رک بودن را با بی ادبی در پانسیون پسرانه اشتباه نگیرید!

نامشخص

۱۴۰۲/۹/۲۲

تعداد بازدید:‌ 73

دسته‌بندی:

پانسیون پسرانه

این روزها صفت رک بودن برای بسیاری از افراد به یک صفت خوشایند در مطرح کردن شخصیت خود تبدیل شده است. افرادی هستند که با هر بیان و نظری در مورد دیگران صحبت کرده و چنانچه اعتراضی به نحوه برخورد ناخوشایند آنها صورت گیرد بلافاصله جبهه گرفته و پای رک بودن خود را به میان می کشند. اما واقعیت امر این است که بین رک بودن و بی ادبی کردن نسبت به دیگران تفاوت اساسی و فاحشی وجود دارد. در پانسیون پسرانه نیز نظیر هر مکان دیگری گاهی اظهار نظر های ناخوشایند از طرف یک نفر موجب آزار دیگران شده که توسط خود فرد به رک بودن مرتبط می شود. اما حقیقت امر این است که همه ساکنین پانسیون پسرانه تهران و سایر پانسیون ها باید این نکته را در نظر بگیرند که زندگی کردن در پانسیون پسرانه یک زندگی جمعی بوده و پیش از آنکه رک بودن فرد اهمیت داشته باشد، ارزش و احترامی که وی برای دیگران قائل می شود اهمیت دارد. هر گونه اظهار نظر شخصی که بتواند موجب آزار رساندن به دیگران شده و به شکلی موجبات ناراحتی دیگران را فراهم کند از اساس کار اشتباهی می باشد. کسانی که آگاهی و اطلاعات مناسبی در زمینه آداب معاشرت دارند به این مساله اقرار می کنند که رک بودن نباید با اظهار نظر نادرست و گاها درستی که موجب آزار دیگران می شود، اشتباه گرفته شود.

پانسیون پسرانه

این در حالی است که برخی از افراد با رفتار ناشایست خود دیگران را در پانسیون پسرانه آزار داده و پس از ادعا می کنند که من فرد رکی هستم و راحت نظر خود را بیان می کنم. فردی را در نظر بگیرید که به راحتی در موردرک بودن به خودی خود خصیصه ای منفی نمی باشد. اما نحوه به کار بردن صفت رک بودن در افراد است که خاصیت این رفتار را نمایان می سازد. در نگاه کلی رک بودن چه در پانسیون پسرانه تهران و چه در هر شرایط دیگری باید با رفتار فرد نسبت به خود مرتبط باشد. به طور مثال فردی را در نظر بگیرید که به راحتی نسبت به رفتارهای نادرست دیگران در مقابل خود واکنش نشان داده و به روشنی ابراز می کند که از این رفتار دیگران ناخشنود است. چنین فردی می تواند ادعا کند که فرد رکی بوده و در پانسیون پسرانه در تهران به راحتی و بدون رودربایسی نسبت به هر مساله ای که به خود او مرتبط است واکنش نشان می دهد. ظاهر دیگران اظهار نظر می کند. به فردی در پانسیون پسرانه تهران می گوید که اضافه وزن زیادی دارد و فرد دیگری را با صفات ناشایست مربوط به ظاهر آنها خطاب قرار می دهد. بدون شک رفتار ناخوشایند این فرد در خوابگاه تهران هیچ ارتباطی به رک بودن نداشته و از پایین بودن شعور بین فردی وی ناشی می گردد.

پانسیون پسرانه

چگونه با افراد بی ادب رک نما در پانسیون پسرانه برخورد کنیم؟

افراد بی ادب رک نما شاید بهترین توصیف از افرادی باشد که کم بودن ادب و شعور بین فردی خود را به صفت رک بودن ارتباط می دهند. این افراد به راحتی دیگران را آزار داده و حتی یک لحظه گذراندن وقت در کنار آنها بسیار آزار دهنده و ناخوشایند است. نحوه صحیح برخورد با چنین افرادی در پانسیون پسرانه در تهران بی توجهی نسبت به آنها و دوری کردن از چنین افراد سمی می باشد. در بسیاری از مواقع همین بی محلی نسبت به چنین افرادی آنها را از ما در هر موقعیت و شرایطی نظیر پانسیون پسرانه تهران دور می کند. اما چنانچه با وجود بی توجهی کردن با این افراد رفتار ناخوشایند آنها همچنان ادامه دار باشد، بهترین راهکار، برخورد قاطعانه با آنها می باشد. به این صورت که در زمان بروز رفتار ناخوشایند از طرف آنها (که خود آنها این رفتار را به دلیل رک بودن خود می دانند!) به صورتی قاطع اما آرام با آنها برخورد کنیم و به صورت واضع به آنها بفهمانیم که ادامه دادن چنین رفتاری از طرف آنها را تاب نمی آوریم. چنین افرادی عموما از توجه دیگران نرژی گرفته و رفتار خود را بر همین اساس ادامه می دهند. اما کافی است که از طرف دیگران با بی تفاوتی و گاهی به تمسخر روبرو شوند در این زمان است که نتیجه رفتار ناخوشایند خود را دیده و از ادامه دادن آن اجتناب می کنند.  

دیدگاه‌ها