خوابینجا

بالشت را بردار
جای خوابـــ‌اینجاست :)

خواب اینجا، سامانه معرفی و تبلیغات خوابگاه و پانسیون

خوابگاه های اطراف من

خوابگاه / پانسیون / اقامتگاه

آپارتمان مبله

جستجو

خوابگاه / پانسیون / اقامتگاه

شهر های پر مخاطب

خوابگاه های برتر

بهترین خوابگاه‌ها از نظر امکانات و تجربه کاربرانی که نظر داده‌اند

برتر
خوابگاه دخترانه رویال ونک
خوابگاه دخترانه رویال ونک
خوابگاه دخترانه رویال ونک
خوابگاه دخترانه رویال ونک
خوابگاه دخترانه رویال ونک
خوابگاه دخترانه رویال ونک
خوابگاه دخترانه رویال ونک
تهران - خیابان ولیعصر جنوبیدانشجویی کارمندیخوابگاه دخترانه رویال ونک
هر ماه از ۲٬۸۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
0
( 12 نظر )
برتر
پانسیون دخترانه مهتاب
پانسیون دخترانه مهتاب
پانسیون دخترانه مهتاب
پانسیون دخترانه مهتاب
پانسیون دخترانه مهتاب
پانسیون دخترانه مهتاب
پانسیون دخترانه مهتاب
پانسیون دخترانه مهتاب
پانسیون دخترانه مهتاب
پانسیون دخترانه مهتاب
پانسیون دخترانه مهتاب
پانسیون دخترانه مهتاب
پانسیون دخترانه مهتاب
پانسیون دخترانه مهتاب
پانسیون دخترانه مهتاب
پانسیون دخترانه مهتاب
پانسیون دخترانه مهتاب
پانسیون دخترانه مهتاب
تهران - میدان فردوسیدانشجویی کارمندیپانسیون دخترانه مهتاب
هر ماه از ۳٬۵۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
0
( 20 نظر )
برتر
خوابگاه پسرانه پدیده
خوابگاه پسرانه پدیده
خوابگاه پسرانه پدیده
خوابگاه پسرانه پدیده
خوابگاه پسرانه پدیده
خوابگاه پسرانه پدیده
تهران - مطهریدانشجویی کارمندیخوابگاه پسرانه پدیده
هر ماه از ۲٬۲۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
0
( 19 نظر )
برتر
پانسیون پسرانه ویلا
پانسیون پسرانه ویلا
پانسیون پسرانه ویلا
پانسیون پسرانه ویلا
تهران - میدان فردوسیدانشجویی کارمندیپانسیون پسرانه ویلا
هر ماه از ۲٬۵۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
0
( 0 نظر )
برتر
اقامتگاه پسرانه سالار
اقامتگاه پسرانه سالار
اقامتگاه پسرانه سالار
تهران - میدان انقلابدانشجویی کارمندیاقامتگاه پسرانه سالار
هر ماه از ۲٬۱۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
0
( 20 نظر )
برتر
خوابگاه دخترانه سایه
خوابگاه دخترانه سایه
خوابگاه دخترانه سایه
خوابگاه دخترانه سایه
خوابگاه دخترانه سایه
خوابگاه دخترانه سایه
خوابگاه دخترانه سایه
خوابگاه دخترانه سایه
خوابگاه دخترانه سایه
خوابگاه دخترانه سایه
خوابگاه دخترانه سایه
خوابگاه دخترانه سایه
خوابگاه دخترانه سایه
خوابگاه دخترانه سایه
خوابگاه دخترانه سایه
خوابگاه دخترانه سایه
خوابگاه دخترانه سایه
خوابگاه دخترانه سایه
خوابگاه دخترانه سایه
خوابگاه دخترانه سایه
تهران - بلوار کشاورزدانشجویی کارمندیخوابگاه دخترانه سایه
هر ماه از ۳٬۹۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
0
( 28 نظر )
برتر
خوابگاه پسرانه غرب
خوابگاه پسرانه غرب
خوابگاه پسرانه غرب
خوابگاه پسرانه غرب
خوابگاه پسرانه غرب
خوابگاه پسرانه غرب
خوابگاه پسرانه غرب
خوابگاه پسرانه غرب
خوابگاه پسرانه غرب
خوابگاه پسرانه غرب
خوابگاه پسرانه غرب
خوابگاه پسرانه غرب
خوابگاه پسرانه غرب
خوابگاه پسرانه غرب
تهران - سعادت آباددانشجویی کارمندیخوابگاه پسرانه غرب
هر ماه از ۲٬۹۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
0
( 2 نظر )
برتر
خوابگاه دخترانه مرسانا
خوابگاه دخترانه مرسانا
خوابگاه دخترانه مرسانا
خوابگاه دخترانه مرسانا
خوابگاه دخترانه مرسانا
خوابگاه دخترانه مرسانا
خوابگاه دخترانه مرسانا
تهران - خیابان شریعتیدانشجویی کارمندیخوابگاه دخترانه مرسانا
هر ماه از ۳٬۴۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
0
( 12 نظر )
برتر
خوابگاه دخترانه همخونه
خوابگاه دخترانه همخونه
خوابگاه دخترانه همخونه
خوابگاه دخترانه همخونه
خوابگاه دخترانه همخونه
خوابگاه دخترانه همخونه
خوابگاه دخترانه همخونه
خوابگاه دخترانه همخونه
خوابگاه دخترانه همخونه
خوابگاه دخترانه همخونه
خوابگاه دخترانه همخونه
خوابگاه دخترانه همخونه
خوابگاه دخترانه همخونه
خوابگاه دخترانه همخونه
خوابگاه دخترانه همخونه
خوابگاه دخترانه همخونه
خوابگاه دخترانه همخونه
تهران - خیابان شریعتیدانشجویی کارمندیخوابگاه دخترانه همخونه
هر ماه از ۳٬۰۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
0
( 3 نظر )
برتر
خوابگاه دخترانه مائده
تهران - اشرفی اصفهانیدانشجویی کارمندیخوابگاه دخترانه مائده
هر ماه از ۴٬۲۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
0
( 17 نظر )
برتر
خوابگاه دخترانه باران ۵ ( شعبه آرژانتین)
خوابگاه دخترانه باران ۵ ( شعبه آرژانتین)
خوابگاه دخترانه باران ۵ ( شعبه آرژانتین)
خوابگاه دخترانه باران ۵ ( شعبه آرژانتین)
خوابگاه دخترانه باران ۵ ( شعبه آرژانتین)
خوابگاه دخترانه باران ۵ ( شعبه آرژانتین)
خوابگاه دخترانه باران ۵ ( شعبه آرژانتین)
خوابگاه دخترانه باران ۵ ( شعبه آرژانتین)
خوابگاه دخترانه باران ۵ ( شعبه آرژانتین)
خوابگاه دخترانه باران ۵ ( شعبه آرژانتین)
خوابگاه دخترانه باران ۵ ( شعبه آرژانتین)
خوابگاه دخترانه باران ۵ ( شعبه آرژانتین)
خوابگاه دخترانه باران ۵ ( شعبه آرژانتین)
تهران - میدان آرژانتیندانشجویی کارمندیخوابگاه دخترانه باران ۵ ( شعبه آرژانتین)
هر ماه از ۲٬۸۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
0
( 15 نظر )
برتر
خوابگاه دخترانه باران ۴ ( شعبه بهشتی)
خوابگاه دخترانه باران ۴ ( شعبه بهشتی)
خوابگاه دخترانه باران ۴ ( شعبه بهشتی)
خوابگاه دخترانه باران ۴ ( شعبه بهشتی)
خوابگاه دخترانه باران ۴ ( شعبه بهشتی)
خوابگاه دخترانه باران ۴ ( شعبه بهشتی)
خوابگاه دخترانه باران ۴ ( شعبه بهشتی)
خوابگاه دخترانه باران ۴ ( شعبه بهشتی)
خوابگاه دخترانه باران ۴ ( شعبه بهشتی)
خوابگاه دخترانه باران ۴ ( شعبه بهشتی)
تهران - خیابان بهشتیدانشجویی کارمندیخوابگاه دخترانه باران ۴ ( شعبه بهشتی)
هر ماه از ۳٬۰۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
0
( 6 نظر )
برتر
خوابگاه دخترانه باران ۳ ( شعبه ولیعصر)
خوابگاه دخترانه باران ۳ ( شعبه ولیعصر)
خوابگاه دخترانه باران ۳ ( شعبه ولیعصر)
خوابگاه دخترانه باران ۳ ( شعبه ولیعصر)
خوابگاه دخترانه باران ۳ ( شعبه ولیعصر)
خوابگاه دخترانه باران ۳ ( شعبه ولیعصر)
خوابگاه دخترانه باران ۳ ( شعبه ولیعصر)
تهران - میدان ولیعصردانشجویی کارمندیخوابگاه دخترانه باران ۳ ( شعبه ولیعصر)
هر ماه از ۲٬۱۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
0
( 4 نظر )
برتر
خوابگاه دخترانه باران ۲ ( شعبه فردوسی )
خوابگاه دخترانه باران ۲ ( شعبه فردوسی )
خوابگاه دخترانه باران ۲ ( شعبه فردوسی )
خوابگاه دخترانه باران ۲ ( شعبه فردوسی )
تهران - میدان فردوسیدانشجویی کارمندیخوابگاه دخترانه باران ۲ ( شعبه فردوسی )
هر ماه از ۲٬۱۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
0
( 1 نظر )
برتر
خوابگاه دخترانه باران ۱ (شعبه هفت تیر)
خوابگاه دخترانه باران ۱ (شعبه هفت تیر)
خوابگاه دخترانه باران ۱ (شعبه هفت تیر)
خوابگاه دخترانه باران ۱ (شعبه هفت تیر)
تهران - میدان هفت تیردانشجویی کارمندیخوابگاه دخترانه باران ۱ (شعبه هفت تیر)
هر ماه از ۲٬۵۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
0
( 4 نظر )
برتر
پانسیون پسرانه قیطریه
پانسیون پسرانه قیطریه
پانسیون پسرانه قیطریه
پانسیون پسرانه قیطریه
پانسیون پسرانه قیطریه
پانسیون پسرانه قیطریه
پانسیون پسرانه قیطریه
پانسیون پسرانه قیطریه
پانسیون پسرانه قیطریه
پانسیون پسرانه قیطریه
پانسیون پسرانه قیطریه
پانسیون پسرانه قیطریه
پانسیون پسرانه قیطریه
پانسیون پسرانه قیطریه
پانسیون پسرانه قیطریه
پانسیون پسرانه قیطریه
تهران - شریعتیدانشجویی کارمندیپانسیون پسرانه قیطریه
هر ماه از ۳٬۲۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
0
( 24 نظر )
برتر
خوابگاه دخترانه سنا
خوابگاه دخترانه سنا
خوابگاه دخترانه سنا
خوابگاه دخترانه سنا
خوابگاه دخترانه سنا
خوابگاه دخترانه سنا
خوابگاه دخترانه سنا
خوابگاه دخترانه سنا
خوابگاه دخترانه سنا
تهران - سهروردی شمالیدانشجویی کارمندیخوابگاه دخترانه سنا
هر ماه از ۷٬۰۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
0
( 1 نظر )
برتر
پانسیون دخترانه سنا
پانسیون دخترانه سنا
پانسیون دخترانه سنا
پانسیون دخترانه سنا
پانسیون دخترانه سنا
پانسیون دخترانه سنا
پانسیون دخترانه سنا
پانسیون دخترانه سنا
پانسیون دخترانه سنا
پانسیون دخترانه سنا
پانسیون دخترانه سنا
تهران - سهروردی شمالیدانشجویی کارمندیپانسیون دخترانه سنا
هر ماه از ۷٬۰۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
0
( 0 نظر )
برتر
خوابگاه پسرانه امیران جردن
تهران - جردندانشجویی کارمندیخوابگاه پسرانه امیران جردن
هر ماه از ۳٬۱۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
0
( 210 نظر )
برتر
خوابگاه دخترانه آفتاب
خوابگاه دخترانه آفتاب
خوابگاه دخترانه آفتاب
خوابگاه دخترانه آفتاب
خوابگاه دخترانه آفتاب
خوابگاه دخترانه آفتاب
خوابگاه دخترانه آفتاب
خوابگاه دخترانه آفتاب
خوابگاه دخترانه آفتاب
خوابگاه دخترانه آفتاب
تهران - خیابان شهید بهشتیدانشجویی کارمندیخوابگاه دخترانه آفتاب
هر ماه از ۲٬۹۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
0
( 2 نظر )
برتر
اقامتگاه دخترانه آپادانا
اقامتگاه دخترانه آپادانا
اقامتگاه دخترانه آپادانا
اقامتگاه دخترانه آپادانا
اقامتگاه دخترانه آپادانا
اقامتگاه دخترانه آپادانا
تهران - خیابان ولیعصردانشجویی کارمندیاقامتگاه دخترانه آپادانا
هر ماه از ۴٬۶۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
0
( 3 نظر )
برتر
خوابگاه دخترانه مهستان فاطمی
خوابگاه دخترانه مهستان فاطمی
خوابگاه دخترانه مهستان فاطمی
خوابگاه دخترانه مهستان فاطمی
خوابگاه دخترانه مهستان فاطمی
خوابگاه دخترانه مهستان فاطمی
تهران - میدان فاطمی(جهاد)دانشجویی کارمندیخوابگاه دخترانه مهستان فاطمی
هر ماه از ۴٬۰۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
0
( 5 نظر )
برتر
خوابگاه دخترانه اسپیناس پالاس
خوابگاه دخترانه اسپیناس پالاس
خوابگاه دخترانه اسپیناس پالاس
خوابگاه دخترانه اسپیناس پالاس
خوابگاه دخترانه اسپیناس پالاس
خوابگاه دخترانه اسپیناس پالاس
خوابگاه دخترانه اسپیناس پالاس
خوابگاه دخترانه اسپیناس پالاس
خوابگاه دخترانه اسپیناس پالاس
خوابگاه دخترانه اسپیناس پالاس
خوابگاه دخترانه اسپیناس پالاس
خوابگاه دخترانه اسپیناس پالاس
خوابگاه دخترانه اسپیناس پالاس
خوابگاه دخترانه اسپیناس پالاس
تهران - جردندانشجویی کارمندیخوابگاه دخترانه اسپیناس پالاس
هر ماه از ۵٬۰۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
0
( 2 نظر )
برتر
خوابگاه دخترانه گیسو
خوابگاه دخترانه گیسو
خوابگاه دخترانه گیسو
خوابگاه دخترانه گیسو
خوابگاه دخترانه گیسو
خوابگاه دخترانه گیسو
تهران - شریعتیدانشجویی کارمندیخوابگاه دخترانه گیسو
هر ماه از ۲٬۵۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
0
( 0 نظر )
برتر
خوابگاه دخترانه طراوت
خوابگاه دخترانه طراوت
خوابگاه دخترانه طراوت
خوابگاه دخترانه طراوت
خوابگاه دخترانه طراوت
خوابگاه دخترانه طراوت
خوابگاه دخترانه طراوت
خوابگاه دخترانه طراوت
تهران - یوسف آباددانشجویی کارمندیخوابگاه دخترانه طراوت
هر ماه از ۳٬۳۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
0
( 11 نظر )
برتر
خوابگاه دخترانه هیلان
خوابگاه دخترانه هیلان
خوابگاه دخترانه هیلان
خوابگاه دخترانه هیلان
خوابگاه دخترانه هیلان
خوابگاه دخترانه هیلان
خوابگاه دخترانه هیلان
خوابگاه دخترانه هیلان
خوابگاه دخترانه هیلان
خوابگاه دخترانه هیلان
خوابگاه دخترانه هیلان
خوابگاه دخترانه هیلان
خوابگاه دخترانه هیلان
خوابگاه دخترانه هیلان
تهران - خيابان انقلابدانشجویی کارمندیخوابگاه دخترانه هیلان
هر ماه از ۲٬۹۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
0
( 0 نظر )
برتر
خوابگاه دخترانه شمیرانات
خوابگاه دخترانه شمیرانات
خوابگاه دخترانه شمیرانات
خوابگاه دخترانه شمیرانات
خوابگاه دخترانه شمیرانات
خوابگاه دخترانه شمیرانات
خوابگاه دخترانه شمیرانات
خوابگاه دخترانه شمیرانات
خوابگاه دخترانه شمیرانات
خوابگاه دخترانه شمیرانات
خوابگاه دخترانه شمیرانات
خوابگاه دخترانه شمیرانات
خوابگاه دخترانه شمیرانات
تهران - میدان تجریشدانشجویی کارمندیخوابگاه دخترانه شمیرانات
هر ماه از ۴٬۵۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
0
( 7 نظر )
برتر
خوابگاه دخترانه ستاره 2
خوابگاه دخترانه ستاره 2
خوابگاه دخترانه ستاره 2
خوابگاه دخترانه ستاره 2
خوابگاه دخترانه ستاره 2
خوابگاه دخترانه ستاره 2
خوابگاه دخترانه ستاره 2
تهران - میدان ولیعصردانشجویی کارمندیخوابگاه دخترانه ستاره 2
هر ماه از ۲٬۰۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
0
( 1 نظر )
برتر
خوابگاه دخترانه ستاره 3
خوابگاه دخترانه ستاره 3
خوابگاه دخترانه ستاره 3
خوابگاه دخترانه ستاره 3
خوابگاه دخترانه ستاره 3
خوابگاه دخترانه ستاره 3
خوابگاه دخترانه ستاره 3
تهران - میدان جهاددانشجویی کارمندیخوابگاه دخترانه ستاره 3
هر ماه از ۲٬۰۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
0
( 0 نظر )
برتر
خوابگاه دخترانه نسیم
خوابگاه دخترانه نسیم
خوابگاه دخترانه نسیم
خوابگاه دخترانه نسیم
خوابگاه دخترانه نسیم
خوابگاه دخترانه نسیم
خوابگاه دخترانه نسیم
خوابگاه دخترانه نسیم
خوابگاه دخترانه نسیم
خوابگاه دخترانه نسیم
تهران - ضلع شمالی میدان ولیعصردانشجویی کارمندیخوابگاه دخترانه نسیم
هر ماه از ۲٬۷۵۰٬۰۰۰
تـــومـان
0
( 9 نظر )
برتر
خوابگاه دخترانه فاطمی
خوابگاه دخترانه فاطمی
خوابگاه دخترانه فاطمی
تهران - خیابان فاطمیدانشجویی کارمندیخوابگاه دخترانه فاطمی
هر ماه از ۳٬۸۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
0
( 0 نظر )
برتر
خوابگاه دخترانه ولعصر
خوابگاه دخترانه ولعصر
خوابگاه دخترانه ولعصر
خوابگاه دخترانه ولعصر
خوابگاه دخترانه ولعصر
خوابگاه دخترانه ولعصر
خوابگاه دخترانه ولعصر
تهران - خیابان آزادیدانشجویی کارمندیخوابگاه دخترانه ولعصر
هر ماه از ۳٬۲۵۰٬۰۰۰
تـــومـان
0
( 2 نظر )
برتر
خوابگاه دخترانه شهید باکری
خوابگاه دخترانه شهید باکری
خوابگاه دخترانه شهید باکری
خوابگاه دخترانه شهید باکری
خوابگاه دخترانه شهید باکری
تهران - میدان انقلابدانشجویی کارمندیخوابگاه دخترانه شهید باکری
هر ماه از ۳٬۲۵۰٬۰۰۰
تـــومـان
0
( 7 نظر )
برتر
خوابگاه پسرانه سعادت آباد
خوابگاه پسرانه سعادت آباد
خوابگاه پسرانه سعادت آباد
خوابگاه پسرانه سعادت آباد
خوابگاه پسرانه سعادت آباد
خوابگاه پسرانه سعادت آباد
خوابگاه پسرانه سعادت آباد
تهران - سعادت آباددانشجویی کارمندیخوابگاه پسرانه سعادت آباد
هر ماه از ۲٬۴۳۰٬۰۰۰
تـــومـان
0
( 24 نظر )
برتر
خوابگاه دخترانه یسنا
خوابگاه دخترانه یسنا
خوابگاه دخترانه یسنا
خوابگاه دخترانه یسنا
خوابگاه دخترانه یسنا
خوابگاه دخترانه یسنا
تهران - ستارخاندانشجویی کارمندیخوابگاه دخترانه یسنا
هر ماه از ۲٬۸۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
0
( 0 نظر )
برتر
خوابگاه دخترانه سالیز 1
خوابگاه دخترانه سالیز 1
خوابگاه دخترانه سالیز 1
خوابگاه دخترانه سالیز 1
تهران - خیابان انقلابدانشجویی کارمندیخوابگاه دخترانه سالیز 1
هر ماه از ۲٬۰۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
0
( 6 نظر )
برتر
خوابگاه دخترانه سالیز 2
خوابگاه دخترانه سالیز 2
خوابگاه دخترانه سالیز 2
خوابگاه دخترانه سالیز 2
خوابگاه دخترانه سالیز 2
خوابگاه دخترانه سالیز 2
خوابگاه دخترانه سالیز 2
خوابگاه دخترانه سالیز 2
خوابگاه دخترانه سالیز 2
تهرن - خیابان ولیعصردانشجویی کارمندیخوابگاه دخترانه سالیز 2
هر ماه از ۲٬۴۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
0
( 1 نظر )
برتر
خوابگاه دخترانه سالیز 3
خوابگاه دخترانه سالیز 3
خوابگاه دخترانه سالیز 3
خوابگاه دخترانه سالیز 3
خوابگاه دخترانه سالیز 3
خوابگاه دخترانه سالیز 3
خوابگاه دخترانه سالیز 3
خوابگاه دخترانه سالیز 3
خوابگاه دخترانه سالیز 3
خوابگاه دخترانه سالیز 3
خوابگاه دخترانه سالیز 3
خوابگاه دخترانه سالیز 3
تهران - خیابان شریعتیدانشجویی کارمندیخوابگاه دخترانه سالیز 3
هر ماه از ۲٬۷۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
0
( 10 نظر )
برتر
خوابگاه دخترانه سالیز ۵
خوابگاه دخترانه سالیز ۵
خوابگاه دخترانه سالیز ۵
خوابگاه دخترانه سالیز ۵
خوابگاه دخترانه سالیز ۵
خوابگاه دخترانه سالیز ۵
تهران - خیابان میرزای شیرازیدانشجویی کارمندیخوابگاه دخترانه سالیز ۵
هر ماه از ۲٬۷۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
0
( 0 نظر )
برتر
خوابگاه دخترانه زهره ۲
خوابگاه دخترانه زهره ۲
خوابگاه دخترانه زهره ۲
خوابگاه دخترانه زهره ۲
خوابگاه دخترانه زهره ۲
خوابگاه دخترانه زهره ۲
تهران - متروی قیطریهدانشجویی کارمندیخوابگاه دخترانه زهره ۲
هر ماه از ۴٬۵۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
0
( 0 نظر )
برتر
خوابگاه دخترانه ایلدا
خوابگاه دخترانه ایلدا
خوابگاه دخترانه ایلدا
خوابگاه دخترانه ایلدا
خوابگاه دخترانه ایلدا
خوابگاه دخترانه ایلدا
خوابگاه دخترانه ایلدا
خوابگاه دخترانه ایلدا
خوابگاه دخترانه ایلدا
خوابگاه دخترانه ایلدا
خوابگاه دخترانه ایلدا
خوابگاه دخترانه ایلدا
خوابگاه دخترانه ایلدا
خوابگاه دخترانه ایلدا
خوابگاه دخترانه ایلدا
خوابگاه دخترانه ایلدا
خوابگاه دخترانه ایلدا
خوابگاه دخترانه ایلدا
خوابگاه دخترانه ایلدا
خوابگاه دخترانه ایلدا
خوابگاه دخترانه ایلدا
تهران - خیابان بهشتیدانشجویی کارمندیخوابگاه دخترانه ایلدا
هر ماه از ۳٬۰۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
0
( 10 نظر )
برتر
خوابگاه دخترانه نیل
خوابگاه دخترانه نیل
خوابگاه دخترانه نیل
خوابگاه دخترانه نیل
خوابگاه دخترانه نیل
خوابگاه دخترانه نیل
تهران - تجریشدانشجویی کارمندیخوابگاه دخترانه نیل
هر ماه از ۳٬۳۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
0
( 3 نظر )
برتر
خوابگاه پسرانه آراد
خوابگاه پسرانه آراد
خوابگاه پسرانه آراد
خوابگاه پسرانه آراد
خوابگاه پسرانه آراد
خوابگاه پسرانه آراد
خوابگاه پسرانه آراد
خوابگاه پسرانه آراد
خوابگاه پسرانه آراد
خوابگاه پسرانه آراد
خوابگاه پسرانه آراد
تهران - پونکدانشجویی کارمندیخوابگاه پسرانه آراد
هر ماه از ۴٬۰۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
0
( 3 نظر )
برتر
اقامتگاه دخترانه شفق
اقامتگاه دخترانه شفق
اقامتگاه دخترانه شفق
اقامتگاه دخترانه شفق
اقامتگاه دخترانه شفق
اقامتگاه دخترانه شفق
اقامتگاه دخترانه شفق
اقامتگاه دخترانه شفق
اقامتگاه دخترانه شفق
اقامتگاه دخترانه شفق
اقامتگاه دخترانه شفق
تهران - گیشادانشجویی کارمندیاقامتگاه دخترانه شفق
هر ماه از ۲٬۶۵۰٬۰۰۰
تـــومـان
0
( 13 نظر )
برتر
خوابگاه دخترانه نسیم سیدخندان
خوابگاه دخترانه نسیم سیدخندان
خوابگاه دخترانه نسیم سیدخندان
خوابگاه دخترانه نسیم سیدخندان
خوابگاه دخترانه نسیم سیدخندان
خوابگاه دخترانه نسیم سیدخندان
تهران - سیدخنداندانشجویی کارمندیخوابگاه دخترانه نسیم سیدخندان
هر ماه از ۴٬۰۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
0
( 0 نظر )
برتر
خوابگاه پسرانه ایلیا
خوابگاه پسرانه ایلیا
خوابگاه پسرانه ایلیا
خوابگاه پسرانه ایلیا
خوابگاه پسرانه ایلیا
خوابگاه پسرانه ایلیا
خوابگاه پسرانه ایلیا
خوابگاه پسرانه ایلیا
خوابگاه پسرانه ایلیا
خوابگاه پسرانه ایلیا
خوابگاه پسرانه ایلیا
خوابگاه پسرانه ایلیا
خوابگاه پسرانه ایلیا
خوابگاه پسرانه ایلیا
خوابگاه پسرانه ایلیا
خوابگاه پسرانه ایلیا
خوابگاه پسرانه ایلیا
تهران - مترو مفتحدانشجویی کارمندیخوابگاه پسرانه ایلیا
هر ماه از ۲٬۵۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
0
( 0 نظر )
برتر
خوابگاه دخترانه ولیعصر
خوابگاه دخترانه ولیعصر
خوابگاه دخترانه ولیعصر
خوابگاه دخترانه ولیعصر
تهران - میدان ولیعصردانشجویی کارمندیخوابگاه دخترانه ولیعصر
هر ماه از ۲٬۰۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
0
( 0 نظر )
برتر
پانسیون پسرانه پرچم
پانسیون پسرانه پرچم
پانسیون پسرانه پرچم
پانسیون پسرانه پرچم
پانسیون پسرانه پرچم
پانسیون پسرانه پرچم
تهران - میدان توحیدکارمندیپانسیون پسرانه پرچم
هر ماه از ۲٬۵۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
0
( 0 نظر )

بگرد و پیدا کن

بین خوابگاه‌های مختلف بگرد و جزئیات آن‌ها را با هم بررسی کن

تخفیف بگیر

اگر از طریق خواب اینجا اقدام کنید تخفیف می‌گیرید

وقت خوابه

بالشت را بردارید و به خوابگاه بروید

خوابگاه دخترانه

خوابگاه دخترانه فرشتگان 1
خوابگاه دخترانه فرشتگان 1
خوابگاه دخترانه فرشتگان 1
خوابگاه دخترانه فرشتگان 1
خوابگاه دخترانه فرشتگان 1
خوابگاه دخترانه فرشتگان 1
خوابگاه دخترانه فرشتگان 1
خوابگاه دخترانه فرشتگان 1
خوابگاه دخترانه فرشتگان 1
خوابگاه دخترانه فرشتگان 1
خوابگاه دخترانه فرشتگان 1
تهران - مترو میرداماددانشجویی کارمندیخوابگاه دخترانه فرشتگان 1
هر ماه از ۳٬۰۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
1.5
( 2 نظر )
خوابگاه دخترانه فرشتگان 2
خوابگاه دخترانه فرشتگان 2
خوابگاه دخترانه فرشتگان 2
خوابگاه دخترانه فرشتگان 2
خوابگاه دخترانه فرشتگان 2
خوابگاه دخترانه فرشتگان 2
خوابگاه دخترانه فرشتگان 2
خوابگاه دخترانه فرشتگان 2
تهران - جردندانشجویی کارمندیخوابگاه دخترانه فرشتگان 2
هر ماه از ۳٬۲۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
1
( 1 نظر )
خوابگاه دخترانه فرشتگان 3
خوابگاه دخترانه فرشتگان 3
خوابگاه دخترانه فرشتگان 3
خوابگاه دخترانه فرشتگان 3
خوابگاه دخترانه فرشتگان 3
خوابگاه دخترانه فرشتگان 3
تهران - خیابان ولیعصردانشجویی کارمندیخوابگاه دخترانه فرشتگان 3
هر ماه از ۴٬۲۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
0
( 0 نظر )
خوابگاه دخترانه فرشتگان 4
خوابگاه دخترانه فرشتگان 4
خوابگاه دخترانه فرشتگان 4
خوابگاه دخترانه فرشتگان 4
خوابگاه دخترانه فرشتگان 4
خوابگاه دخترانه فرشتگان 4
خوابگاه دخترانه فرشتگان 4
خوابگاه دخترانه فرشتگان 4
خوابگاه دخترانه فرشتگان 4
خوابگاه دخترانه فرشتگان 4
خوابگاه دخترانه فرشتگان 4
تهران - گاندیدانشجویی کارمندیخوابگاه دخترانه فرشتگان 4
هر ماه از ۳٬۰۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
2.1
( 3 نظر )
خوابگاه دخترانه نوژین
خوابگاه دخترانه نوژین
خوابگاه دخترانه نوژین
خوابگاه دخترانه نوژین
خوابگاه دخترانه نوژین
خوابگاه دخترانه نوژین
خوابگاه دخترانه نوژین
خوابگاه دخترانه نوژین
خوابگاه دخترانه نوژین
خوابگاه دخترانه نوژین
خوابگاه دخترانه نوژین
خوابگاه دخترانه نوژین
خوابگاه دخترانه نوژین
کرج - گوهردشتکارمندیخوابگاه دخترانه نوژین
هر ماه از ۴٬۵۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
5
( 7 نظر )
خوابگاه دخترانه آوینا
خوابگاه دخترانه آوینا
خوابگاه دخترانه آوینا
خوابگاه دخترانه آوینا
خوابگاه دخترانه آوینا
خوابگاه دخترانه آوینا
خوابگاه دخترانه آوینا
خوابگاه دخترانه آوینا
تهران - متروجهاددانشجویی کارمندیخوابگاه دخترانه آوینا
هر ماه از ۳٬۱۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
0
( 0 نظر )
خوابگاه دخترانه عترت 2
خوابگاه دخترانه عترت 2
خوابگاه دخترانه عترت 2
خوابگاه دخترانه عترت 2
خوابگاه دخترانه عترت 2
خوابگاه دخترانه عترت 2
خوابگاه دخترانه عترت 2
خوابگاه دخترانه عترت 2
خوابگاه دخترانه عترت 2
خوابگاه دخترانه عترت 2
خوابگاه دخترانه عترت 2
خوابگاه دخترانه عترت 2
خوابگاه دخترانه عترت 2
خوابگاه دخترانه عترت 2
خوابگاه دخترانه عترت 2
خوابگاه دخترانه عترت 2
خوابگاه دخترانه عترت 2
خوابگاه دخترانه عترت 2
خوابگاه دخترانه عترت 2
خوابگاه دخترانه عترت 2
تهران - میدان پونکدانشجویی کارمندیخوابگاه دخترانه عترت 2
هر ماه از ۲٬۶۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
1.4
( 2 نظر )
پانسیون دخترانه مهسا
پانسیون دخترانه مهسا
پانسیون دخترانه مهسا
پانسیون دخترانه مهسا
پانسیون دخترانه مهسا
پانسیون دخترانه مهسا
پانسیون دخترانه مهسا
پانسیون دخترانه مهسا
پانسیون دخترانه مهسا
پانسیون دخترانه مهسا
پانسیون دخترانه مهسا
پانسیون دخترانه مهسا
پانسیون دخترانه مهسا
تهران - خیابان ولیعصردانشجویی کارمندیپانسیون دخترانه مهسا
هر ماه از ۴٬۵۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
2
( 6 نظر )
خوابگاه دخترانه نیک
تهران - مترو طالقانیدانشجویی کارمندیخوابگاه دخترانه نیک
هر ماه از ۲٬۰۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
1
( 1 نظر )
خوابگاه دخترانه صبا
تهران - خیابان شریعتیدانشجویی کارمندیخوابگاه دخترانه صبا
هر ماه از ۲٬۹۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
2.1
( 2 نظر )
خوابگاه دخترانه ارغوان
خوابگاه دخترانه ارغوان
خوابگاه دخترانه ارغوان
تهران - متروی مدنیدانشجویی کارمندیخوابگاه دخترانه ارغوان
هر ماه از ۲٬۰۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
1.1
( 4 نظر )
خوابگاه دخترانه ترانه
خوابگاه دخترانه ترانه
خوابگاه دخترانه ترانه
خوابگاه دخترانه ترانه
تهران - سعادت آباددانشجویی کارمندیخوابگاه دخترانه ترانه
هر ماه از ۳٬۵۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
0
( 0 نظر )
خوابگاه دخترانه صدف
خوابگاه دخترانه صدف
خوابگاه دخترانه صدف
خوابگاه دخترانه صدف
خوابگاه دخترانه صدف
خوابگاه دخترانه صدف
خوابگاه دخترانه صدف
تهران - میدان هفت تیردانشجویی کارمندیخوابگاه دخترانه صدف
هر ماه از ۲٬۶۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
1.3
( 2 نظر )
خوابگاه دخترانه ارغوان ۲
خوابگاه دخترانه ارغوان ۲
خوابگاه دخترانه ارغوان ۲
خوابگاه دخترانه ارغوان ۲
خوابگاه دخترانه ارغوان ۲
خوابگاه دخترانه ارغوان ۲
خوابگاه دخترانه ارغوان ۲
خوابگاه دخترانه ارغوان ۲
تهران - رسالتدانشجویی کارمندیخوابگاه دخترانه ارغوان ۲
هر ماه از ۲٬۶۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
0
( 0 نظر )
خوابگاه دخترانه سبز هفت تیر
خوابگاه دخترانه سبز هفت تیر
خوابگاه دخترانه سبز هفت تیر
خوابگاه دخترانه سبز هفت تیر
خوابگاه دخترانه سبز هفت تیر
خوابگاه دخترانه سبز هفت تیر
خوابگاه دخترانه سبز هفت تیر
خوابگاه دخترانه سبز هفت تیر
خوابگاه دخترانه سبز هفت تیر
خوابگاه دخترانه سبز هفت تیر
خوابگاه دخترانه سبز هفت تیر
خوابگاه دخترانه سبز هفت تیر
خوابگاه دخترانه سبز هفت تیر
خوابگاه دخترانه سبز هفت تیر
خوابگاه دخترانه سبز هفت تیر
خوابگاه دخترانه سبز هفت تیر
خوابگاه دخترانه سبز هفت تیر
تهران - خیابان کریم خاندانشجویی کارمندیخوابگاه دخترانه سبز هفت تیر
هر ماه از ۲٬۷۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
3.8
( 2 نظر )
خوابگاه دخترانه سنا
خوابگاه دخترانه سنا
خوابگاه دخترانه سنا
خوابگاه دخترانه سنا
خوابگاه دخترانه سنا
خوابگاه دخترانه سنا
خوابگاه دخترانه سنا
خوابگاه دخترانه سنا
خوابگاه دخترانه سنا
تهران - سهروردی شمالیدانشجویی کارمندیخوابگاه دخترانه سنا
هر ماه از ۷٬۰۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
5
( 1 نظر )
پانسیون دخترانه سنا
پانسیون دخترانه سنا
پانسیون دخترانه سنا
پانسیون دخترانه سنا
پانسیون دخترانه سنا
پانسیون دخترانه سنا
پانسیون دخترانه سنا
پانسیون دخترانه سنا
پانسیون دخترانه سنا
پانسیون دخترانه سنا
پانسیون دخترانه سنا
تهران - سهروردی شمالیدانشجویی کارمندیپانسیون دخترانه سنا
هر ماه از ۷٬۰۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
0
( 0 نظر )
خوابگاه دخترانه آرین دخت
خوابگاه دخترانه آرین دخت
خوابگاه دخترانه آرین دخت
خوابگاه دخترانه آرین دخت
خوابگاه دخترانه آرین دخت
خوابگاه دخترانه آرین دخت
خوابگاه دخترانه آرین دخت
خوابگاه دخترانه آرین دخت
خوابگاه دخترانه آرین دخت
خوابگاه دخترانه آرین دخت
خوابگاه دخترانه آرین دخت
خوابگاه دخترانه آرین دخت
تهران - خیابان جمهوریدانشجویی کارمندیخوابگاه دخترانه آرین دخت
هر ماه از ۳٬۰۸۰٬۰۰۰
تـــومـان
0.9
( 3 نظر )
خوابگاه دخترانه سایدا
خوابگاه دخترانه سایدا
خوابگاه دخترانه سایدا
خوابگاه دخترانه سایدا
خوابگاه دخترانه سایدا
خوابگاه دخترانه سایدا
خوابگاه دخترانه سایدا
خوابگاه دخترانه سایدا
خوابگاه دخترانه سایدا
خوابگاه دخترانه سایدا
خوابگاه دخترانه سایدا
تهران - مرزداراندانشجویی کارمندیخوابگاه دخترانه سایدا
هر ماه از ۳٬۲۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
3.3
( 12 نظر )

خوابگاه پسرانه

خوابگاه پسرانه پدیده
خوابگاه پسرانه پدیده
خوابگاه پسرانه پدیده
خوابگاه پسرانه پدیده
خوابگاه پسرانه پدیده
خوابگاه پسرانه پدیده
تهران - مطهریدانشجویی کارمندیخوابگاه پسرانه پدیده
هر ماه از ۲٬۲۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
0.9
( 19 نظر )
پانسیون پسرانه ویلا
پانسیون پسرانه ویلا
پانسیون پسرانه ویلا
پانسیون پسرانه ویلا
تهران - میدان فردوسیدانشجویی کارمندیپانسیون پسرانه ویلا
هر ماه از ۲٬۵۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
0
( 0 نظر )
اقامتگاه پسرانه سالار
اقامتگاه پسرانه سالار
اقامتگاه پسرانه سالار
تهران - میدان انقلابدانشجویی کارمندیاقامتگاه پسرانه سالار
هر ماه از ۲٬۱۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
0.9
( 20 نظر )
خوابگاه پسرانه ارس
خوابگاه پسرانه ارس
خوابگاه پسرانه ارس
خوابگاه پسرانه ارس
خوابگاه پسرانه ارس
خوابگاه پسرانه ارس
خوابگاه پسرانه ارس
خوابگاه پسرانه ارس
خوابگاه پسرانه ارس
تهران - میدان انقلابدانشجویی کارمندیخوابگاه پسرانه ارس
هر ماه از ۲٬۲۵۰٬۰۰۰
تـــومـان
1.8
( 2 نظر )
خوابگاه پسرانه امیران صادقیه
خوابگاه پسرانه امیران صادقیه
خوابگاه پسرانه امیران صادقیه
خوابگاه پسرانه امیران صادقیه
خوابگاه پسرانه امیران صادقیه
خوابگاه پسرانه امیران صادقیه
خوابگاه پسرانه امیران صادقیه
خوابگاه پسرانه امیران صادقیه
خوابگاه پسرانه امیران صادقیه
خوابگاه پسرانه امیران صادقیه
تهران - فلکه دوم صادقیهدانشجویی کارمندیخوابگاه پسرانه امیران صادقیه
هر ماه از ۲٬۸۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
4.7
( 9 نظر )
خوابگاه پسرانه امیران جردن
تهران - جردندانشجویی کارمندیخوابگاه پسرانه امیران جردن
هر ماه از ۳٬۱۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
4.4
( 210 نظر )
اقامتگاه پسرانه شمس
اقامتگاه پسرانه شمس
اقامتگاه پسرانه شمس
اقامتگاه پسرانه شمس
اقامتگاه پسرانه شمس
اقامتگاه پسرانه شمس
تهران - بلوار کشاورزدانشجویی کارمندیاقامتگاه پسرانه شمس
هر ماه از ۲٬۰۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
1.1
( 20 نظر )
خوابگاه پسرانه خانه سپید
خوابگاه پسرانه خانه سپید
خوابگاه پسرانه خانه سپید
خوابگاه پسرانه خانه سپید
خوابگاه پسرانه خانه سپید
تهران - میدان هفت تیردانشجویی کارمندیخوابگاه پسرانه خانه سپید
هر ماه از ۵٬۰۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
4.6
( 2 نظر )
خوابگاه پسرانه آهیر
خوابگاه پسرانه آهیر
خوابگاه پسرانه آهیر
خوابگاه پسرانه آهیر
خوابگاه پسرانه آهیر
تهران - میدان منیریهدانشجویی کارمندیخوابگاه پسرانه آهیر
هر ماه از ۲٬۷۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
0
( 0 نظر )
خوابگاه پسرانه امیر 2
خوابگاه پسرانه امیر 2
خوابگاه پسرانه امیر 2
خوابگاه پسرانه امیر 2
خوابگاه پسرانه امیر 2
خوابگاه پسرانه امیر 2
خوابگاه پسرانه امیر 2
خوابگاه پسرانه امیر 2
خوابگاه پسرانه امیر 2
تهران - خیابان دکتر فاطمیکارمندیخوابگاه پسرانه امیر 2
هر ماه از ۳٬۰۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
1.1
( 20 نظر )
خوابگاه پسرانه امیر
خوابگاه پسرانه امیر
خوابگاه پسرانه امیر
خوابگاه پسرانه امیر
تهران - میدان انقلابدانشجویی کارمندیخوابگاه پسرانه امیر
هر ماه از ۲٬۵۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
0.8
( 18 نظر )
خوابگاه پسرانه ولیعصر
خوابگاه پسرانه ولیعصر
خوابگاه پسرانه ولیعصر
خوابگاه پسرانه ولیعصر
خوابگاه پسرانه ولیعصر
خوابگاه پسرانه ولیعصر
خوابگاه پسرانه ولیعصر
خوابگاه پسرانه ولیعصر
خوابگاه پسرانه ولیعصر
خوابگاه پسرانه ولیعصر
خوابگاه پسرانه ولیعصر
خوابگاه پسرانه ولیعصر
تهران - میدان ولیعصردانشجویی کارمندیخوابگاه پسرانه ولیعصر
هر ماه از ۱٬۸۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
4.5
( 15 نظر )
خوابگاه پسرانه ارس فاطمی
خوابگاه پسرانه ارس فاطمی
خوابگاه پسرانه ارس فاطمی
خوابگاه پسرانه ارس فاطمی
خوابگاه پسرانه ارس فاطمی
خوابگاه پسرانه ارس فاطمی
خوابگاه پسرانه ارس فاطمی
خوابگاه پسرانه ارس فاطمی
خوابگاه پسرانه ارس فاطمی
خوابگاه پسرانه ارس فاطمی
خوابگاه پسرانه ارس فاطمی
خوابگاه پسرانه ارس فاطمی
خوابگاه پسرانه ارس فاطمی
خوابگاه پسرانه ارس فاطمی
خوابگاه پسرانه ارس فاطمی
خوابگاه پسرانه ارس فاطمی
خوابگاه پسرانه ارس فاطمی
تهران - میدان فاطمیدانشجویی کارمندیخوابگاه پسرانه ارس فاطمی
هر ماه از ۲٬۰۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
1.1
( 39 نظر )
پانسیون پسرانه پرچم
پانسیون پسرانه پرچم
پانسیون پسرانه پرچم
پانسیون پسرانه پرچم
پانسیون پسرانه پرچم
پانسیون پسرانه پرچم
تهران - میدان توحیدکارمندیپانسیون پسرانه پرچم
هر ماه از ۲٬۵۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
0
( 0 نظر )
خوابگاه پسرانه شهید نظری
خوابگاه پسرانه شهید نظری
خوابگاه پسرانه شهید نظری
تهران - میدان انقلابدانشجویی کارمندیخوابگاه پسرانه شهید نظری
هر ماه از ۱٬۹۵۰٬۰۰۰
تـــومـان
0.8
( 18 نظر )
پانسیون پسرانه رآدمان
پانسیون پسرانه رآدمان
پانسیون پسرانه رآدمان
پانسیون پسرانه رآدمان
تهران - خیابان فاطمیدانشجویی کارمندیپانسیون پسرانه رآدمان
هر ماه از ۳٬۰۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
0
( 0 نظر )
خوابگاه پسرانه رآدمان
خوابگاه پسرانه رآدمان
خوابگاه پسرانه رآدمان
خوابگاه پسرانه رآدمان
تهران - خیابان فاطمیدانشجویی کارمندیخوابگاه پسرانه رآدمان
هر ماه از ۳٬۳۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
5
( 1 نظر )
خوابگاه پسرانه سبحان
خوابگاه پسرانه سبحان
خوابگاه پسرانه سبحان
خوابگاه پسرانه سبحان
خوابگاه پسرانه سبحان
خوابگاه پسرانه سبحان
تهران - خیابان ستارخاندانشجویی کارمندیخوابگاه پسرانه سبحان
هر ماه از ۲٬۶۳۲٬۰۰۰
تـــومـان
0.8
( 18 نظر )
خوابگاه پسرانه سروش
خوابگاه پسرانه سروش
خوابگاه پسرانه سروش
خوابگاه پسرانه سروش
خوابگاه پسرانه سروش
خوابگاه پسرانه سروش
خوابگاه پسرانه سروش
خوابگاه پسرانه سروش
تهران - میدان انقلابدانشجویی کارمندیخوابگاه پسرانه سروش
هر ماه از ۲٬۱۰۰٬۰۰۰
تـــومـان
0
( 0 نظر )

آخرین مطالب وبلاگ

مشاهده همه

دوری کردن از دوستان ناباب در پانسیون پسرانه تهران
دوری کردن از دوستان ناباب در پانسیون پسرانه تهران

همه ما انسان ها نیاز داریم در زندگی با افرادی ارتباط داشته باشیم که آنها را دوست می نامیم. در واقع زندگی انسان بدون حضور دوست یا دوستانی، دور از انتظار است. چرا که انسان موجودی اجتماعی است و به برقراری روابط اجتماعی اهمیت بسیاری می دهد. در این بین برخی از این روابط اجتماعی به روابطی دوستانه تبدیل می شوند. اما از قدیم الایام گفته اند که انسان ها به هر شکلی که باشند در نهایت شبیه دوستانشان می شوند. این مساله امروزه نیز بر کسی پوشیده نیست که دوستان می تواند اثرگذاری بالایی بر خلق و خود و عادت های افراد داشته باشند. به همین دلیل است که همه انسان ها از جمله ساکنین پانسیون پسرانه تهران باید نسبت به انتخاب دوستان خود حساسیت بالایی داشت باشند.

اهمیت یادگیری مهارت جدید در خوابگاه دخترانه تهران
اهمیت یادگیری مهارت جدید در خوابگاه دخترانه تهران

برای یادگیری مهارت های مختلف در خوابگاه دخترانه تهران و سایر خوابگاه دانشجویی و کارمندی راه های مختلفی وجود دارد. در وهله اول امروزه نمی توان تاثیر فضای مجازی در حوزه آموزش و یادگیری را نادیده گرفت. در گذشته اگر فردی تمایل به یادگیری یک مهارت یا تکنیک جدید داشت حتما می بایست به صورت حضوری در یک کارگاه یا کلاس آموزشی شرکت می کرد. این در حالیست که امروزه انسان ها می توانند در خانه خود نشسته و با دیدن آموزش های مختلف از طریق فضای مجازی مهارت های مختلفی را فرا بگیرند.

شکل گیری جوی صمیمانه در خوابگاه پسرانه
شکل گیری جوی صمیمانه در خوابگاه پسرانه

افراد ناب ترین صمیمیت را تا پیش از ورود به خوابگاه پسرانه تهران با خانواده و دوستان نزدیک خود تجربه می کنند. گاهی این صمیمیت حاصل کل عمر افراد تا آن سن می باشد. بنابراین نباید انتظار داشته بباشند چنین حس صمیمیتی را در خوابگاه پسرانه پس از مدت زمان کوتاهی تجربه کنند. با این وجود افراد در خوابگاه پسرانه به دلیل دوری از خانواده و دوستان خود بیش از هر زمان دیگری به تجربه حس صمیمت نیاز دارند.

دوری کردن از دوستان ناباب در پانسیون پسرانه تهران
دوری کردن از دوستان ناباب در پانسیون پسرانه تهران

همه ما انسان ها نیاز داریم در زندگی با افرادی ارتباط داشته باشیم که آنها را دوست می نامیم. در واقع زندگی انسان بدون حضور دوست یا دوستانی، دور از انتظار است. چرا که انسان موجودی اجتماعی است و به برقراری روابط اجتماعی اهمیت بسیاری می دهد. در این بین برخی از این روابط اجتماعی به روابطی دوستانه تبدیل می شوند. اما از قدیم الایام گفته اند که انسان ها به هر شکلی که باشند در نهایت شبیه دوستانشان می شوند. این مساله امروزه نیز بر کسی پوشیده نیست که دوستان می تواند اثرگذاری بالایی بر خلق و خود و عادت های افراد داشته باشند. به همین دلیل است که همه انسان ها از جمله ساکنین پانسیون پسرانه تهران باید نسبت به انتخاب دوستان خود حساسیت بالایی داشت باشند.

اهمیت یادگیری مهارت جدید در خوابگاه دخترانه تهران
اهمیت یادگیری مهارت جدید در خوابگاه دخترانه تهران

برای یادگیری مهارت های مختلف در خوابگاه دخترانه تهران و سایر خوابگاه دانشجویی و کارمندی راه های مختلفی وجود دارد. در وهله اول امروزه نمی توان تاثیر فضای مجازی در حوزه آموزش و یادگیری را نادیده گرفت. در گذشته اگر فردی تمایل به یادگیری یک مهارت یا تکنیک جدید داشت حتما می بایست به صورت حضوری در یک کارگاه یا کلاس آموزشی شرکت می کرد. این در حالیست که امروزه انسان ها می توانند در خانه خود نشسته و با دیدن آموزش های مختلف از طریق فضای مجازی مهارت های مختلفی را فرا بگیرند.

شکل گیری جوی صمیمانه در خوابگاه پسرانه
شکل گیری جوی صمیمانه در خوابگاه پسرانه

افراد ناب ترین صمیمیت را تا پیش از ورود به خوابگاه پسرانه تهران با خانواده و دوستان نزدیک خود تجربه می کنند. گاهی این صمیمیت حاصل کل عمر افراد تا آن سن می باشد. بنابراین نباید انتظار داشته بباشند چنین حس صمیمیتی را در خوابگاه پسرانه پس از مدت زمان کوتاهی تجربه کنند. با این وجود افراد در خوابگاه پسرانه به دلیل دوری از خانواده و دوستان خود بیش از هر زمان دیگری به تجربه حس صمیمت نیاز دارند.

application

خواب اینجا همه جا همراهتونه!

با اپلیکیشن ما هر وقت نیاز داشتید در بین خوابگاه‌ها جستجو کنید، مشخصات آنها را ببینید و رزرو کنید

android-badge

حرفه‌ای انتخاب کنید، راحت اقامت کنید

خواب اینجا، سامانه معرفی و تبلیغات خوابگاه و پانسیون خودگردان با بهره گیری از جدیدترین تکنولوژی دنیا و کادر متخصصین خود بستری مناسب و کاربرپسندی را برای متقاضیان خوابگاه فراهم کرده است. تیم خواب اینجا با ارائه پشتیبانی 24 ساعته و فراهم کردن امکان ارسال پیام همواره سعی بر این داشته که خدمات بی نقصی را به کاربران خود ارائه دهد و با کسب تمام مجوزهای لازم اعم از نماد اعتماد دو ستاره الکترونیک و نشان ملی ساماندهی محیط امنی را ایجاد کرده کرده است. این سامانه با فراهم کردن امکان جستجو با استفاده از فیلترهای استان، شهر، ناحیه شهری، نوع خوابگاه و جنسیت در کمترین زمان و به ساده ترین روش مناسب ترین خوابگاه را برای شما می یابد. خواب اینجا با پوشش دهی انواع خوابگاه های پسرانه و خوابگاه دخترانه اغم از خوابگاه های دانشجویی و پانسیون های کارمندی ( پانسیون دخترانه و پانسیون پسرانه) تبدیل به سامانه ای جامع برای معرفی خوابگاه و پانسیون شده است.