سه ماهه

180
هزار تومان
 • نمایش در بخش خوابگاه برتر
 • نمایش در صفحه اصلی سایت
 • نمایش در نتایج جستجو
 • نمایش تمام اطلاعات خوابگاه
 • نمایش در منوی خوابگاه ها
 • تبلیغات در شبکه های اجتماعی
 • تبلیغات در اپلیکیشن موبایل خواب اینجا
 • تعداد محدود

سه ماهه

130
هزار تومان
 • نمایش در خوابگاه های ویژه
 • نمایش در صفحه اصلی سایت
 • نمایش در نتایج جستجو
 • نمایش تمام اطلاعات خوابگاه
 • نمایش در منوی خوابگاه ها
 • تبلیغات در شبکه های اجتماعی
 • تبلیغات در اپلیکیشن موبایل خواب اینجا
 • تعداد محدود

سه ماهه

100
هزار تومان
 • نمایش در نتایج جستجو
 • نمایش تمام اطلاعات خوابگاه
 • نمایش در منوی خوابگاه ها
 • تعداد نامحدود


تمامی حقوق متعلق به خواب اینجا میباشد