تعرفه‌های خواب‌اینجا

خوابگاه ها را در کنار یکدیگر بچینید و مشخصات آن‌ها را در کنار هم ببینید و بهترین خوابگاه را برگزینید

3

تعرفه عادی

650
هــزارتومان
سه ماهه
 • نمایش در نتایج جستجو
 • نمایش تمام اطلاعات خوابگاه
 • نمایش در منوی خوابگاه‌ها
 • تعداد محدود
ثبت خوابگاه
2

ویژه دخترانه

750
هــزارتومان
سه ماهه
 • نمایش در بخش خوابگاه ویژه
 • نمایش در صفحه اصلی سایت
 • نمایش در نتایج جستجو
 • نمایش تمام اطلاعات خوابگاه
 • نمایش در منوی خوابگاه‌ها
 • تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی
 • تبلیغات در اپلیکیشن موبایل خواب‌اینجا
 • تعداد محدود
ثبت خوابگاه
2

ویژه پسرانه

750
هــزارتومان
سه ماهه
 • نمایش در بخش خوابگاه ویژه
 • نمایش در صفحه اصلی سایت
 • نمایش در نتایج جستجو
 • نمایش تمام اطلاعات خوابگاه
 • نمایش در منوی خوابگاه‌ها
 • تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی
 • تبلیغات در اپلیکیشن موبایل خواب‌اینجا
 • تعداد محدود
ثبت خوابگاه
1

خوابگاه برتر

900
هــزارتومان
سه ماهه
 • نمایش در بخش خوابگاه برتر
 • نمایش در صفحه اصلی سایت
 • نمایش در نتایج جستجو
 • نمایش تمام اطلاعات خوابگاه
 • نمایش در منوی خوابگاه‌ها
 • تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی
 • تبلیغات در اپلیکیشن موبایل خواب‌اینجا
 • تعداد محدود
ثبت خوابگاه