خوابگاه در تهران

از بین صدها خوابگاه با امکانات ویژه خوابگاه مورد پسندتان را بیابید و به سادگی رزرو کنید

162 خوابگاه پیدا شد


خوابگاه دخترانه یسنا شریعتی
خوابگاه دخترانه یسنا شریعتی
تهران - خیابان شریعتی دانشجویی - کارمندی
خوابگاه دخترانه یسنا شریعتی
هر ماه از ۲,۷۰۰,۰۰۰ 0 (0 نظر)
پانسیون دخترانه ارمغان
پانسیون دخترانه ارمغان
تهران - خیابان شریعتی دانشجویی - کارمندی
پانسیون دخترانه ارمغان
هر ماه از ۲,۷۰۰,۰۰۰ 0 (0 نظر)
خوابگاه پسرانه پاتریس
خوابگاه پسرانه پاتریس
تهران - ستارخان دانشجویی - کارمندی
خوابگاه پسرانه پاتریس
هر ماه از ۲,۵۰۰,۰۰۰ 0 (0 نظر)
خوابگاه دخترانه فرشتگان 4
خوابگاه دخترانه فرشتگان 4
تهران - گاندی دانشجویی - کارمندی
خوابگاه دخترانه فرشتگان 4
هر ماه از ۲,۲۰۰,۰۰۰ 0 (0 نظر)
خوابگاه دخترانه فرشتگان 3
خوابگاه دخترانه فرشتگان 3
تهران - خیابان ولیعصر دانشجویی - کارمندی
خوابگاه دخترانه فرشتگان 3
هر ماه از ۳,۷۰۰,۰۰۰ 0 (0 نظر)
خوابگاه دخترانه فرشتگان 2
خوابگاه دخترانه فرشتگان 2
تهران - جردن دانشجویی - کارمندی
خوابگاه دخترانه فرشتگان 2
هر ماه از ۲,۱۰۰,۰۰۰ 0 (0 نظر)
خوابگاه دخترانه فرشتگان 1
خوابگاه دخترانه فرشتگان 1
تهران - مترو میرداماد دانشجویی - کارمندی
خوابگاه دخترانه فرشتگان 1
هر ماه از ۲,۰۰۰,۰۰۰ 0 (0 نظر)
خوابگاه دخترانه بهار
خوابگاه دخترانه بهار
تهران - بلوار فرحزادی دانشجویی - کارمندی
خوابگاه دخترانه بهار
هر ماه از ۳,۰۰۰,۰۰۰ 0 (0 نظر)
خوابگاه دخترانه گلشید
خوابگاه دخترانه گلشید
تهران - خیابان انقلاب دانشجویی - کارمندی
خوابگاه دخترانه گلشید
هر ماه از ۲,۱۰۰,۰۰۰ 0 (0 نظر)
خوابگاه دخترانه ترانه
خوابگاه دخترانه ترانه
تهران - سعادت آباد دانشجویی - کارمندی
خوابگاه دخترانه ترانه
هر ماه از ۲,۶۰۰,۰۰۰ 0 (0 نظر)
خوابگاه دخترانه ارغوان
خوابگاه دخترانه ارغوان
تهران - متروی مدنی دانشجویی - کارمندی
خوابگاه دخترانه ارغوان
هر ماه از ۱,۶۰۰,۰۰۰ 0 (0 نظر)
خوابگاه دخترانه صبا
خوابگاه دخترانه صبا
تهران - خیابان شریعتی دانشجویی - کارمندی
خوابگاه دخترانه صبا
هر ماه از ۲,۳۰۰,۰۰۰ 0 (0 نظر)
خوابگاه دخترانه نیک
خوابگاه دخترانه نیک
تهران - مترو طالقلنی دانشجویی - کارمندی
خوابگاه دخترانه نیک
هر ماه از ۱,۵۰۰,۰۰۰ 0 (0 نظر)
خوابگاه دخترانه پروین اعتصامی
خوابگاه دخترانه پروین اعتصامی
تهران - ميدان فردوسي دانشجویی - کارمندی
خوابگاه دخترانه پروین اعتصامی
هر ماه از ۲,۱۰۰,۰۰۰ 0 (0 نظر)
پانسیون دخترانه میدان فردوسی
پانسیون دخترانه میدان فردوسی
تهران - ميدان فردوسي دانشجویی - کارمندی
پانسیون دخترانه میدان فردوسی
هر ماه از ۲,۱۰۰,۰۰۰ 0 (0 نظر)
خوابگاه دخترانه آسایش
خوابگاه دخترانه آسایش
تهران - پونک دانشجویی - کارمندی
خوابگاه دخترانه آسایش
هر ماه از ۲,۶۰۰,۰۰۰ 0 (0 نظر)
خوابگاه دخترانه سعادت
خوابگاه دخترانه سعادت
تهران - سعادت آباد دانشجویی - کارمندی
خوابگاه دخترانه سعادت
هر ماه از ۴,۶۰۰,۰۰۰ 4 (4 نظر)
پانسیون دخترانه سعادت
پانسیون دخترانه سعادت
تهران - سعادت آباد دانشجویی - کارمندی
پانسیون دخترانه سعادت
هر ماه از ۴,۶۰۰,۰۰۰ 0 (0 نظر)
خوابگاه دخترانه یاس 2
خوابگاه دخترانه یاس 2
تهران - میدان دانشجویی - کارمندی
خوابگاه دخترانه یاس 2
هر ماه از ۲,۴۰۰,۰۰۰ 5 (2 نظر)
خوابگاه دخترانه یاس 1
خوابگاه دخترانه یاس 1
تهران - میرداماد دانشجویی - کارمندی
خوابگاه دخترانه یاس 1
هر ماه از ۲,۷۰۰,۰۰۰ 0 (0 نظر)
خوابگاه دخترانه مدائن
خوابگاه دخترانه مدائن
تهران - نارمک دانشجویی - کارمندی
خوابگاه دخترانه مدائن
هر ماه از ۳,۲۰۰,۰۰۰ 5 (4 نظر)