در پانسیون دخترانه تهران آتیش بیار معرکه نشوید!

نامشخص

۱۴۰۲/۹/۲۲

تعداد بازدید:‌ 48

دسته‌بندی:

پانسیون دخترانه

یکی از مشکلاتی که در پانسیون دخترانه تهران و سایر پانسیون دانشجویی و کارمندی احتمال وقوع آن زیاد است، بروز مشکل بین دو تن یا تعداد بیشتری از ساکنین می باشد. اگر نگاه واقع بینانه ای به شرایط زندگی در پانسیون دخترانه در تهران بیندازیم متوجه خواهیم شد که بروز یکسری از اختلافات در بین ساکنین که هیچگونه ارتباط نزدیکی پیش از این با هم نداشته اند، امری اجتناب ناپذیر است. اما زمانی این کار جدی می شود که اختلافات پیش آمده موجب کدورت بین افراد شده و شرایط زندگی در پانسیون دخترانه را برای طرفین و همچنین سایر افراد در پانسیون دخترانه تهران مشکل کند. به همین دلیل است که حل اختلافات بین فردی در پانسیون دخترانه در تهران باید یکی از اولویت های اصلی طرفین مشکل و همچنین سایر ساکنین پانسیون باشد. اما زمانی این مشکلات نگران کننده می شود که سایر افراد در پانسیون دخترانه نه تنها تلاشی برای رفع مشکل پیش آمده نمی کنند بلکه به اصطلاح " آتیش بیار معرکه" نیز می شوند. در پنین شرایطی مشکل پیش آمده به حدی می تواند بیخ پیدا کند که ادامه زندگی در پانسیون دخترانه تهران را برای همه افراد با مشکل روبرو کند. به همین دلیل است که توصیه می شود در صورت بروز مشل بین دو یا تعدادی از ساکنین پانسیون دخترانه در تهران، دیگران پا پیش گذاشته و در حل این مشکل کمک کننده باشند.

پانسیون دخترانه تهران

زندگی در پانسیون دخترانه تهران که خود به نوعی یک جامعه کوچک را تشکیل می دهد، به همدلی و سازش همه افراد وابسته است. اگر یک یا تعدادی از ساکنین پانسیون دخترانه تلاش کنند با سایر ساکنین ایجاد میکل کنند، آرامش از فضای پانسیون دخترانه در تهران رخت بر می بندد. گاهی دو تن یا تعداد بیشتری از ساکنین پانسیون دخترانه در تهران با مشکل روبرو می شوندو این مشکلات در غالب اوقات ناشی از یک سوتفاهم ساده بوده و با یک گفت و گوی سازنده حل خواهد شد. اما برخی از ساکنین پانسیون گاهی حتی برای سرگرمی خود هم که شده پا را فراتر از گلیم خود می گذارند و آتیش بیار معرکه دیگران می شوند. این افراد با یک کلاغ چهل کلاغ کردن و یا عوض کردن واقعیت، راه را بر حل مشکلات طرفین دعوا می بندند. این در حالی است که افراد دلسوز در پانسیون دخترانه تهران تلاش می کنند که با دلسوزی و کارهای سازنده اختلافات را حل کرده و طرفین دعوا را نه تنها آرام می کنند بلکه راهی برای رفع مشکل پیش آمده در بین آنها جست و جو می کنند. طرفین دعوا در پانسیون دخترانه در تهرن گاهی به قدری تمایل به رفع مشکل خود با طرف دیگر دارند که آرزو می کنند فرد دلسوزی حضور پیدا کند و این مشکل را رفع کند. نه اینکه افراد با آوردن و بردن حرف های ناخوشایند در بین آنها یا یادآوری مشکل پیش آمده، مسئله را حادتر کند.

پانسیون دخترانه تهران

چرا رفع مشکلات دیگران با یکدیگر در پانسیون دخترانه تهران ضروری است؟

هرکسی که به صورت منطقی فکر کند به این نتیجه می رسد که بروز مشکل بین دو نفر در خوابگاه تهران می تواند آرامش دیگران را مختل کند. اما گاهی افرادی پیدا می شوند که با قربانی کردن آرامش خود و سایرین در پانسیون دخترانه راه را بری بروز مشکلات بیشتر باز می کنند. این افراد با کنجکاوی ها و حرف های نادرست خود موجب می شوند که اختلافات پیش آمده بیم دیگران در پانسیون دخترانه تهران هرگز رفع نشود. همین مساله موجب شدیدتر شدن مشکلات شده و گاهی ادامه زندگی در پانسیون دخترانه در تهران را با این شرایط دشوار می کند. در پانسیون دخترانه تهران و هر نوع پانسیون کارمندی و دانشجویی دیگری زندگی افراد به حدی به یکدیگر گره می خورد که اگر کسی در پانسیون آرامش را بر هم بزند، آرامش تمامی افراد در پانسیون بر هم می خورد. علاوه بر این دامن زدن به شکلات دو نفر در پانسیون دخترانه تهران می تواند فضای نفاق و دودلی را در پانسیون گسترش داده و همین امر موجب بروز مشکلات در آینده گردد. افراد در پانسیون دخترانه زمانی که بروز مشکل بین دو نفر را می بینند چنانچه برای رفع آن تلاشی به خرج ندهند خود در آینده گرفتار چنین مشکلاتی شده و به کلی آرامش خود را از دست خواهند داد.  

دیدگاه‌ها