قوانین نانوشته در خوابگاه تهران

نامشخص

۱۴۰۲/۹/۲۲

تعداد بازدید:‌ 46

دسته‌بندی:

خوابگاه تهران

اقامت در خوابگاه تهر ان و سایر خوابگاه دانشجویی و کارمندی در سراسر کشور، برای اکثر ساکنین خوابگاه، اولین تجربه زندگی مستقل است. هم اتاقی شدن با افراد جدید، هم سن و دارای وجه اشتراک های بسیار در زمینه های متفاوت، می تواند هیجان انگیز و گاهی تنش زا باشد. این شرایط به ویژه برای افرادی که تا به حال دور از خانه نبوده اند، به مراتب سخت تر خواهد بود. مواجه شدن با تمام افراد جدید، اتفاقات متنوع، لحظات خوب و بد و تجربیات تلخ و شیرین سبب می شود که ساکنین خوابگاه تهران که دختران و پسران جوانی هستند، با دست یافتن به چشم انداز وسیع تری از زندگی، خوابگاه را ترک کنند.

خوابگاه تهران

هم اتاقی خوب و هم اتاقی بد در خوابگاه تهران

هرکدام از اطرافیان و هم اتاقی ها در خوابگاه در تهران، می توانند پنجره جدیدی از درک و شعور را برای یکدیگر باز کنند. گرچه متأسفانه گاهی ممکن است با افرادی در خوابگاه مواجه شد که تأسف، ناراحتی و خشم را در اطرافیان برانگیخته می کنند. اما به هرحال باید پذیرفت که در مکان های عمومی مانند خوابگاه، به همان اندازه که شانس برخورد با یک هم اتاقی خوب وجود دارد، شانس برخورد با یک هم اتاقی بد هم قابل انتظار است. البته نباید انکار کرد که مواجه شدن با هم اتاقی های خوب یا بد در خوابگاه تهران و سایر خوابگاه ها، تا حدود زیادی به خود فرد نیز بستگی دارد. گاهی تکرار اشتباهات در مورد نقض حقوق دیگر هم اتاقی ها در اتاق و یا کوتاهی کردن در انجام وظایف مربوط به اتاق، ممکن است خارج از دامنه تحمل یک هم اتاقی خوب و منظم باشد. رعایت نکردن حقوق دیگران و کوتاهی کردن در انجام وظایف، خود از مهمترین دلایل از دست دادن یک هم اتاقی خوب است. بهترین پیشنهاد برای حفظ دوستان خوب در خوابگاه ها و اقامتگاه های دانشجویی خودگردان و دولتی، تقسیم وظایف ساده و در عین حال مهم در اتاق است.

خوابگاه تهران

تقسیم منصفانه وظایف در خوابگاه تهران

حتی آن دسته از دانشجویانی که تمام روزهای هفته وعده های غذایی خود را در سلف دانشگاه میل می کنند، بازهم در روزهای آخر هفته و تعطیل، مجبور به آشپزی در خوابگاه هستند. آشپزی تقریبأ تنها وظیفه مشترک در خوابگاه تهران و سایر خوابگاه کارمندی و دانشجویی است که می تواند گاهی وقت گیر باشد. به همین دلیل بهتر است هر روز یا هر وعده، وظیفه آشپزی بر عهده یک نفر باشد و هرکدام از هم اتاقی ها در طول هفته به طور برابر و منظم آشپزی کنند. برای آنکه حق کسی در اتاق ضایع نشود، می توان برای یک ماه یا چند هفته، غذاهایی که قرار است طبخ شود، در یک برگه نوشته شده و به دیوار اتاق چسپیده شود. از این طریق طبخ غذاهای متنوع در بین هم اتاقی ها تکرار می شود.

خوابگاه تهران

این قوانین نانوشته در اتاق های خوابگاه تهران و سایر خوابگاه دخترانه و خوابگاه پسرانه بسیار مهم هستند. پس هم اتاقی ها باید نسبت به یکدیگر انعطاف و گذشت نشان دهند. برای مثال روزی که یکی از هم اتاقی ها به هر دلیل قادر به آشپزی کردن نیست، دیگران بدون هیچ اخم و شکایتی وظیفه آماده کردن غذا در آن وعده را بر عهده بگیرند. تنها زمانی که یکی از هم اتاقی ها قصد سوءاستفاده از دیگر هم اتاقی ها را داشته باشد، می توان صریح و بدون هیچ تعارفی وظایف تعیین شده را به وی گوشزد کرد.

دیدگاه‌ها