فرصت آشنایی با فرهنگ های مختلف در خوابگاه تهران

نامشخص

۱۴۰۲/۹/۲۲

تعداد بازدید:‌ 77

دسته‌بندی:

خوابگاه تهران

تفاوت بین انسان های مختلف در هر جامعه و شرایطی می تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد. برخی از جوامع از نظر نژاد، زبان، دین، و غیره با جوامع دیگر متفاوت هستند. یکی از تفاوت های مهم بین جوامع مختلف ناشی از تفاوت در فرهنگ ها و آداب و رسوم می باشد. فرهنگ های مختلفی در جهان وجود دارند که هر یک برای خود دارای آداب و رسوم مختلفی بوده و از این نظر با دیگر فرهنگ ها تفاوت خواهند داشت. در کشور ما نیز به دلیل وسعت جغرافیایی، تفاوت فرهنگی به وفور دیده می شود. اقوام مختلفی در کشور ما زندگی می کنند که هر یک برای خود دارای فرهنگ و آداب و رسوم خاص خود هستند. خوابگاه تهران و سایر خوابگاه دانشجویی و کارمندی نیز نظیر یک جامعه بزرگ عمل می کند. در این جوامع نیز تفاوت فرهنگی در میان افراد ساکن در خوابگاه دیده می شود. تفاوت فرهنگی موجود در خوابگاه در تهران ناشی از حضور افراد از اقوام و فرهنگ های مختلف گوشه و کنار کشور می باشد. در برخی از خوابگاه دانشجویی حتی دانشجویان خارجی نیز حضور دارند که فرهنگ سایر کشور ها را با خود به همراه دارند. این تفاوت فرهنگی موجود در خوابگاه تهران ممکن است از نظر برخی از افراد مشکل آفرین باشد. اما حقیقت ماجرا ای است که تفاوت فرهنگی موجود در خوابگاه دخترانه و پسرانه این امکان را به تمامی ساکنین می دهد که با فرهنگ های مختلف آشنا شده و از این راه جهان بینی خود را به طرز چشم گیری افزایش دهند.

خوابگاه تهران

تفاوت فرهنگی موجود در میان ساکنین خوابگاه در تهران فرصتی برای ساکنین ایجاد می کند که آداب و رسوم سایر اقوام و ملل را شناخته و گاها با بهره گیری از فرهنگ های مفید آنها، شخصیت فردی خود را ارتقا دهند. فرصت آشنایی با فرهنگ های مختلف در خوابگاه تهران موجب می شود که ساکنین خوابگاه حس وطن دوستی و وطن پرستی خود را ارتقا داده و گاها با دوستی های عمیقی که با افراد سایر فرهنگ ها شکل می دهند، راه خود را برای شناخت هرچه بیشتر فرهنگ های مختلف باز کنند. یکی دیگر از مزیت های بزرگ آشنایی با فرهنگ های مختلف در خوابگاه تهران، از بین رفتن دید منفی نسبت به سایر اقوام و فرهنگ ها می باشد. گاهی دیده می شود که برخی از افراد به دلیل شناخت ناکافی و پایین نسبت به سایر فرهنگ ها، دیدگاه مثبتی از اقوام دارای این فرهنگ ها نداشته باشد. اما به مرور زمان ساکنین خوابگاه در تهران و سایر خوابگاه پسرانه و دخترانه در می یابند که هر فرهنگی ریشه در اصالتی قوی و محکم دارد که مردمان آن فرهنگ را به هم گره می زند. برخی از افراد در خوابگاه تهران و هر مکان دیگری گاها ممکن است نسبت به شناخت فرهنگ های دیگر محتاتانه عمل کنند. این افراد از اثر گذاری سایر فرهنگ ها بر فرهنگ خود هراس دارند. اما حقیقت امر این است که هر فردی می تواند در عین شناخت سایر فرهنگ ها و ملل مختلف، نه تنها فرهنگ خود را حفظ کرده بلکه نسبت به معرفی صحیح به دیگران به درستی عمل کند.

خوابگاه تهران

شناخت فرهگ های مختلف در خوابگاه تهران چگونه اتفاق می افتد؟

برای شناخت فرهنگ های مختلف در خوابگاه تهران و هر شرایط و موقعیت دیگری لازم است که افراد فرهنگ های مختلف با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و به گفت و گو بنشینند. با صحبت و گفت و گو کردن انسان ها با یکدیگر آنها می توانند ارتباط موثری با دیگران برقرار کرده و نسبت به شناخت آداب و رسوم دیگران اقدام کنند. یکی دیگر از راه های آشنایی با فرهنگ های مختلف در خوابگاه تهران و سایر شرایط، بازدید از نمایشگاه ها و سمینارهایی است که در آنها در مورد فرهنگ های مختلف صحبت می شود. این کار کمک می کند که افراد اطلاعات وسیع و صحیحی در زمینه فرهنگ های مختلف موجود در کشور، کسب نمایند. ساکنین خوابگاه در تهران در توانند با تعریف کردن آداب و رسوم و فرهنگ خود برای دیگران این فرصت را برای آنها فراهم کنند که هرچه بیشتر و بهتر نسبت به آشنایی با یک فرهنگ خاص اقدام کنند. آشنایی با فرهنگ های مختلف در خوابگاه تهران این امکان را به افراد می دهد که حتی نسبت به تاریخ و پیشینه اقوامی که از این فرهنگ ها برخواسته اند، اطلاعات کسب کنند.

دیدگاه‌ها