داشتن درک صحیح از زندگی خوابگاهی در خوابگاه تهران

نامشخص

۱۴۰۲/۹/۲۲

تعداد بازدید:‌ 66

دسته‌بندی:

خوابگاه تهران

بسیاری از کسانی که برای بار اول است که در خوابگاه تهران و سایر شهرها ساکن می شوند ممکن است درک صحیحی از زندگی در خوابگاه نداشته باشند. این افراد تا پیش از این عموما در کنار خانواده های خود زندگی کرده اند و سبک و سیاق متفاوتی از زندگی را تجربه کرده اند. اما با سکونت در خوابگاه تهران با شکل جدیدی از زندگی روبرو می شوند. در وهله اول زندگی در خوابگاه تهران و سایر خوابگاه دانشجویی و کارمندی، شکل متفاوتی از استقلال را به افراد نشان می دهند. زندگی در خوابگاه به ساکنین خود می آموزد که در این مکان باید مستقل شدن را یاد بگیرند و به همین شکل زندگی خود را در خوابگاه سپری کنند. افراد در کنار خانواده خود حمایت های مختلفی را دریافت می کنند و ممکن است نیازی نباشد به همه کارهای شخصی خود شخصا رسیدگی کنند. اما در خوابگاه در تهران و سایر شهرها این جریان متفاوت است. افراد در خوابگاه تهران باید یاد بگیرند که کارهایشان را شخصا انجام داده و انتظار کمکی از دیگران نداشته باشند. البته این مساله به این معنی نیست که در خوابگاه تهران خبری از حمایت کردن و کمک به دیگران وجود ندارند. بلکه این مساله نشان می دهد که افراد در خوابگاه نباید هیچ توقع کمکی از دیگران داشته باشند و اگر فردی از ساکنین خوابگاه از آنها حمایت کرده و یا در کاری شخصی به آنها کمک کند تنها از روی لطف این کار را انجام می دهد.

زندگی در خوابگاه البته با تمام سختی هایی که ناشی از مستقل شدن است، شیرینی های خاص خود را نیز دارد. همین مستقل شدن در خوابگاه در تهران طعم خوش استقلال فردی را به افراد می چشاند و به آنها نشان می دهد که در آینده و با زندگی در جامعه باید به چه شکلی عمل کنند. در خوابگاه در تهران و سایر شهرها افراد به غیر از کارهای شخصی وظایف جمعی نیز دارند. زندگی در یک اتاق با تعدادی هم اتاقی مسئولیت هایی را برای افراد ایجاد می کند. اتاق افراد در خوابگاه به نظافت نیاز دارد که این کار باید به صورت گروهی و با برنامه ریزی و مشارکت همه افراد انجام شود. اگر ساکنین خوابگاه تهران تصمیم بگیرند که خود غذایشان را تهیه کنند، انجام امورات مربوط به آشپزی کردن هم به مسئولیت های تک تک افراد اتاق اضافه می شود. علاوه بر این کارهای مربوط به مرتب کردن اتاق و همچنین خرید کردن برای اتاق در خوابگاه تهران دو مسئولیت دیگری است که نیاز به چره اندیشی و برنامه ریزی جمعی دارد. علاوه بر این در خوابگاه تهران و سایر خوابگاه ها نمی توان تمام برنامه های شخصی را مطابق با میل خود پیش برد. به طور مثال فردی که عادت دارد روزها را تا ظهر بخوابد و شب را به درس خواندن بپردازد نمی تواند تا ساعات طولانی و پس از ساعت خاموشی، چراغ اتاق را روشن نکه دارد. چرا که این کار موجب آزار و اذیت دیگران می شود.

درک صحیح از ارتباطات بین فردی در خوابگاه تهران

علاوه بر آنچه که گفته شد، داشتن درک صحیح از ارتباطات بین فردی در خوابگاه تهران یکی دیگر از دغدغه های ساکنین خوابگاه تهران است. ساکنین خوابگاه تهران نمی توانند و نمی شود که از هم اتاقی های خود انتظار ارتباطی مطابق با میل خود را داشته باشند. گاهی یکی یا تعدادی از ساکنین یک اتاق در خوابگاه تهران فردی درونگرا بوده و به برقراری ارتباط مداوم با دیگران مشتاق نمی باشد. با این حال ممکن است در کنار چنین فردی و در تخت بغلی وی فردی برونگرا ساکن باشد که برقراری ارتباط مداوم با دیگران را دوست داشته باشد. داشتن درک صحیحی از خلقیات دیگران و شیوه صحیح برخورد با آنها کمک می کند که میزان تعارضات و مشکلات بین فردی در خوابگاه به حداقل برسد. آنچه که به عنوان ارتباط در خوابگاه تهران و هر خوابگاه کارمندی و دانشجویی دیگری اتفاق می افتد در وهله اول به منزله هم خوابگاهی و هم اتاقی بودن است. در قدم های بعدی ساکنین یک اتاق در خوابگاه ممکن است با یکدیگر صمیمی شده و ارتباطات نزدیک تری با یکدیگر برقرار کنند. با این وجود داشتن یک ارتباط صحیح در خوابگاه تهران و هر خوابگاه دیگری مستلزم داشتن شناخت کافی از دیگران و همچنین احترام به ترجیحات آنها می باشد.

دیدگاه‌ها