اهمیت تاب آوری اجتماعی در خوابگاه تهران

نامشخص

۱۴۰۲/۹/۲۲

تعداد بازدید:‌ 88

دسته‌بندی:

خوابگاه تهران

برای بسیاری از ما اتفاق افتاده است که گاهی به شدت از یک برخورد، رفتار و یا گفتار یک شخص چنان بر آشفته شویم که تحمل  شرایط برای ما غیر ممکن باشد. در چنین شرایطی تاب آوری اجتماعی افراد است که به کمک آنها می آید تا در شرایط ناخوشایندی نظیر آنچه گفته شد کارهایی نامعقول انجام ندهند. در خوابگاه تهران و سایر خوابگاه کارمندی و دانشجویی نیز این مساله از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چرا که در خوابگاه تهران همواره امکان دارد شرایطی پیش بیاید تا افراد را عصبانی و آشفته کند. حضور افراد مختلف با عقاید و باورهای متفاوت، وجود افرادی با اخلاق های خاص خود، عدم وجود امکانات رفاهی کافی و غیره، همه و همه دلایلی برای بر آشفته شدن و عصبانی شدن افراد در خوابگاه در تهران و سایر شهرها می باشند. وجود چنین شرایطی در هر موقیتی و مکانی امری اجتناب ناپذیر است. اما آنچه که نتیجه کار را تعیین می کند تاب آوری اجتماعی افراد می باشد. میزان تاب و تحمل افراد در چنین شرایطی و برخوردی که انجام می دهند می تواند به کلی نتیجه کار را تغییر دهد. به طور مثال فردی را در نظر بگیرید که در خوابگاه تهران دارای تاب آوری اجتماعی و صبر و تحمل پایینی است. چنین فردی با کمترین اختلاف عقیده در خوابگاه تهران دچار عصبانیت و بر آشفتگی شده  چه بسا ممکن است نتیجه کار به برخورد فیزیکی منجر گردد.

خوابگاه تهران

تاب آوری اجتماعی افراد در خوابگاه در تهران مستقیما با داشتن چنین مهارتی در اجتماع در ارتباط است. به این معنی، افرادی که در داخل جامعه تاب و تحمل بالایی در برابر نظرات و رفتارهای مختلف را دارند بدون شک در مکانی نظیر خوابگاه در تهران و سایر خوابگاه ها نیز می توانند نظرات مختلف را بر تابند و بر همین اساس آرامش را در زندگی تجربه کنند. در خوابگاه تهران و سایر خوابگاه دانشجویی و کارمندی بهانه برای عصبانی شدن و کنترل اعصاب را از دست دادن بسیار است. اما آن چیزی که می تواند تفاوت در یک انسان بالغ را از یک فرد ناپخته نشان دهد، میزان صبر و تحمل وی یا به اصطلاح تاب آوری اجتماعی وی می باشد. اهمیت تاب آوری اجتماعی در خوابگاه تهران و سایر خوابگاه دانشجویی و کارمندی زمانی مشخص و واضح می شود که هرگونه برخورد و ناملایمتی در خوابگاه تهران می تواند منجر به تنش و ایجاد فضایی غیر قابل تحمل گردد. به طور مثال در خوابگاه تهران گاهی ممکن است برخی کارها نظیر آشپزی کردن به دلیل کم بودن تعداد اجاق گازها نیاز به در نوبت ماندن داشته باشد. برخی از افراد از همان دقایل اولیه تاب و تحمل خود را از دست داده و شروع به اعتراض و داد و بیداد کردن می کنند. این در حالیست که افراد با تاب آوری اجتماعی بالا می دانند که در چنین شرایطی بهترین کار تحمل کردن و رعایت کردن حق تقدم بوده و از این طریق زودتر به نتیجه می رسند.

خوابگاه تهران

چگونه تاب آوری اجتماعی خود را در خوابگاه تهران بالا ببریم؟

مهمترین اصلی که همه ساکنین خوابگاه در تهران و سایر خوابگاه ها باید به آن آگاه باشند، ذات زندگی جمعی در خوابگاه می باشد. زندگی در خوابگاه تهران به ذاته یک زندگی جمعی بوده و به همین دلیل نیازمند رعایت قوانین و مقررات خاص زندگی جمعی می باشد. این در حالیست که تاب آوری اجتماعی یکی از مهمترین مهارت های مورد نیاز برای داشتن یک زندگی جمعی خوشایند و همراه با آرامش می باشد. برای افزایش تاب آوری اجتماعی چه در خوابگاه در تهران و چه در هر موقعیت و شرایط دیگری، ارزش قائل شدن برای حق و حقوق دیگران می باشد. به این معنی، افرادی که برای حقوق دیگران ارزش قائل هستند در شرایطی که ممکن است برای آنها ناخوشایند باشد سعی بر تحمل کردن شرایط می گیرند. همه انسان ها در همه موقعیت ها باید بدانند که دیگران هیچ وظیفه ای در برابر رفتار کردن بر طبق میل و خواسته آنها ندارند. مادامی که دیگران برای ما آزار و اذیتی نداشته و یا به ما توهین نکنند هر گونه فعالیتی که انجام دهند هیچ ارتباطی به ما ندارد و دلیلی وجود ندارد تا از دست آنها بر آشفته شویم. در خوابگاه تهران نیز یکی از مهمترین راهکارها برای افزایش تاب آوری اجتماعی اطلاع و آگاهی داشتن در همین زمینه می باشد.

دیدگاه‌ها