انجام چه کارهایی در خوابگاه تهران ما را از مسیر موفقیت دور می کند؟

بشرا یعقوبیان

۱۴۰۲/۱۰/۲۳

تعداد بازدید:‌ 72

دسته‌بندی:

خوابگاه تهران

حتما برای شما هم پیش آمده است که تصور کنید با انجام برخی کارها از مسیر موفقیت و انجام کارهایی که به موفقیت منتهی می شود، دور می شوید. این تصورات گاهی صحیح و گاهی افراطی هستند. برخی از افراد انجام کمترین تفریحات را هم درست ندانسته و آنها را سدی بر سر راه موفقیت خود می بینند. اما حقیقت ماجرا این است که برای هر انسانی انجام تعدادی کارهای مفرح در طول روز الزامی هستند. چرا که به وی انرژی داده و چه بسا همین انرژی راه رسیدن به موفقیت را هموار می کنند. با این حال برخی از افراد در خوابگاه تهران و هر موقعیت دیگری در انجام تفریحات مختلف افراط به خرج داده و از این طریق به میزان بسیار زیادی وقت و انرژی خود را هدر می دهند. همین مساله سبب می شود که از راه موفقیت دور شده و در راهی قدم بگذارند که برای آینده آنها چندان مفید نمی باشد. مسیر موفقیت مسیری به غایت دشوار است. در حقیقت می توان گفت که بدون دست زدن به کارهای دشوار و تحمیل سختی به خود در کمترین مواقعی می توان رنگ موفقیت را دید. به همین دلیل است که برخی کارها چه در خوابگاه تهران و چه در هر موقعیت دیگری می توانند افراد را از این راه و مسیر دور کنند. در خوابگاه در تهران افرادی ساکن می شوند که معمولا در دوران جوانی خود به سر می برند. به همین دلیل بسیار اهمیت دارد که انرژی و توان جوانی خود را در راه صحیحی خرج کنند. اما برخی کارها در خوابگاه تهران می توانند این توان و انرژی را در راه نه چندان مفیدی خرج کنند. به جرات می توان گفت که بسیاری از کارهایی که افراد زمان خود را در خوابگاه تهران به آن اختصاص می دهند کارهای چندان مفیدی نمی باشد.

خوابگاه تهران

ساکنین خوابگاه در تهران و سایر خوابگاه دانشجویی و کارمندی نیاز دارند برای خود برنامه مناسبی داشته باشند. از آنجایی که این افراد برای آینده خود برنامه های مشخصی دارند، نیاز دارند در راه رسیدن به برنامه ها و هدف ها قدم بردارند. به همین دلیل است که گفته می شود داشتن برنامه شخصی مناسب در خوابگاه تهران و سایر شهرها، می تواند در راه رسیدن به موفقیت بسیار کمک کننده باشد. چرا که این برنامه ریزی شخصی به افراد کمک می کند که وقت خود را کمتر در راه انجام کارهای بیهوده صرف کنند. قدم برداشتن در راه موفقیت در خوابگاه تهران و هر شرایط دیگری نیازمند فداکاری های بسیاری است. یکی از این فداکاری ها عبور کردن از کارها و فعالیت هایی است که به ظاهر برای ما لذت بخش بوده و اما در اصل می تواند با گرفتن زمان و انرژی بسیاری از ما، راه موفقیت را برای ما دشوار کنند. در خوابگاه تهران افراد به صورت گروهی زندگی می کنند. زندگی کردن در شرایطی که فرد ملزم است زمان زیادی از روز خود را در کنار دیگر افراد سپری کند، کار آسانی نمی باشد. حتی یک کار کوچک یا فعالیت جزیی از طرف دیگران می تواند موجب هواس پرتی فرد شده و وی را از قدم گذاشتن در راه موفقیت منع کند.

خوابگاه تهران

چند نمونه از کارهای مضر برای موفقیت فردی در خوابگاه تهران

در خوابگاه تهران کارهای بسیاری هستند که به ذاته برای رسیدن به موفقیت های فردی یک سد و عامل بیرونی به شمار می آیند. به طور مثال کسانی که وقت زیادی از زمان آزاد خود را در خوابگاه به صحبت های بیهوده با دیگران تلف می کنند نمی توانند به راحتی در راه رسیدن به موفقیت گام بردارند. چرا که گام برداشتن در راه موفقیت در خوابگاه در تهران و هر شرایط دیگری مستلزم به کار بستن تلاش بسیاری در جهت افزایش قابلیت های فردی می باشد که صحبت های بی هدف با دیگران در این مسیر هیچ نقشی ندارد. از طرفی دیگر انجام برخی کارها که انجام دادن آنها در حد تعادل مضر نبوده و تا زمانی که در آنها افراط به کار نرود مضر نیستند نیز می تواند سد راه موفقیت افراد گردند. به طور مثال دیدن فیلم یا رفتن به تفریح با دیگران به ذانه نه تنها کار مضری نیست بلکه چنانچه به صورت صحیح انجام شود می تواند کمک کننده باشد. به طور مثال فیلم دیدن در حد تعادل بسیار سرگرم کننده است اما زمانی که از حد تعادل خود خارج شود می تواند تمام وقتی را که فرد می تواند از آن برای رسیدن به موفقیت استفاده کند، به بیهوده صرف کند.

دیدگاه‌ها