5 فاکتور تاثیرگذار بر آرامش فردی در خوابگاه پسرانه

نامشخص

۱۴۰۲/۹/۲۲

تعداد بازدید:‌ 91

دسته‌بندی:

خوابگاه پسرانه

زندگی در هر شرایط و موقعیتی که باشد بدون داشتن آرامش فقط گذراندن وقت است. بدون شک انسان هایی که آرامش را در زندگی تجربه نمی کنند به مقاصد و اهداف خود دست نمی یابند. در خوابگاه پسرانه و هر خوابگاه دانشجویی و کارمندی دیگری نیز شرایط به همین شکل است. کسانی که در زندگی خود در پس آرامش هستند می توانند هر تجربه ای را از سر بگذرانند. آنها ناملایمات زندگی را با هدف رسیدن به آرامش تحمل کرده و تلاش می کنند که آن شرایط را دگرگون کنند. افرادی که در خوابگاه پسرانه برای آرامش خود ارزش قائل بوده و برای رسیدن به آن تلاش می کنند، سعی در بر هم زدن آرامش دیگران نیز ندارند. چرا که آنها می دانند داشتن آرامش فردی بدون در نظر داشتن آرامش دیگران بی نتیجه و حاصل خواهد بود. در خوابگاه پسرانه تهران و سایر خوابگاه پسرانه در سایر شهرها نیز داشتن آرامش فردی می تواند بر تمامی جنبه های زندگی اثر گذار باشد. بر همین اساس بر آن شدیم در این مقاله به 5 فاکتور اثرگذار بر آرامش فردی در خوابگاه پسرانه بپردازیم. تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

  1. احترام به حریم خصوصی خود و دیگران در خوابگاه پسرانه

یکی ار مهمترین فاکتورهای اثرگذار بر آرامش فردی در خوابگاه پسرانه، داشتن حریم خصوصی و احترام به آن است. افراد ساکن در خوابگاه پسرانه ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند. همنی مساله سبب می شود که حریم خصوصی در چنین مکانی شرایط خاص خود را داشته باشد. به همین دلیل ساکنین خوابگاه پسرانه تهران باید توجه داشته باشند که در قدم اول برای خود حریم خصوصی مناسبی تعریف کنند. در قدم بعدی به دیگران نشان دهند که احترام به حریم خصوصی آنها به معنی احترام به خود آنها می باشد. برای رسیدن به چنین هدفی نیز باید آنها نیز به حریم خصوصی هم اتاقی ها و هم خوابگاهی هایشان در خوابگاه پسرانه احترام بگذارند.

  1. داشتن برنامه فردی و جمعی در خوابگاه پسرانه

بدون داشتن برنامه مشخص فردی و همچنین برنامه دقیق جمعی در خوابگاه پسرانه ممکن است آرامش هر یک از ساکنین خوابگاه پسرانه مختل شود. چنانچه افراد در خوابگاه پسرانه کارهای خود را بدون برنامه پیش ببرند نمی توانند خود به آرامش رسیده و ممکن اس آرامش دیگران را نیز مختل کنند. داشتن یک برنامه دقیق و قابل اجرای جمعی و فردی در خوابگاه پسرانه کمک می کند که زمان برای انجام هر کاری مشخص شده و برنامه هر یک از ساکنین با برنامه دیگران تداخل ایجاد نکند.

  1. داشتن ارتباط دوستانه و نزدیک با سایرین در خوابگاه پسرانه

خوابگاه پسرانه یک مکان زندگی جمعی است. در یک خوابگاه دانشجویی و کارمندی بدون داشتن ارتباط دوستانه و صحیح نمی توان آرامش را تجربه کرد. چنانچه ساکنین خوابگاه پسرانه در تهران مرتبا با یکدیگر مشکل داشته باشند و توانند ارتباط دوستانه ای برقرار کنند نه خود به آرامش می رسند و نه اجازه می دهند دیگران این آرامش را تجربه کنند.

  1. دوری کردن از شوخی های زننده و بی جا در خوابگاه پسرانه

در خوابگاه پسرانه تهران افراد ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند. افراد ساکن در چنین اقامتگاهی با یکدیگر می خندند و گریه می کنند. اما شوخی های بی مورد و زننده ای که گاهی در خوابگاه تهران رخ می دهد می تواند موجب ایجاد کدورت شده و آرامش افراد را مختل کند. به همین دلیل است که احترام دو طرفه در خوابگاه پسرانه با فاصله گرفتن از شوخی هایی که خاطر سایرین را مکدر می کند اتفاق می افتد.

  1. استفاده نکردن از وسایل دیگران بدون اجازه آنها در خوابگاه سپرانه تهران

هر فردی در خوابگاه سپرانه تهران یکسری وسایل و لوازم شخصی دارد که تمایل ندارد دیگران از آنها استفاده کنند. برخی از ساکنین خوابگاه پسرانه و سایر خوابگاه دانشجویی و کارمندی گاهی به قدری به وسایل شخصی خود حساس هستند که استفاده کردن دیگران از آنها بدون کسب اجازه ممکن است آرامششان را مختل کند. کسب اجازه برای استفاده از هر نوع وسیله شخصی دیگران در خوابگاه پسرانه نشانه احترام به وی بوده و می تواند موجبات آرامش فکری و روانی این فرد را باعث شود. در خوابگاه پسرانه در تهران برداشتن وسیله شخصی دیگران و استفاده از آن بدون کسب اجازه کردن از آنها ممکن است هر نوع تنش و مشکلی را سبب شود.

دیدگاه‌ها