افراد درونگرا و معضلات زندگی در خوابگاه پسرانه

بشرا یعقوبیان

۱۴۰۲/۱۰/۲۳

تعداد بازدید:‌ 101

دسته‌بندی:

خوابگاه پسرانه

زندگی در خوابگاه پسرانه و سایر خوابگاه دانشجویی و کارمندی برای بسیاری از افراد کار آسانی نیست. در واقع می توان گفت که زندگی در خوابگاه پسرانه نیاز به داشتن ویژگی ها و مهارت هایی دارد تا افراد بتوانند هرچه راحت تر در یک مکان زمان خود را سپری کنند. یکی از مهارت ها، مهارت ارتباط برقرار کردن با دیگران است. چرا که خوابگاه پسرانه تهران و دیگر خوابگاه ها مکانی برای زندگی جمعی بوده و هر چقدر هم که یک فرد تلاش کند تا با دیگران کمترین تعامل را داشته باشد، در هر صورت برقراری ارتباط و داشتن تعامل در خوابگاه پسرانه امری اجتناب ناپذیر است. همین مساله زندگی کردن در خوابگاه پسرانه را بلاخص برای افرادی که ذاتا درونگرا هستند، سخت می کند. افراد درونگرا در مقایسه با کسانی که شخصیت برونگرایی دارند، سخت تر با دیگران ارتباط گرفته و حتی ممکن است این مساله یکی از سخت ترین و چالش برانگیز ترین مسائل زندگی آنها باشد. برقراری ارتباط با دیگران در خوابگاه پسرانه در تهران به ذات این نوع زندگی در آن مکان بر می گردد. افراد در خوابگاه پسرانه در اتاق های چند نفره زندگی می کنند که تعامل بیش از حد نرمال در این مکان را توجیه می کند. افراد درونگرا در هر شرایط و موقعیتی تلاش می کنند تا با کمترین ارتباط کارهای مختلف خود را پیش ببرند. به همین دلیل است که معمولا به این افراد به چشم افرادی نگاه می کنند که در برقراری ارتباط مشکل دارند. اما واقعیت امر این است که برقراری ارتباط با دیگر انسان ها برای افراد درونگرا در خوابگاه پسرانه و سایر موقعیت ها یک اولویت نبوده و به همین دلیل تلاشی برای پیش بردن این هدف نمی کنند. در خوابگاه پسرانه و سایر خوابگاه افراد درونگرا حضور دارند. به این معنی که نمی توان معضل آنها را در این زمینه نادیده گرفت.

خوابگاه پسرانه

در خوابگاه پسرانه در تهران، ساکنین با ارتباطی که با دیگران می گیرند می توانند جو خوابگاه را تحمل کنند. دوری از خانواده و دوستانی که افراد تا پیش از این با آنها ارتباط داشته اند، خود معضلی است که برای ساکنین خوابگاه وجود دارد. به همین دلیل آنها تلاش می کنند تا با برقراری ارتباط با دیگران و دوست شدن با افراد جدید این معضل را حل کنند. در خوابگاه پسرانه ساکنین با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و بیشتر کارهای خود را به صورت گروهی انجام می دهند. به همین دلیل اکثریت افراد که در خوابگاه شخصیت برونگرایی دارند نمی توانند درک کنند که افراد درونگرا در خوابگاه پسرانه در تهران با این مساله مشکل دارند. آنها نمی توانند بپذیرند که درونگراها در خوابگاه پسرانه بیشتر کارهای خود را به صورت انفرادی نجام داده و از بودن در جمع های دوستانه چندان لذتی نمی برند. در خوابگاه پسرانه در تهران افراد درونگرا مشغول کارهای فردی خود بوده و از خلوت خود لذت می برند. اما مشکل از جایی شروع می شود که برونگراها در خوابگاه این افراد را درک نکرده و به هر بهانه ای تلاش می کنند خلوت آنها را مختل کنند. این مساله بیش از همه افراد درونگرا را اذیت می کند. آنها یا خلوتی را که انتظار دارند به دست نمی آورند و یا اگر در این راستا تلاشی هم بکنند در تمامی امور دیگر از طرف افراد برونگرا طرد خواهند شد.

خوابگاه پسرانه

چگونه با افراد درونگرا در خوابگاه پسرانه برخورد صحیحی داشته باشیم؟

پیش از هر چیز هر یک ساکنین خوابگاه پسرانه تهران و سایر افراد باید در پذیرش تفاوت ها تلاش کنند. متفاوت بودن افراد با سایر افراد دیگر امری طبیعی است و ممکن است تمامی مردن حداقل در یک چیز با دیگران متفاوت باشند. درونگرا بودن برخی از ساکنین خوابگاه پسرانه در تهران نیز از این قاعده مستثنی نیست. آنها با افراد برونگرا متفاوت بوده و به همین دلیل حق این را دارند که از طرف دیگران درک شوند. بهترین و صحیح ترین راه برخورد با افراد درونگرا در خوابگاه پسرانه و هر موقعیت دیگری، درک کردن آنها می باشد. سایر افراد نباید تلاش کنند که افراد درونگرا را در کارهایی که تمایل به انجام آنها ندارند، درگیر کنند. به طور مثال یک فرد درونگرا در خوابگاه پسرانه معمولا تمایل دارد کارهایی نظیر دیدن فیلم و یا رفتن به پیاده روی را به صورت انفرادی انجام دهد. این در حالیست که سایر افراد در خوابگاه معمولا این کارها را به صورت گروهی انجام می دهند. احترام گذاشتن به نظر و انتخاب آنها در خوابگاه تهران نشان دهنده بلوغ و پختگی سایر ساکنین می باشد.

دیدگاه‌ها