از سرزنش کردن دیگران در خوابگاه پسرانه دست بردارید!

نامشخص

۱۴۰۲/۹/۲۲

تعداد بازدید:‌ 63

دسته‌بندی:

خوابگاه پسرانه

زندگی در خوابگاه پسرانه برای ساکنین آن با مسائل مختلفی همراه است. بیشتر افراد با زندگی در خوابگاه پسرانه با مسائل و چالش هایی روبرو می شوند که حل کردن آنها می تواند بر کیفیت زندگیشان در خوابگاه پسرانه تهران اثرگذار باشد. یکی از چالش هایی که زندگی در خوابگاه به همراه دارد بروز مشکلاتی است که افراد هر یک باید مسئولیت خود را در آن بپذیرند. اما متاسفانه گاهی دیده می شود که ساکنین خوابگاه پسرانه و سایر خوابگاه دانشجویی و کارمندی به جای پذیرفتن مسئولیت کارهای خود، دست به سرزنش کردن دیگران بر می دارند. این افراد مسئولیت خود در بروز مشکلات و امور مختلف را نمی پذیرند و در عوض آن همیشه دیگران را مقصر بروز شرایط ناخوشایند برای خود و سایر افراد می بینند. به همین دلیل است که دست کشیدن از سرزنش کردن دیگران در خوابگاه پسرانه اهمیت بالایی پیدا می کند. چرا که سرزنش کردن دیگران در خوابگاه پسرانه و هر شرایط و موقعیت دیگری نه تنها تاثیری در رفع مشکلات خود و دیگران ندارد بلکه به مانند پاک کردن صورت مساله می باشد. همانگونه که گفته شد سرزنش کردن دیگران در هر شرایطی از نشانه های بارز عدم پذیرش مسئولیت های فردی می باشد. افرادی که دست به سرزنش دیگران در خوابگاه پسرانه می زنند نه تنها نمی توانند مسئولیت های خود را در زندگی خوابگاهی خود بپذیرند بلکه در پذیرش مسئولیت کارها و رفتارهای خود در موقعیت های دیگر نیز ناتوان هستند. آنها با مقصر جلوه دادن دیگران سعی می کنند آنها را در مورد هر مشکلی که در خوابگاه بروز می یابد مقصر بدانند.

خوابگاه پسرانه

سرزنش کردن دیگران در خوابگاه پسرانه در تهران و هر موقعیت و شرایط دیگری نه تنها کمکی به رفع میکلات نمی کن بلکه می تواند با بروز سوء تفاهم های اساسی راه را برای ایجاد مشکلات بین فردی نیز باز کند. تمامی انسان ها در برابر سرزنش شدن از طرف دیگران از خود مقاومت نشان می دهند. زمانی که فردی سرزنش می شود خود را در شرایطی می بیند که تلاش می کند از خود دفاع کرده و همین ایجاد حس دفاعی در آنها موجب بروز کدروت های جدی می گردد. شرایط زندگی در خوابگاه تهران و سایر خوابگاه دانشجویی در شهرهای دیگر مستلزم در نظر گرفتن مسائل مختلف است. چرا که ساکنین خوابگاه پسرانه در ابتدای کار با یکدیگر غریبه بوده و همین مساله گاهی موجب می گردد که در مورد یکدیگر با تردید قضاوت کنند. کسانی که دیگران را مقصر برز مشکلات متعدد می دانند در همان ابتدای کار سکونت در خوابگاه پسرانه برای تمامی مشکلات بوجود آمده مسئولیتی قبول نکرده و بار این مسئولیت ها را بر شان دیگران می گذارند. همین مساله موجب می گردد که ساکنین خوابگاه پسرانه در تهران از یکدیگر فاصله گرفته و حس دوستی و همدلی در بین آنها شکل نگیرد.

خوابگه پسرانه

چرا سرزنش کردن دیگران در خوابگاه پسرانه عواقب خوبی ندارد؟

به طور کلی همه انسان ها در برابر مقصر جلوه دادن، از خود واکنش نشان می دهند. هیچ فردی دوست ندارد که در هیچ زمینه ای به ناحق مقصر جلوه داده شود. به طور مثال زمانی که اتاق خوابگاه پسرانه نامرتب است و یک فرد در برابر این نامرتبی مسئولیت قبول نمی کند و دیگران را مقصر می داند، دیگران نیز در برابر وی جبهه گرفته و مساله به خوبی حل نمی شود. این در حالی است که اگر تمامی ساکنین اتاق به اندازه خود مسئولیت این نامرتبی اتاق را قبول کنند آنگاه همه افراد می توانند در راه رفع این مشکل قدم بردارند. زندگی در خوابگاه پسرانه یک زندگی جمعی می باشد. به همین دلیل است که رفتارهای جمعی مناسب می تواند گذراندن زندگی در خوابگاه پسرانه را برای تمامی ساکنین خوشایند نماید. اما اگر یک یا تعدادی از ساکنین به خوبی را رفتار مناسب زندگی در جمع آگاه نباشند و با بروز رفتارهایی مانند مقصر جلوه دادن دیگران و سرزنش دیگران دست به آزار رساندن به سایر افراد نمایند، آنگاه حس دوستی و همدلی در چنین فضایی از بین رفته و جای خود را به کینه و کدورت همیشگی می دهد. گاهی نیز افراد بر حسب عدت دیگران را حتی در مورد مسائل شخصی آنها نیز سرزنش می کنند. با بروز مشکل برای یک فرد، کسی که عادت به سرزنش کردن دیگران دارد به جای همدلی کردن با وی دست به سرزنش او می زند. چنین فرد سرزنشگری با این کار راه را برای درد دل کردن در خوابگاه پسرانه می بندد.  

دیدگاه‌ها