چرا چشم و هم چشمی کردن در خوابگاه دخترانه خطرناک است؟

نامشخص

۱۴۰۲/۹/۲۲

تعداد بازدید:‌ 73

دسته‌بندی:

خوابگاه دخترانه

برای بسیاری از افراد پیش آمده است که حداقل برای یک بار هم که شده شرایط مختلف زندگی خود را با زندگی دیگران مقایسه کنند. هر فردی براساس ترجیحات و اولویت هایی که دارد بخشی از زندگی خود را با دیگران مقایسه می کنند. به طور مثال افرادی که به خرید لباس و سایر وسایل ظاهری اهمیت می دهند همیشه لباس ها و وسایلی نظیر زیور آلات خود را با دیگران مقایسه می کنند. برخی دیگر از افراد در موفقیت های مختلف زندگی خود را عقب تر از دیگران می بینند. به هر جهت مقایسه کردن خود با دیگران در هر شرایط و موقعیتی نظیر خوابگاه دخترانه می تواند منجر به چشم و هم چشمی شده و همین مساله برای آرامش و آسایش هر فردی در زندگی خطرناک است. در خوابگاه دخترانه و سایر خوابگاه دانشجویی و کارمندی افراد اغلب درآمد شخصی از خود ندارند. ساکنین خوابگاه دخترانه تهران عموما خرج و مخارج زندگی خود را از طریق کمک های مالی که از طرف خانواده های آنها انجام می گیرد، تامین می کنند. به همین دلیل داشتن برخی خرج های جانبی برای ساکنین خوابگاه دخترانه می تواند آنها را در مضیقه مالی شدیدی قرار دهد. بر کسی پوشیده نیست که چشم و هم چشمی کردن با دیگران چه در خوابگاه دخترانه و چه در هر موقعیت دیگری نتیجه ای غیر از شکست مالی نخواهد داشت.

خوابگاه دخترانه

متاسفانه این روزها افراد زیادی ظاهر بین شده و زندگی دیگران را از طریق ظاهری که از آن می بینند. مقایسه می کنند. در اصل می توان گفت که این اصطلاحی که گفته می شود: هرگز باطن زندگی خود را با ظاهر زندگی دیگران مقایسه نکنید، این روزها به وفور اتفاق می افتد. در خوابگاه دخترانه در تهران نیز شاهد همچین مسائلی در بین ساکنین هستیم. برخی از ساکنین خوابگاه دخترانه با مقایسه کردن های سطحی و ناپخته خود با دیگران خود را کمتر از آنها دیده و سبب می شود که همیشه احساس خود کم بینی در بین آنها وجود داشته باشد. این در حالی است که تمامی افراد اعم از ساکنین خوابگاه دخترانه باید به این نکته توجه داشته باشند که زندگی هیچ کسی عاری از کمبود نبوده و همان افرادی که خود را با آنها مقایسه می کنند و در برابر آنها احساس کمبود می کنند چه بسا در مسائل و بخش های دیگری از زندگی خود دچار کمبودهای اساسی باشند. یکی دیگر از مسائلی که چشم و هم چشمی کردن در خوابگاه دخترانه را خطرناک می کند، تفاوت در توان مالی ساکنین است. در بین ساکنین خوابگاه دخترانه ممکن است افرادی وجود داشته باشند که از نظر مالی در سطح بالاتری از دیگران باشند. مقایسه کردن خود با چنین افرادی و چشم و هم چشمی کردن با آنها می تواند به طور کامل آرامش را از زندگی ساکنینی که همواره در حال چشم و هم چشمی هستند، برچیند.

خوابگاه دخترانه

چگونه از چشم و هم چشمی کردن در خوابگاه دخترانه پرهیز کنیم؟

در قدم اول باید بدانیم که شرایط زندگی همه افراد با یکدیگر یکسان نیست. هر فردی دارای شرایط منحصر به فردی بوده که ممکن است این شرایط را با خود به داخل خوابگاه دخترانه تهران به همراه بیاورد. به همین دلیل است که مقایسه کردن خود با دیگران از بیخ و بن کار ناشایستی بوده و از کمبود اعتماد به نفس افراد ناشی می شود. همه انسان ها صرفنظر از موقعیت و شرایط اجتماعی که دارند، دارای یکسری توانایی های منحصر به فرد هستند. اگر ساکنین خوابگاه دخترانه تهران و دیگر انسان ها به خوبی خود را شناخته و از توانایی های خود آگاه باشند، سعی می کنند با رشد و پرورش دادن توانایی های شخصی خود بر کمبودهایی که در زندگی دارند، غلبه کنند. یکی دیگر از نکات مهمی که در جلوگیری از چشم و هم چشمی کردن در خوابگاه دخترانه اهمیت دارد، داشتن زندگی هم سطح همه افراد می باشد. مسئولین خوابگاه دخترانه و سایر خوابگاه در تهران نباید به ساکنین خود اجازه دهند که برخی وسایل غیر ضروری و لوکس را با خود به خوابگاه بیاورند. به طور مثال در خوابگاه هایی که برای دانشجویان جدیدالورود در نظر گرفته می شود به دلیل سن پایین ساکنین بهتر است از همراه آوردن زیور آلات قیمتی و همچنین کالاهای لوکس جلوگیری به عمل آید تا از این طریق چشم و هم چشمی در خوابگاه دخترانه به حداقل برسد.

دیدگاه‌ها