چرا نباید در خوابگاه دخترانه در تهران زود صمیمی شویم؟

نامشخص

۱۴۰۲/۹/۲۲

تعداد بازدید:‌ 59

دسته‌بندی:

خوابگاه دخترانه

شخصیت هر فردی در روبرو شدن با دیگران متفاوت است. برخی از افراد برونگرا بوده و به راحتی با دیگران ارتباط برقرار می کنند. این درحالیست که افراد با شخصیت درونگرا در برقراری ارتباط با دیگران محتاط تر هستند. با این حال نمی توان همه افراد را در یک قالب بندی کلی افراد درونگرا و افراد برونگرا قرار داد. چرا که انسان ها از نظر روانی پیچیده تر از این حرف ها هستند. چه بسا افراد برونگرایی وجود دارند که در برقراری ارتباط در برخی شرایط خوب عمل نمی کنند اما در نقطه مقابل افراد درونگرایی باشند که خیلی زود با دیگران ارتباط گرفته و صمیمی می شوند. با این تفاسیر ایجاد صمیمیت در بین انسان ها زمانی رخ می دهد که آنها نسبت به یکدیگر حسی از اعتماد و اطمینان را تجربه کنند. در خوابگاه دخترانه در تهران نیز برقراری صمیمیت در بین افراد به اشکال مختلفی صورت می گیرد. برخی از افراد زودتر دیگران صمیمی شده و خیلی زود تمامی رازهای زندگی خود را با دیگران به اشتراک می گذارند. این افراد ممکن است در خوابگاه دخترانه در تهران و سایر خوابگاه دانشجویی و کارمندی دچار مشکل شوند. چرا که زود صمیمی شدن با دیگران و فاش کردن رازهای زندگی خود برای دیگران در حالی که اعتمادی مناسب بین آنها شکل نگرفته باشد می تواند مصداق واقعی نقض حریم خصوصی خود در برابر دیگر افراد باشد.

هیچ کس نمی تواند این ادعا را داشته باشد که صمیمی شدن با دیگران کار اشتباهی است. چرا که انسان ها به واسطه صمیمیتی که با دیگران دارند می تواند زندگی اجتماعی خود را سپری کنند. انسان موجودی اجتماعی است و نیاز دارد که ارتباطات اجتماعی داشته باشد. برقراری ارتباطات اجتماعی لاجرم به ایجاد صمیمیت منجر می گردد. با این وجود نمی توان فردی را که به راحتی با دیگران در خوابگاه دخترانه و هر خوابگاه دیگری صمیمی می شود ساده لوح ندانست. چرا که ذات انسان به این شکل است که ابتدا رابطه ای معمولی را شکل می دهد و به مرور زمان و با ایجاد اعتماد، با دیگران صمیمی می شود. زیرا برقراری رابطه صمیمانه با دیگران به معنی ایجاد ارتباط قلبی نزدیک با آنهاست که زمینه های آسیب پذیری فرد را ایجاد می کند. افراد همیشه در برابر کسانی که با آنها صمیمی هستند بیش از هر زمان دیگری احساس آسیب پذیری می کنند. زیرا دوستان صمیمی در خوابگاه دخترانه تهران رازها و مسائل مهمی زندگی خود را با یکدیگر در میان گذاشته و همین مساله می تواند زمینه سو استفاده دیگران را فراهم کند.

بهترین زمان برای برقراری صمیمیت در خوابگاه دخترانه در تهران

اکنون که از مضرات صمیمیت زود هنگام در خوابگاه دخترانه در تهران آگاه شدیم سوال اصلی این است که چه زمانی برای برقراری صمیمیت در خوابگاه دخترانه تهران و هر مکان دیگری زمان مناسبی است. در وهله اول باید بدانیم که صمیمی شدن با دیگران به ایجاد اعتماد دو طرفه نیاز دارد. افراد باید ابتدا بتوانند به یکدیگر اعتماد کرده تا صمیمیتی سالم در آنها شکل بگیرد. این اعتماد نیز خود در اثر گذشت زمان و ایجاد شناخت شکل می گیرد. در خوابگاه تهران و هر خوابگاه دیگری در وهله اول باید اجازه دارد که زمان سپری شده تا شناخت کافی از دیگران حاصل گردد. به طور مثال افرادی که اصطلاحا دهن لق هستند و به راحتی رازهای خود و دیگران را فاش می کنند افراد مناسبی برای زیاد صمیمی شدن نمی باشند. در قدم دوم باید از میزان قابل اعتماد بودن افراد اطمینان حاصل کرد. برخی از افراد در خوابگاه دخترانه تهران همیشه سعی در سو استفاده از دیگران را دارند. آنها با آگاه شدن از رازهای دوستان خود دیگران را به شکل های مختلف از طریق این رازها تحت فشار و آزار قرار می دهند. یا آنها را به باد تمسخر گرفته و نزد دیگران آزار می دهند و یا حتی ممکن است سعی در باج گیری از دیگران را داشته باشند. برخی دیگر از افراد غیر قابل اعتماد در خوابگاه دخترانه در تهران ممکن است از نقطه ضعف های دیگران سو استفاده کرده و آنها را به راه های نادرست بکشانند. بدون کش چنین افرادی نمی توانند گزینه مناسبی برای صمیمی شدن و به اشتراک گذاری صحبت های خصوصی باشند. چرا که هدف آنها از صمیمی شدن با دیگران نه برقراری یک رابطه دوستانه سالم بلکه سو استفاده از ضعف های آنها می باشد.

دیدگاه‌ها