محدوده ی آزادی عمل در خوابگاه دخترانه تهران

نامشخص

۱۴۰۲/۹/۲۲

تعداد بازدید:‌ 120

دسته‌بندی:

خوابگاه دخترانه

همه انسان ها به آزادی و داشتن آزادی عمل در زندگی نیاز دارند. اگر بتوانیم تعداد محدودی از افرادی که از آزاد بودن در زندگی می ترسند را فاکتور بگیریم، می توانیم ادعا کنیم که تمامی انسان ها برای آزادی و داشتن آزادی عمل در زندگی می جنگند. اما اینکه این آزادی به چه میزان بوده و هر انسانی حق دارد تا چه میزان آزادی را در زندگی تجربه کند به فاکتورها و پیش شرط های مختلفی بستگی دارد. ساکنین خوابگاه دخترانه تهران نیز مانند هر انسان دیگری نیاز به آزادی عمل داشته و نیاز دارند که در زندگی طعم آزادی را بچشند. اما این که این آزادی و آزادی عمل در خوابگاه دخترانه تهران و سایر خوابگاه دانشجویی و کارمندی باید به چه میزانی باشد نیز دارای یکسری پیش شرط ها و فاکتورهای لازم است. خوابگاه دخترانه در تهران مانند هر جامعه دیگری اما در قالب و سایر کوچکتر دارای یکسرس قوانین عمومی و یکسری قوانین مختص به خود می باشد. قوانین عمومی که در خوابگاه دخترانه و سایر خوابگاه ها صدق می کند تا حد زیادی به قوانین هر جامعه دیگری شباهت دارد. پیش شرط اولیه در داشتن آزادی در هر جامعه ای، عدم نقض حقوق دیگران است. به این معنی که انسان ها در هر جامعه و گروهی که قرار دارند، مادامی که حقوق دیگران را ضایع نکرده و مانع از آرامش و آسایش آنها نگردند آزادند که به امورات خود به همان شکلی که مایل هستند رسیدگی کنند. اما حرف و سخن اصلی در این میان حد و مرزها و محدوده ای است که برای این کار تعریف می گردد.

خوابگاه دخترانه تهران

در خوابگاه دخترانه تهران مانند سایر جوامع یکسرس قوانین و محدوده هایی برای تمامی افراد تعریف شده است. این قوانین نمی توانند و نباید نقض شوند و همچنین برای اجرایی کردن آنها نباید هیچ استثنایی قائل شد. زمانی که پای استثناهای مختلف به قوانین جوامع باز شود انسان ها می توانند در مورد آزادی دیگر افراد تغییر موضع دهند. محدوده آزادی عمل در خوابگاه دخترانه تهران نیز از این قاعده مستثنی نیست. ساکنین خوابگاه دخترانه تهران نیز باید به قوانین نوشته شده و نانوشته خوابگاه احترام گذاشته تا بتوانند در اعمال و رفتار خود آزادی عمل لازم را داشته باشند. تنها با این پیش شرط است که تمامی ساکنین خوابگاه دخترانه تهران و سایر خوابگاه کارمندی و دانشجویی می توانند به صورت گروهی و جمعی رنگ آرامش و آسایش را در خوابگاه ببینند. برای داشتن آزادی عمل در خوابگاه دخترانه و هر مکان دیگری نباید آرامش و آزادی دیگران را فدای خواشته های خود کرد. بدون شک هر یک ساکنین خوابگاه دخترانه تهران و هر فرد دیگری در هر شرایط دیگر خواشته هایی دارند که ممکن است با حق و حقوق دیگران و رعایت کردن آن منافات داشته باشد. اما آنچه مسلم است این است که صرفنظر کردن و چشم پوشی از خواسته های شخصی مادامی که موجب آزار و اذیت دیگران در یک شرایط گردد نشان دهنده میزان پختگی و بلوغ فکری افراد می باشد.

خوابگاه دخترانه تهران

چگونه در خوابگاه دخترانه تهران از محدوده آزادی عمل خارج نشویم؟

پیش از هر چیز لازم است که ساکنین خوابگاه دخترانه تهران و سایر خوابگاه دانشجویی و کارمندی به این باور برسند که اعمال یکسری قوانین و محدودیت ها در خوابگاه به نفع تمامی ساکنین می باشد. چنانچه فردی یکی از قوانین خوابگاه را نپذیرفته و خلاف آن عمل کند می تواند آرامش و آسایش همه یا تعداد زیادی از ساکنین را مختل کند. این مساله ممکن است در یک مورد دیگر برای خود او رخ دهد. بنابراین ای حرف که قوانین ارمغانی باری آسایش تمامی افراد یک جامعه (اعم از جوامع بزرگ نظیر جامعه جهانی یا جوامع کوچک نشیر جامعه یک خوابگاه) است، کاملا حرف درست و پسندیده ای می باشد. برای تعیین محدوده آزادی عمل در خوابگاه دخترانه تهران همین بس که همه افراد ساکن در خوابگاه می توانند قوانین را نقض کرده و به بهانه داشتن آزادی عمل پا را از گلیم خود درازتر کنند، اما نباید شک داشته باشند که همین کار می تواند در موارد دیگر به ضرر خود آنها نیز تمام شود. بنابراین همه ساکنین خوابگاه دخترانه تهران و ساایر خوابگاه در تهران می توانند آزادی عمل خود را در خوابگاه داشته باشند به شرط اینکه حق و حقوق دیگران را رعایت کرده و این آزادی عمل مانع از صدمه زدن به آرامش و آسایش دیگران در خوابگاه دخترانه نگردد.

دیدگاه‌ها