تاب آوری در برابر مشکلات در خوابگاه تهران

نامشخص

۱۴۰۲/۹/۲۲

تعداد بازدید:‌ 51

دسته‌بندی:

خوابگاه دخترانهخوابگاه پسرانه

زندگی در پانسیون و اقامتگاه شهر تهران در زندگي افراد جزء اوقات مهيج و محرك مي باشد. در اين دوران تغييرات جديدي براي ساکنین روي مي دهد. آنها علاوه بر آماده شدن براي يك زندگي حرفه اي، با چالشهاي متفاوت براي يادگيري درباره خود و دنياي اطرافشان روبرو مي شوند. افراد در اين دوران تصميمات مهمي را براي زندگي شان مي گيرند، علايق، ارزشها و هويت هاي فردي و حرفه اي شان را شكل مي دهند و از نوجواني به دنياي بزرگسالي قدم مي گذارند. این دوره برای آن دسته از ساکنینی که توانایی مقابله کارآمد با چالش های زندگی خوابگاهی را دارا می باشند دوره ای خوشایند محسوب می گردد؛ از طرفی پاره ای از افراد تحت فشار تغییرات جدید قرار گرفته و گرفتار ناسازگاری های هیجانی و افسردگی می گردند. دانشجویان امروزی علاوه بر چالش های تحصیلی با چالش های هویتی، فرهنگی، اجتماعی، زندگی مستقل، مشکلات روانشناختی، اعتیاد و آسیب های نوپدید و ... نیز دست و پنجه نرم می کنند. دورۀ زندگی خوابگاهی، دورۀ پرفشاري است، ولي اين بدان معني نيست كه همۀ دچارمشکل خواهند شد. بسياري از افراد اين دوره را نه تنها بدون بيماري و مشكلات روان شناختي پشت سر مي گذارند، بلكه به سطح بالاتري از رشد، موفقيت و رضايت دروني نيز مي رسند. زيرا، عواملي وجود دارند كه مي توانند مقاومت افراد درمقابل فشارها و استرس ها را افزايش دهند. بعبارت ديگر، اگر چه این دورۀ ، دورۀ پراسترسی است ولي اگر افراد از برخوردها و روش هاي سالم و مناسبي استفاده كنند، مي توانند درمقابل بيماري ها و مشكلات مقاومت كنند، و حتي به جاي بيماري به سطح بالاتري از سلامت روان و رشد برسند.

 

 

ممكن است بپرسيد چه عواملي مقاومت ساکنین پانسیون پسرانه یا دخترانه را بالا مي برد؟ عوامل متعددي وجود دارند كه بعضي از آنها در درون فرد و بعضي از آنها در محیط بيرون قرار دارند. تعدادي از عواملي كه به افزايش مقاومت فرد در مقابل مشکلات كمك مي كنند عبارتند از: ميزان تاب آوري، سبك هاي مقابله اي، حمايت اجتماعي، انگيزش هاي دروني و شخصي، اعتقادات و باورهاي فرد. يكي از موارد دیگری كه در مقابل فشارها و استرس هاي زندگي در پانسیون دخترانه و پسرانه به افراد كمك مي كند كه دچار بيماري ها و مشكلات نشوند، نوع مقابله هاي سالم فرد است. مفهوم مقابله ارتباط تنگاتنگي با تاب آوري دارد. منظور از مقابله، برخورد افراد در مقابل فشارها و استرس هاي مختلف متفاوت است. دو دانشجو كه هر كدام با مشكل يكساني روبرو شده اند، ممكن است برخوردهاي متفاوتي نشان دهند. مسلم است كه نتيجۀ برخوردهاي مختلف، نيز متفاوت خواهد بود. به اين ترتيب، اين دو دانشجو از مقابله هاي متفاوتي استفاده كرده اند. منظور از مقابله، فعاليت هاي ذهني يا رفتاري است كه فرد انجام مي دهد تا بتواند فشارهاي رواني را از بين ببرد، كاهش دهد يا با آن مدارا نماید. نكتۀ مهم آن است كه بعضي از فشارها قابل حذف كردن است. مثلاً، فردي كه از دوستي و معاشرت با هم اتاقی های خود احساس ناراحتي و نارضايتي مي كند، مي تواند اتاق خود را تغییر دهد و با افرادي كه راحت تر است ارتباط برقرار نماید. بعضي از فشارهاي زندگي قابل حذف كردن نيست. مثلاً اكثر دانشجويان با فشارهاي مالي روبرو هستند، آنها با مقابله هايي مانند صرفه جويي، پس انداز، پيدا كردن محل هاي خريد ارزان تر و ... مي توانند فشارهاي مالي خود را كاهش دهند. نكتۀ مهم آن است كه در بعضي موارد اندك، نه تنها حذف استرس ممكن نيست كه كاهش آنها هم امكان ندارد، مانند فوت عزيزان. در چنین مواردی، مدارا با شرایط موجود وسعی در تسلی و آرامش دادن به خود، تنها راه های مقابله هستند.

 

 

نمونه اي از مقابله هاي هيجان مدار سالم

دوش گرفتن، دردِ دل كردن، دل داري دادن به خود، كوچك كردن مشكل، استفاده از تفريح و سرگرمي سالم، معاشرت و دوستي هاي سالم، ورزش كردن مانند پياده روي، شنا و... استفاده از هنر: نقاشی، خوش نویسی و ...

نمونه هايي از مقابله هاي هيجان مدار ناسالم

پرخاشگري و دعوا با ديگران، خودكشي، غيبت و بدگويي، مصرف سيگار، مصرف سَرِ خود قرص ها و داروها، كتك كاري و دست به گريبان شدن با ديگران، مصرف مواد مخدر مثل ترياك، هروئين و...، پناه بردن به روابط ناسالم، خراب كردن وسايل ديگران، انجام رفتارهاي خطرناك مانند رانندگي پرسرعت، تحقير و توهين ديگران، تفريح هاي ناسالم و نامناسب، بدرفتاري با ديگران، خراب كردن وسايل عمومي، مسخره كردن اطرافیان.

 

 

دیدگاه‌ها