مشکلات کمال گرایی در اقامتگاه دخترانه تهران

نامشخص

۱۴۰۲/۹/۲۲

تعداد بازدید:‌ 92

دسته‌بندی:

اقامتگاه دخترانه

انسان در طول زندگی خود با مشکلات و مسائل مختلفی دست و پنجه نرم می کند. اما هیچ مشکلی در زندگی به اندازی مشکلاتی که به روح و روان آدمی مرتبط هستند آزار دهنده نمی باشند. یکی از مشکلات روانی مزمنی که افراد بسیاری با آن درگیر هستند، کمال گرایی می باشد. افراد مبتلا به کمال گرایی در اقامتگاه دخترانه تهران و هر مکان دیگری در انجام تمامی کارهای خود با مشکل مواجه می شوند. چرا که آنها تمایل دارند کارهای خود را به بهترین شکل ممکن به انجام برسانند در حالی که بهترین شکل ممکن در نظر آنها شکلی از انجام کار است که عموما امری غیر ممکن است. یک فرد عادی زمانی که تصمیم به انجام کاری می گیرد می گوید که سعی خودم را می کنم که کار را به بهترین شیوه ممکن به انجام برسانم. اما فردی که مشکل کمال گرایی دارد در چنین شرایطی می گوید که من کار را به شیوه ای انجام می دهم که کسی توانایی انجام آن را نداشته باشد. این شیوه از فکر کردن در مورد انجام کارهای مختلف از طرف افراد مبتلا به کمال گرایی در اقامتگاه دخترانه تهران هم موجب اذیت شدن خود فرد شده و هم سبب می شود که دیگران در اقامتگاه دانشجویی و کارمندی نیز اذیت شوند.

چرا کمال گرایی در اقامتگاه دخترانه تهران خطرناک است؟

بطور کلی کمال گرایی و داشتن تفکر کمال گرا می تواند برای زندگی انسان ها بیش از آنکه مفید باشد، ضرر برساند. چرا که افراد مبتلا به کمال گرایی در اقامتگاه دخترانه در تهران به حدی در مورد نتیجه کار و بهترین شیوه انجام آن فکر می کنند که عملا در شروع کردن کار دچار مشکل می شوند. این در حالی است زمانی که فردی معمولی در مورد انجام کاری فکر می کنند تمامی جوانب آن را به شیوه ای منطقی می سنجد و چنانچه در بخشی از کار دچار مشکل شود سعی در رفع آن می کند. اما افراد کمال گرا چه در اقامتگاه دخترانه تهران باشند و چه در هر مکان دیگری، فکر می کنند که در پروسه انجام کار نباید هیچ مشکلی به وجود بیاید. یکی دیگر از معضلاتی که کمال گرایی در اقامتگاه دخترانه تهران به وجود می آورد، آزار دادن دیگران است. افراد مبتلا به تفکر کمال گرایی به همان میزانی که در مورد انجام کارهای خود با شیوه کمال گرایی فکر کرده و پیش می روند از دیگران نیز توقع انجام کارها به شیوه و سبک و سیاق کمال گرایانه را دارند.

این افراد چنانچه کاری را در اقامتگاه دخترانه در تهران به کس دیگری بسپارند به حدی بر کار وی نظارت کرده و دخالت می کنند که عملا فرد دیگر را عصبی می کنند. افراد با تفکر کمال گرایانه عموما افراد بهانه تراشی نیز هستند. آنها از تمامی کارهای دیگران ایراد گرفته و عملا انجام هیچ کاری را توسط دیگران قبول ندارد. افراد مبتلا به کمال گرایی در خوابگاه تهران معتقدند که هیچ کسی نمی تواند کارها را به خوبی آنها انجام داده و در نتیجه در اقامتگاه دخترانه آنقدر از کار دیگران ایراد می گیرند که سایر ساکنین اقامتگاه را ستوه می آورند. در نهایت دیگران هیچ تمایلی به انجام کارها به همراه آنها نداشته و افراد کمال گرا در اقامتگاه دخترانه در تهران تنها می شوند. کمال گرایی در اقامتگاه دخترانه تهران می تواند در انجام ساده ترین کارهای افراد کمال گرا نمود یابد. یک فرد با سبک تفکر کمال گرایانه یک کار ساده نظیر سالاد درست کردن را به حدی برای خود سخت می کند که در نهایت یا کار انجام نمی شود و یا کس دیگری مجبور می شود که کار را به جای او انجام دهد.

ادامه روند تفکر و عمل کردن به شیوه کمال گرایی در اقامتگاه دخترانه تهران می تواند برای افراد دچار این مشکل، دشوار باشد. چرا که اقامتگاه دخترانه در تهران یک مکان زندگی جمعی بوده و بدون شک نمی توان تمامی افراد را بر اساس دلخواه یک نفر تنظیم کرد. هر کسی در اقامتگاه دخترانه تهران تمایل دارد که شکل خاصی که به آن عادت دارد کارهای خود را انجام داده و دیگران در کار وی دخالت نکنند. این در حالی است که دخالت کردن در کار دیگران یکی از اساسی تری مشکلات افراد مبتلا به تفکر کمال گرایانه در اقامتگاه دخترانه در تهران می باشد.  

دیدگاه‌ها