توقعات غیر منطقی را در اقامتگاه دخترانه تهران کنار بگذارید!

نامشخص

۱۴۰۲/۹/۲۲

تعداد بازدید:‌ 71

دسته‌بندی:

اقامتگاه دخترانه

زندگی برای همه افراد و در همه زمان ها دقیقا به همان شکلی که انتظار دارند، پیش نمی رود. بسیاری از افراد در برهه ای از زندگی خود با شرایط و موقعیتی روبرو می شوند که ممکن است با تصورات آنها بسیار فاصله داشته باشد. افراد منطقی که به بلوغ فکری رسیده اند می دانند که نباید همیشه توقع قرار داشتن در بهترین شرایط و موقعیت را داشته باشند. در بسیاری از مواقع افراد در موقعیت هایی قرار می گیرند که کنترل تمامی فاکتورهای آن برای همه افراد امکان پذیر نیست. بهترین واکنش در چنین شرایطی تلاش کردن برای کنار آمدن با موقعیت های جدید می باشد. در اقامتگاه دخترانه تهران نیز ممکن است چنین شرایطی پیش بیاید. افراد زمانی که مکانی جمعی نظیر اقامتگاه دخترانه و سایر اقامتگاه دانشجویی و کارمندی را برای زندگی انتخاب می کنند باید توقع وقوع پیشامدهای غیر قابل کنترل را نیز داشته باشند. بر همین اساس داشتن توقع منطقی و صحیح در هر شرایط و موقعیتی می تواند به کمک افراد بیاید تا هرچه ساده تر بتوانند شرایط زندگی خود را مدیریت کنند. با کمک چنین رفتاری افراد در محیط های گوناگون از جمله اقامتگاه دخترانه تهران دچار ناامیدی و سرخوردگی نمی شوند. به همین دلیل است که بسیاری از متخصصین علوم اعصاب و روان جهت جلوگیری از انواع بیماری های روانی از جمله افسردگی، به افراد توصیه می کنند که همیشه دیدگاهی منطقی و واقع بینانه به وقایع مختلف داشته باشند.

اقامتگاه دخترانه تهران

در اقامتگاه دخترانه تهران نیز ممکن است گاهی افراد با داشتن توقعات غیر منطقی از دیگران و یا محیط زندگی خود، شرایط ناخوشایندی را برای خود و دیگران رقم بزنند. در وهله اول تمامی ساکنین اقامتگاه دخترانه تهران باید به این حقیقت واقف باشند که در اقامتگاه از جمله انواع اقامتگاه دانشجویی و کارمندی همه افراد با یکدیگر برابر بوده و نمی توانند با دیدگاهی غیر منطقی از دیگران توقعات نابجا داشته باشند. به طور مثال فردی را در نظر بگیرید که در اقامتگاه دخترانه در تهران به دلایل مختلفی همیشه از نظافت محیط اتاق خود در اقامتگاه سرباز زده و دیگران را مسئول انجام این کار می داند. بدون شک چنین فردی در اقامتگاه دخترانه تهران با داشتن چنین توقع غیر منطقی و نابجایی در وهله اول در نظر همه افراد اتاق و اقامتگاه فردی غیر منطقی و ناسازگار جلوه می کند و علاوه بر این گذران زندگی در اقامتگاه دخترانه را نه تنها برای دیگران بلکه برای خود دشوار خواهد کرد. فرد دیگری را در نظر بگیرید که همواره از سایر دوستان و هم اتاقی های خود توقع دارد که خریدهای اتاق را انجام داده و خود او کوچکترین هزینه ای را در این جهت متحمل نشود. بدون شک چنین فردی پس از مدت کوتاهی از جمع همه گروه های موجود در اقامتگاه دخترانه اخراج شده و به زودی به فردی تنها و منزوی تبدیل می شود.

اقامتگاه دخترانه تهران

افراد پر توقع آفت جمع های دوستانه در اقامتگاه دخترانه تهران

در یک اقامتگاه کارمندی و دانشجویی وجود روابط صمیمی و دوستانه حرف اول را می زند. هیچ یک از ساکنین اقامتگاه دخترانه در تهران و سایر اقامتگاه ها بدون تجریه روابط دوستانه در اقامتگاه و خوابگاه در تهران و سایر شهرها، نمی توانند زندگی همراه با آرامشی را تجربه کنند. بنابراین هر مساله ای که موجب بر هم خوردن روابط دوستانه در اقامتگاه دخترانه گردد یک آفت و مورد آژار دهنده به شمار می آید. داشتن توقع نابجا از دیگران در اقامتگاه دخترانه در تهران دقیقا همان آفت و مورد آزارگر در روابط دوستانه مختلف می باشد. انسان ها به طور ناخودآگاه در برابر سو استفاده دیگران از خود واکنش نشان می دهند. هیچ فردی دوست ندارد که از طرف دیگران مورد سو استفاده قرار گیرد. کسی که در اقامتگاه دخترانه در تهران و هر مکان دیگری از دیگران توقعات غیر منطقی و نابجا دارد دقیقا مصداق واقعی یک فرد سو استفاده گر می باشد. چرا که چنین فردی همواره از دیگران توقع دارد به روش های مختلفی توقعات وی را بر آورده کنند در حالی که خود چنین فردی برای دیگران هیچ کاری انجام نمی دهد. دوستان چنین فردی در اقامتگاه دخترانه تهران به زودی متوجه رفتار سو استفاده گرانه وی شده و به راحتی روابط دوستانه خود را با چنین فردی به اتمام می رسانند. به همین دلیل است که یکی از آفت های بزرگ روابط دوستانه در اقامتگاه دخترانه توقعات غیر منطقی و نابجا می باشد.

دیدگاه‌ها