اهمیت خویشتنداری در اقامتگاه دخترانه در تهران

نامشخص

۱۴۰۲/۹/۲۲

تعداد بازدید:‌ 84

دسته‌بندی:

اقامتگاه دخترانه

زندگی در اقامتگاه دخترانه در تهران و سایر اقامتگاه دانشجویی و کارمندی با شرایط مختلفی همراه است. ساکنین اینگونه اقامتگاه ها معمولا با چالش هایی روبرو می شوند که رفع کردن آنها هم به آرامش خود افراد کمک می کند و هم موجب برقراری آرامش در کل فضای اقامتگاه دخترانه می گردد. به همین دلیل است که داشتن خویشتنداری و حفظ آرامش در لحظات حساس زندگی در اقامتگاه دخترانه از اهمیت بالایی برخوردار است. بسیاری از ساکنین اقامتگاه دخترانه در تهران افرادی هستند که هر یک برای خود زندگی مستقلی داشته و تمایل دارند که کسی این شرایط را برای آنها دشوار نکند. اما داشتن توقعاتی از این قبیل با زندگی در مکانی جمعی نظیر اقامتگاه دور از انتظار است. چرا که در اینگونه مکان ها همواره مواردی پیش می آیند که افراد توقع دارند دیگران رعایت حال آنها را داشته باشند. اما ساکنین اقامتگاه دخترانه در تهران باید به این نکته توجه کنند که بدون رعایت کردن حال دیگران در اقامتگاه دخترانه تهران چنین شرایطی نصیب آنها نخواهد شد. بنابراین در وهله اول هر یک از افراد در اقامتگاه دخترانه در تهران باید نسبت به رعایت حال دیگران خویشتنداری کرده تا چنین موقعیتی برای خود آنها نیز اتفاق بیفتد. یکی از موقعیت هایی که در اقامتگاه دخترانه خویشتنداری بالا را طلب می کند زمانی است که دو نفر از ساکنین با یکدیگر اختلاف دارند. این اختلافات ممکن است بر سر اتفاقات کوچک و بزرگی رخ دهد.

اقامتگاه دخترانه در تهران

خویشتنداری کردن در اقامتگاه دخترانه در تهران با کوتاه آمدن از حق و حقوق افراد متفاوت است. همه افراد در اقامتگاه دخترانه تهران حق دارند که بر سر حقوق خود پافشاری کرده و به دیگران اجازه پایمال کردن حق خود را ندهند. با این حال همه ساکنین اقامتگاه دخترانه برای حفظ آرامش خود هم که شده باید خویشتنداری را سرلوحه رفتارهای خود در اقامتگاه دخترانه قرار دهند. کم نیستند افرادی که در اقامتگاه دخترانه در تهران و هر مکان دیگری به عمد در پی برهم زدن آرامش دیگران هستند. در چنین شرایطی اگر افراد همواره به دنبال جدل کردن با چنین افرادی باشند هرگز رنگ آرامش و آسایش در اقامتگاه را نخواهند چشید. خویشتنداری کردن در اقامتگاه دخترانه در تهران در شرایطی که دیگران در برخی موارد سهل انگاری و اهمال کاری می کنند نیز می تواند کمک کننده باشد. به طور مثال کسی که نسبت به رعایت بهداشت و نظم محیط حساس است اما با فردی که چندان علاقه ای به این کار ندارد هم اتقاقی می شود نمی تواند در همه لحظات با یان فرد جدل کند. در چنین شرایطی خویشتنداری کردن در برابر رفتارهای آزار دهنده چنین فردی می تواند آرامش را به جو اتاق برگرداند.

اقامتگاه دخترانه در تهران

خویشتنداری کردن در اقامتگاه دخترانه در تهران یک رفتار بالغانه است!

بسیاری از افراد تصور می کنند که در هر شرایطی جدل کردن با دیگران نشان دهنده قدرت و تسلط آنها می باشد. اما یک فرد پخته و بالغ در خوابگاه تهران و هر مکان دیگری در وهله اول به آرامش روحی و روانی خود اهمیت می دهد. در همین راستا خویشتنداری کردن در برابر رفتارهای دیگران می تواند این آرامش را برای خود فرد و دیگران به همراه داشته باشد. اختلاف نظر و عقیده در هم موقعیتی از جمله در اقامتگاه دخترانه در تهران با ساکنینی از گوشه و کنار کشور با عقاید و فرهنگ های مختلف، رخ می دهد. در برخورد با این اختلافات خویشتنداری کردن کمک می کند که علاوه بر جلوگیری از رخ دادن جدل های مختلف، دوستی و مروت در بین ساکنین اقامتگاه باقی بماند. برخی از افراد تصور درستی از خویشتنداری کردن نداشته و آن را با سکوت کردن و به دل گرفتن کینه دیگران اشتباه می گیرند. اما واقعیت امر این است که خویشتنداری کردن به معنی چشم پوشی از خطای دیگران بدون بر دل گرفتن کینه آنها می باشد. اگر خویشتنداری کردن از طرف یک فرد به طرز درستی اتفاق بیفتد می تواند دیگران را نیز نسبت به خطا و اشتباه خود آگاه کرده و از بروز مجدد اختلافات جلوگیری کند. به همین دلیل است که بسیاری از افراد بالغ و پخته نسبت به رفتارهای دیگران خویشتنداری به خرج داده و اشتباهات و یا رفتارهای ناخوشایند دیگران را با دعوا و کینه پاسخ نمی دهند. این افراد با چشم پوشی صحیح از اختلافات پیش آمده دیگران را از رفتار ناخوشایند خود در اقامتگاه دخترانه در تهران شرمنده می کنند.  

دیدگاه‌ها