خوابگاه در تهران

از بین صدها خوابگاه با امکانات ویژه خوابگاه مورد پسندتان را بیابید و به سادگی رزرو کنید

230 خوابگاه پیدا شد


خوابگاه پسرانه شهید نظری
خوابگاه پسرانه شهید نظری
میدان انقلاب - خیابان کارگر جنوبی دانشجویی - کارمندی
خوابگاه پسرانه شهید نظری
هر ماه از ۱,۱۵۰,۰۰۰ 5 (2 نظر)
پانسیون دخترانه میدان فردوسی
پانسیون دخترانه میدان فردوسی
تهران - ميدان فردوسي دانشجویی - کارمندی
پانسیون دخترانه میدان فردوسی
هر ماه از ۱,۴۰۰,۰۰۰ 0 (0 نظر)
خوابگاه دخترانه پروین اعتصامی
خوابگاه دخترانه پروین اعتصامی
تهران - ميدان فردوسي دانشجویی - کارمندی
خوابگاه دخترانه پروین اعتصامی
هر ماه از ۱,۴۰۰,۰۰۰ 0 (0 نظر)
خوابگاه پسرانه سعادت آباد
خوابگاه پسرانه سعادت آباد
تهران - سعادت آباد دانشجویی - کارمندی
خوابگاه پسرانه سعادت آباد
هر ماه از ۹۵۰,۰۰۰ 0 (0 نظر)
پانسیون دخترانه ساغر
پانسیون دخترانه ساغر
تهران - خ فاطمی دانشجویی - کارمندی
پانسیون دخترانه ساغر
هر ماه از ۹۰۰,۰۰۰ 0 (0 نظر)
خوابگاه دخترانه سعادت
خوابگاه دخترانه سعادت
تهران - سعادت آباد دانشجویی - کارمندی
خوابگاه دخترانه سعادت
تماس بگيريد 5 (34 نظر)
پانسیون دخترانه سعادت
پانسیون دخترانه سعادت
تهران - سعادت آباد دانشجویی - کارمندی
پانسیون دخترانه سعادت
تماس بگيريد 5 (41 نظر)
خوابگاه دخترانه آروا
خوابگاه دخترانه آروا
تهران - خ فلسطین شمالی دانشجویی - کارمندی
خوابگاه دخترانه آروا
هر ماه از ۱,۲۵۰,۰۰۰ 2 (4 نظر)
خوابگاه دخترانه مائده۲
خوابگاه دخترانه مائده۲
تهران - اشرفی اصفهانی دانشجویی - کارمندی
خوابگاه دخترانه مائده۲
هر ماه از ۲,۲۰۰,۰۰۰ 2 (29 نظر)
خوابگاه دخترانه مرسانا
خوابگاه دخترانه مرسانا
تهران - خیابان شریعتی دانشجویی - کارمندی
خوابگاه دخترانه مرسانا
تماس بگيريد 3 (6 نظر)
خوابگاه دخترانه ستاره 3
خوابگاه دخترانه ستاره 3
تهران - میدان فاطمی دانشجویی - کارمندی
خوابگاه دخترانه ستاره 3
هر ماه از ۱,۷۰۰,۰۰۰ 0 (0 نظر)
خوابگاه دخترانه ستاره 2
خوابگاه دخترانه ستاره 2
تهران - خیابان ولیعصر دانشجویی - کارمندی
خوابگاه دخترانه ستاره 2
هر ماه از ۱,۷۰۰,۰۰۰ 1 (2 نظر)
خوابگاه دخترانه ستاره
خوابگاه دخترانه ستاره
تهران - میدان فلسطین دانشجویی - کارمندی
خوابگاه دخترانه ستاره
هر ماه از ۱,۱۵۰,۰۰۰ 0 (0 نظر)
پانسیون دخترانه آرین دخت
پانسیون دخترانه آرین دخت
تهران-خیابان انقلاب-خیابان دانشگاه - دانشجویی - کارمندی
پانسیون دخترانه آرین دخت
هر ماه از ۱,۳۰۰,۰۰۰ 1 (1 نظر)
خوابگاه دخترانه مهستان فاطمی
خوابگاه دخترانه مهستان فاطمی
تهران - ميدان فاطمي دانشجویی - کارمندی
خوابگاه دخترانه مهستان فاطمی
هر ماه از ۲,۵۰۰,۰۰۰ 5 (57 نظر)
اقامتگاه دخترانه نگارستان(ونک)
اقامتگاه دخترانه نگارستان(ونک)
تهران - میدان ونک دانشجویی - کارمندی
اقامتگاه دخترانه نگارستان(ونک)
هر ماه از ۱,۲۵۰,۰۰۰ 0 (0 نظر)
اقامتگاه دخترانه آپادانا
اقامتگاه دخترانه آپادانا
تهران - پارک وی دانشجویی - کارمندی
اقامتگاه دخترانه آپادانا
هر ماه از ۲,۴۰۰,۰۰۰ 3 (3 نظر)
خوابگاه دخترانه دادمان
خوابگاه دخترانه دادمان
تهران - شهرک غرب دانشجویی - کارمندی
خوابگاه دخترانه دادمان
هر ماه از ۳,۰۰۰,۰۰۰ 1 (1 نظر)
خوابگاه دخترانه ترمه
خوابگاه دخترانه ترمه
تهران - پونک دانشجویی - کارمندی
خوابگاه دخترانه ترمه
هر ماه از ۱,۷۰۰,۰۰۰ 0 (2 نظر)
خوابگاه دخترانه سبز هفت تیر
خوابگاه دخترانه سبز هفت تیر
تهران - خیابان کریم خان دانشجویی - کارمندی
خوابگاه دخترانه سبز هفت تیر
هر ماه از ۱,۰۰۰,۰۰۰ 3 (7 نظر)
خوابگاه دخترانه انقلاب
خوابگاه دخترانه انقلاب
تهران - میدان انقلاب دانشجویی - کارمندی
خوابگاه دخترانه انقلاب
هر ماه از ۱,۳۰۰,۰۰۰ 5 (2 نظر)