کوچک شمردن دیگران در پانسیون پسرانه، ممنوع!

نامشخص

۱۴۰۲/۹/۲۲

تعداد بازدید:‌ 75

دسته‌بندی:

پانسیون پسرانه

در مکانی جمعی نظیر پانسیون پسرانه و سایر پانسیون دانشجویی و کارمندی، طیف وسیعی از افراد زندگی می کنند. هر فرد برای خود در پانسیون پسرانه دارای شخصیت منحصر به فردی بوده که شایسته احترام است. متاسفانه گاهی در پانسیون پسرانه تهران و سایر پانسیون ها در بین ساکنین افرادی دیده می شوند که عادت به کوچک شمردن دیگران دارند. چنین افرادی برای شخصیت و دستاوردهای دیگران هیچ ارزشی قائل نبوده و از هر بهانه ای برای نادیده گرفتن دیگران از آن بدتر برای کوچک شمردن آنها استفاده می کنند. در وهله اول باید بدانیم که چنین کسانی دارای شخصیت ضعیفی بوده و سعی می کنند با کوچک کردن دیگران خود را بزرگ و مهم نشان دهند. این در حالیست که اگر فردی خود دارای شخصیت بزرگ و قوی باشد حتی کوچک ترین افراد را در نظر گرفته و برای احساسات و شخصیت دیگران در پانسیون پسرانه تهران و سایر مکان ها ارزش قائل است. افراد آزار گری که با آزار دادن دیگران و نادیده گرفتن آنها در پانسیون پسرانه سعی در بزرگ نشان دادن خود دارند، معمولا افرادی با اعتماد بنفس ضعیف هستند. آنها اعتماد به نفس کافی برای بروز شخصیت واقعی خود نداشته و سعی می کنند با مخدوش کردن شخصیت دیگران این ضعف را در خود پنهان کنند. درک تفاوت های فردی میان انسان ها در پانسیون پسرانه و سایر مکان ها یک نشانه بارز از پختگی و بلوغ فردی هر یک از افراد می باشد. کسانی که سعی دارند دیگران را کوچک نشان دهند بدون شک از بزرگ منشی کافی در شخصیت خود برخوردار نیستند.

پانسیون پسرانه

احترام به تفاوت های فردی در پانسیون پسرانه

همه افراد بالغ و دارای شخصیت شکل گرفته به این نکته اذعان دارند که تمامی انسان ها دارای شخصیت و در خور احترام هستند. روانشناسان باور دارند افرادی که دارای شخصیت و روان سالم هستند، تمامی انسان های اطراف خود را صرف نظر از موقعیت و شرایط فردی و اجتماعی محترم شمرده و برای شخصیت آنها احترام قائل هستند. افرادی که سعی در کوچک شمردن دیگران در پانسیون پسرانه دارند کسانی هستند که خود دارای شخصیت ناکاملی بوده و همواره با بی احترامی ردن به دیگران این ضعف را پوشش می دهند. در مکان های جمعی نظیر پانسیون پسرانه تهران تفاوت های فردی به میزان بسیار زیادی به چشم می خورد. این تفاوت ها گاها از تفاوت در شخصیت فرد نشات گرفته و در غالب اوقات ناشی از تفاوت در فرهنگ و آداب و رسوم اقوام مختلف است. کسی که در پانسیون پسرانه نتواند به این تفاوت ها احترام گذاشته و از هر تفاوت عقیده و رفتاری در کوچک شمردن دیگران بهره ببرد نمی تواند در بطن جامعه نیز با تفاوت های موجود کنار بیاید. این خود به تنهایی می تواند به معضل و مشکل بزرگی در جامعه ما که سرشار از تفاوت ها می باشد، تبدیل گردد. در پانسیون پسرانه در تهران همه ساکنین دارای یک پیشینه فرهنگی و شخصیتی بوده و در نظر گرفتن این پیشینه برای کسانی که سعی در کوچک شمردن دیگران دارند کار سختی می باشد. این در حالیست که افراد دارای شخصیت پخته و کامل در پانسیون پسرانه و سایر مکان ها به راحتی تفاوت ها را دیده و با محترم شمردن آنها بزرگ منشی خود را نشان می دهند.

پانسیون پسرانه

کوچک شمردن دیگران در پانسیون پسرانه تهران بیش از هر چیز به شخصیت خود فرد آسیب می زند. کسانی که عادت دارند دیگران را کوچک شمرده و به آنها بی احترامی کنند به راحتی دیگران را از اطراف خود دور کرده و پس از مدتی دوستی برای آنها در پانسیون پسرانه باقی نمی ماند. چرا که این افراد با این کار این پیام را به تمامی اطرافیان خود می دهند که نمی توانند به راحتی با دیگران کنار آمده و با هر پیشامد کوچکی مورد بی لطفی آنها قرار می گیرند. بی اعتمادی نسبت به افرادی که دیگران را نادیده می گیرد در همه کسانی که وجدان آگاهی دارند، شکل می گیرد. چرا که چنین افرادی می دانند که یک فرد قضاوت گر نسبت به شخصیت دیگران می تواند در هر شرایط و موقعیتی هر کس را مورد بی لطفی خود قرار داده و روزی به اصطلاح پرش به پر آنها نیز گیر خواهد کرد. بر همین اساس است که اطراف چنین کسانی به مرور خلوت شده و در پانسیون پسرانه در تهران و هر موقعیت دیگری به زودی اثری از دوست یا آشنایی برای آنها نخواهد ماند.

دیدگاه‌ها