قاطعیت در ارتباط در پانسیون پسرانه

نامشخص

۱۴۰۲/۹/۲۲

تعداد بازدید:‌ 52

دسته‌بندی:

پانسیون پسرانه

سعی کنید از همان ابتدای زندگی در پانسیون پسرانه از مهارت قاطعیت استفاده کنید چون روابط جدید شما به تازگی شکل می گیرد و هرگونه برخورد کنید هم اتاقی هایتان به این سبک از برخورد شما عادت می کنند. مهم این نیست که درگذشته چگونه بوده اید. مهم این است که الآن که روابط جدیدی شکل می گیرد چگونه برخورد می کنید. با استفاده از اصول مهارت قاطعیت، ابتدا بررسی کنید که در چه قسمت هایی ضعیف هستید. معمولاً اکثر مشکلات در قسمت های باورها و شناخت ایجاد می شود. سعی کنید که با تمرین بر موانع خود مسلط شوید. اگر نتوانستید از متخصصان مراکز مشاوره کمک بگیرید.

رفتار قاطعانه نه کمرویی است و نه پرخاشگری بلکه رفتاری است که بین پرخاشگری و کمرویی قراردارد. زيرا: در پرخاشگری به حقوق ديگران بي اعتنایی می شود و اين حقوق زير پا گذاشته می شود. در كمرویی به حقوق خود بي اعتنایی می شود و این حقوق زير پا گذاشته می شود. در قاطعیت نه حقوق خود و نه حقوق ديگري زیر پا گذاشته نمی شود. بلكه بدون لطمه زدن به خود یا ديگري، فرد نظرات خود رابيان کرده، احساسات خود را ابراز می كند و حق خود را می گيرد.

 

 

عوامل موثر در رفتار قاطعانه

عوامل غيركلامي . به هنگام رفتار قاطعانه ضروري است فرد تماس چشمي مناسبي داشته باشد. نگاه فرد بايد حاكي از جديت وي باشد. ژست هاي صورت و حالات بدني نيز بايد به گونه اي باشد كه جديت فرد را نشان دهد.

 

عوامل فراكلامي . پاسخ قاطعانه بدون درنگ و تاخير است، روان و راحت است نه جويده جويده و تكه تكه. تنُ صدا محکم و جدی است.

 

عوامل كلامي يا محتوايي .به صورت هاي مختلفي مي توان پاسخ قاطعانه اي را ابراز كرد. چنان چه با موقعيت هاي دوستانه روبه رو هستيد که در خوابگاه پسرانه تهران بسیار با آن روبه رو می شوید مي توانيد از يكي از روش هاي زير استفاده كنيد.

 

بيان همدلانه موقعیت. دراين روش علاوه بر اين كه با هم اتاقی همدلي مي شود، رفتار قاطعانه نيز ابراز مي شود. مثلا هنگامي كه هم اتاقیتان پيشنهاد رفتن به سينما مي دهد و شما نمي توانيد همراه او به سينما برويد مي توانيد بگوييد: مي دانم كه برنامه ات را خراب كردم ولي من امروز به شدت گرفتارم.

 

تعريف و قدرداني .دراين روش از هم اتاقی تشكر و قدرداني مي شود. در رابطه با همان مثال بالا مي توان گفت: از اينكه به من توجه داري ممنون. ولي من امروز واقعا گرفتارم. معذرت خواهي از وضعيت موجود. در رابطه با مثال اول مي توان گفت : معذرت مي خواهم كه نمي توانم همراهت باشم. امروز واقعا گرفتارم. سعي در پيدا كردن راه حل مورد قبول دو طرف. اين روش مصالحه نام دارد و طرفين به جستجوي راه حل سومي مي پردازند كه مورد قبول طرفين باشد. در مورد مثال اول مي توان گفت: من امروز واقعا گرفتارم ولي اگر موافق باشي روز ديگري به سينما برويم.

 

 

چنان چه موقعيت دوستانه نباشد و يا موقعيت دشوار، پرخطر و يا پرفشارتر باشد، مانند زمان هایی که احتمال انجام رفتارهای ناسالمی مانند مصرف مواد،

دیدگاه‌ها