دوستی های سالم و ناسالم در پانسیون پسرانه در تهران

بشرا یعقوبیان

۱۴۰۲/۱۰/۲۳

تعداد بازدید:‌ 73

دسته‌بندی:

پانسیون پسرانه

داشتن دوست و دوست شدن با دیگران یکی از لازمه های زندگی هر انسانی است. در واقع انسان ها در روابط مختلفی که شکل می دهند، در انتخاب دوست از آزادی عمل بیشتری برخوردارند. یک فرد شاید در انتخاب خانواده و فامیل برای خود هیچ آزادی عمل چندنی نداشته باشد، اما به راحتی می تواند در بین انسان های اطراف و کسانی که با آنها معاشرت دارد، دوست های مختلفی را بر اساس فاکتورهایی که مد نظر دارد برگزیند. این مساله از طرفی یک امتیاز مثبت به شمار آمده و از طرفی دیگر می تواند مشکل آفرین باشد. یک فرد چنانچه ملاک های مناسبی برای انتخاب دوستان خود داشته باشد، می تواند کسانی را به عنوان دوست برای خود برگزیند که در مسیر زندگی راه موفقیت و خوشبختی را برای وی هموار کنند. اما از سوی دیگر انتخاب دوستان بر اساس ملاک ها و ارزش های نادرست نیز می تواند به همان اندازه خطرناک باشد. ساکنین پانسیون پسرانه در تهران و سایر پانسیون دانشجویی و کارمندی نیز روابط مختلف دوستی را تجربه می کنند. افراد در پانسیون دانشجویی و کارمندی پر رنگ ترین رابطه ای که دارند رابطه ای است که به عنوان دوستی امتخاب می کنند. بنابراین این مساله برای بسیاری از آنها از اهمیت ویژگی برخوردار است. چرا که انتخاب یک دوست خوب و قرار گرفتن در یک رابطه دوستانه سالم می تواند افراد را چندین پله در زندگی جلو بیندازد. اما متاسفانه در سوی دیگر ماجرا انتخاب روابط دوستانه ناسالم هم می تواند به راحتی زندگی یک نفر را به انحطاط و نابودی بکشاند. به همین دلیل است که بررسی و توجه به دوستی های سالم و ناسالم در پانسیون پسرانه در تهران باید یکی از دغدغه های اصلی افراد در این حوزه باشد.

پانسیون پسرانه در تهران

انتخاب دوست در یک پانسیون اعم از پانسیون پسرانه و دخترانه انتخابی است که بر اساس ملاک های هر شخص صورت می گیرد. این ملاک ها و فاکتورها نه یک روزه بلکه طی سالها زندگی و تربیت یک فرد در ذهن وی نهادینه می شوند. به این معنی که یک فرد در پانسیون پسرانه در تهران ملاک هایی را برای انتخاب دوستان خود در نظر می گیرد که طی سالها زندگی به کمک آنها دست به انتخاب های گوناگون زده است. محال است که فردی در پانسیون پسرانه تهران دوستی را بر اساس ملاک هایی انتخاب کند که تاکنون از آنها استفاده نکرده است. اما نباید این احتمال ر نیز نادیده گرفت که هر شخص در هر برهه ای از زندگی خود ممکن است بر اثر اتفاق و پیشامد در مسیری قرار بگیرد که هرگز پیش از این نونه آن را تجربه نکرده است. گاهی یک فرد کامل سالم با ورود به پانسیون پسرانه در تهران با افرادی آشنا یا هم اتاقی می شود که ممکن است چندان شخصیت سالمی نداشته باشد. چنین شخصی بر اثر قرار گرفتن در این موقعیت جدید می تواند راه درست را گم کرده و با افرادی حشر و نشر کند که همخوانی چندانی را شخصیت وی نداشته باشند. در این حالت است که یک دوستی ناسالم شکل گرفته و یک فرد به سوی نابودی کشیده می شود. دوستی های سالم و ناسالم در پانسیون پسرانه در تهران در هر شرایط و موقعیتی ممکن است شکل بگیرند. این خود فرد است که بر اساس آگاهی خود می تواند شرایط پیش آمده را مدیریت کند.

پانسیون پسرانه در تهران

چگونه در پانسیون پسرانه از دوستی های ناسالم به سمت دوستی های سالم برویم؟

ممکن است یک فرد در پانسیون پسرانه تهران بر حسب اتفاق در یک رابطه دوستانه ناسالم قرار بگیرد. با افرادی روبرو شود که برقراری دوستی با آنها چندان راضی نبوده و آنها را در مسیر موفقیت و برخورداری از یک زندگی سالم مشکل آفرین ببیند. چنین فردی به راحتی می تواند به کمک قدرت نه گفتن و مخالفت کردن با شرایطی که چندان برای وی مناسب نیست، از این موقعیت دوری کند. داشتن آگاهی و اطلاعات مناسب در این زمینه می تواند بسیار کمک کننده باشد. افراد مختلف در طی دوران تحصیل خود و همچنین در دوره تربیتی خود در خانواده تا حدودی با فاکتورهای درست انتخاب دوست آشنا می شوند. افراد به کمک همین آگاهی از پیش کسب شده می توانند روابط خود را مدیریت کرده و از منجاب دوستی های ناسالم رها شوند. اما همه افراد ممکن است چنین شانسی نداشته باشند و با قرار گرفتن در یک رابطه دوستی ناسالم به کلی راه درست زندگی را گم کنند.

دیدگاه‌ها