تقسیم وظایف در پانسیون پسرانه

نامشخص

۱۴۰۲/۹/۲۲

تعداد بازدید:‌ 50

دسته‌بندی:

پانسیون پسرانه

پانسیون پسرانه یعنی فرصت آشنا شدن با انسا ن هایی از قومیت مختلف، سبک های زندگی متنوع و مملو از تازگی ها و ناشناخته ها .باید این شرایط را پذیرفت که خوابگاه پسرانه تهران به عنوان یک محل عمومی، به همان اندازه که شانس برخورد با یک هم اتاقی خوب وجود دارد، شانس برخورد با یک هم اتاقی بد هم قابل انتظار است، البته مواجه شدن با هم اتاقی خوب یا بد در خوابگاه‌ دانشجویی یا کارمندی تا حدودی به خود فرد نیز بستگی دارد. بعضا تکرار برخی رفتارهای اشتباه در مورد نقض حقوق دیگر هم‌اتاقی‌ها در اتاق و یا کوتاهی کردن در انجام وظایف مربوط به اتاق، ممکن است خارج از دامنه تحمل یک هم اتاقی خوب و منظم باشد. عدم رعایت حقوق سایر هم خوابگاهی‌ها و کوتاهی در انجام وظایف، از مهم‌ترین دلایل از دست دادن یک هم اتاقی خوب است. بهترین پیشنهاد برای حفظ دوستی در خوابگاه‌ها و جلوگیری از بروز تنش و درگیری تقسیم وظایف به ظاهر ساده اما در عین حال مهم در اتاق است.

 

 

یکی از موضوعات مهم در زندگی خوابگاهی تقسیم صحیح وظایف و مسئولیت هاست. بعضی افراد به دلیل خصوصیات شخصیتی خود همکاری زیادی دارند و برخی چنین نیستند. اگرچه ویژگی همکاری بسیار ارزشمند است ولی چنانچه به افراط بیانجامد، مسئله ایجاد میکند. چنانچه افراد فقط دهنده باشند و چیزی دریافت نکنند، به تدریج شکل رابطه از حالت سالم خود خارج میشود و مشکلات متعددی ایجاد میشود. با این مشکلات آشنا میشویم:

قبول کردن مسئولیت بیش از حد، باعث کناره گیری دیگران می شود. به عبارتی زمانی که یکی از هم اتاقی ها همه ی کارها را انجام دهد و بیش از سایرین قبول مسئولیت کند، به تدریج دیگران کنار میروند و به وضعیت جدید عادت میکنند و نوعی انتظار در آنها ایجاد میشود. این مسئله به ویژه برای افراد مسئولیت گریز و متوقع اتفاق میفتدقبول بیش از حد مسئولیت ها میتواند احساس تحت کنترل بودن در دیگران ایجاد کند. جالب است بدانید روی دیگر مسئولیت پذیری افراطی، می تواند کنترل دیگران باشد. بله تعجب نکنید، بعضی اوقات فردی که همه مسئولیت ها را بر عهده میگیرد، به طور ناخواسته به دیگران این پیام را می دهد که من تسلط بیشتری برای انجام امور دارم یا شماها قادر به انجام این کار نیستید، طبیعتا فردی که این پیام را میگیرد دچار ناراحتی میشود و به شکل های مختلفی ممکن است عکس العمل نشان دهد. بنابراین فرد مسئولیت پذیر افراد بی مسئولیت را بی مسئولیت تر می کنند و آنهایی را که مسئولیت پذیرند از خود می رنجاند. مثل هر کار دیگر و هر امر دیگر، تعادل را در مسئولیت پذیری رعایت کنید، نه در آن شیرجه بزنید و نه از آن فرار کنید!

 

 

قبول مسئولیت ها و وظایف بیش از حد به تدریج باعث ایجاد خشم در فردی  می شود که بیش از دیگران مسئولیت پذیرفته است. این فرد هم احساس اجحاف و درک نشدن ازسوی دیگران دارد و هم از خودش عصبانی است که اجازه داده است دیگران از او  سو استفاده کنندتقسیم ناعادلانه مسئولیت ها به تدریج موجب تیرگی روابط  می شود. وقتی تعریف درستی از  تقسیم مسئولیت ها وجود نداشته باشد و گفتگوی موثری در این خصوص صورت نگیرد افراد یا به جدل با هم می پردازند یا در سکوت خود از دیگری فاصله می گیرند که این هردو منجر به تیرگی روابط و نهایتا قطع ارتباط می گردد.

هم اتاقی های من، بدون اجازه وسایل مرا برمی دارند، اتاق را مرتب نمی کنند، ظرف های نشسته را رها می کنند و از من انتظار دارند که کارهایشان را انجام دهم و این برای من بسیار آزار دهنده است. تصمیم گرفته ام  که با آنها درگیر شوم. آیا این برخورد را تایید می کنید؟

 حقیقت آن است که برخورد تند و درگیری با دیگران در ارتباطات اجتماعی جایی ندارد. اگر چه موقعیتی که شما از آن رنج می برید موقعیتی است که باعث عصبانیت و ناراحتی و رنجش می شود ولی به یاد داشته باشید که برخوردهای تند و ناشی از عصبانیت باعث مشکلات متعددی در ارتبا طهای اجتماعی شما می شود. به جای آن که با عصبانیت برخورد کنید توصیه آن است که از رفتار قاطعانه استفاده کنید. این برخورد به احتمال زیاد مشکل شما را حل می کند و بسیار سالم و موفقیت آمیز است.

 

 

دیدگاه‌ها