چرا محبت کردن بی قید و شرط و بیش از اندازه به دیگران در پانسیون دخترانه یک اشتباه است؟

بشرا یعقوبیان

۱۴۰۲/۱۰/۲۳

تعداد بازدید:‌ 72

دسته‌بندی:

پانسیون دخترانه

بسیاری از انسان ها تحت تاثیر محبتی که دیگران نثار آنها می کنند به انسان های بهتری تبدیل می شوند. در واقع می توان ادعا کرد که محبت کردن به دیگران می تواند آنها را در روابط خود به افراد مثبت تری تبدیل کند. این واقعیت در مورد ساکنین پانسیون دخترانه نیز صدق می کند. برای کسانی که تجربه زندگی در پانسیون دخترانه و سایر پانسیون دانشجویی و کارمندی را دارند به خوبی می دانند که ساکنین اینگونه مکان ها از طیف وسیعی از افراد تشکیل شده اند که هر دارای سلیقه ها و باورهای متفاوتی هستند. به همین دلیل نمی توان از همه ساکنین پانسیون دخترانه انتظار داشت که مانند یکدیگر رفتار کنند. هر کسی سبک رفتاری خاص خود را داشته و بر همین اساس با دیگران تعامل برقرار می کند. اما این مساله می تواند گاهی در پانسیون دخترانه در تهران و سایر شهرها، مشکل آفرین باشد. چرا که برخی از افراد بر اساس سبک رفتاری خاص خود ممکن است برخی رفتارها را از دیگران برنتابند و نتوانند با دیگران بر این اساس کنار بیایند. برای ساکنین پانسیون دخترانه یکی از آزار دهنده ترین وقایع، عدم توانایی در کنار آمدن با دیگران می باشد. اما همیشه به همین سادگی نیست. همین مساله به ظاهر ساده در مکان هایی نظیر پانسیون دخترانه تهران می تواند به معضل بزرگی تبدیل شود.

پانسیون دخترانه

یکی از مسائل مشکل آفرین در پانسیون دخترانه تهران و سایر پانسیون دانشجویی و کارمندی، سبک برقراری ارتباط افراد با دیگران است. برخی از افراد در پانسیون دخترانه به سبک های ناسالم با دیگران ارتباط برقرار می کنند. آنها بیش از اندازه با دیگران احساس صمیمیت کرده و محبتی بی قید و شرط را نثار دیگران می کنند. همین مساله می تواند برخی مسائل بین فردی در پانسیون دخترانه را باعث شود. در پانسیون دخترانه تهران و هر مکان دیگری افراد باید حد و حدود های خود را بشناسند و حد و حدود های لازم را به دیگران گوشزد کنند و سپس بر اساس این محدودیت ها و حد و حدود ها با دیگران ارتباط برقرار کرده و به آنها محبت کنند. به همان اندازه که محبت نکردن به دیگران در پانسیون دخترانه می تواند خطرناک بوده و درهای برقرار کردن ارتباط را به روی افراد می بندد، به همان میزان محبت بیش از حد به دیگر ساکنین پانسیون نیز می تواند خطرناک باشد. چرا که در چنین شرایطی افراد خود واقعی و لیاقت واقعی خود را گم کرده و دچار خود شیفتگی مفرط می شوند. به همین دلیل محبت کردن بیش از اندازه به دیگران مخصوصا زمانی که هنوز شناخت کافی نسبت به آنها نداریم، می تواند نتایج نا مطلوبی را موجب گردد.

پانسیون دخترانه

بهترین راه محبت کردن به دیگران در پانسیون دخترانه

در پانسیون دخترانه در تهران و سایر پانسیون دانشجویی و کارمندی به راحتی می توان خود را در ارتباط دوستی احساس کرد که به دور از هر گونه قاعده و قانون باشد. به این معنی که تشکیل دادن یک رابطه حتی از نوع دوستی معمولی آن نیازمند داشتن سواد کافی در این زمینه می باشد. افراد در پانسیون دخترانه در تهران باید به این درک و باور برسند که هرگونه ارتباطی که با دیگران مخصوصا در پانسیون دخترانه تهران برقرار می شود صرفا یک ارتباط سالم و مفید نمی باشد. گاهی افراد با برقراری یک ارتباط غیر صحیح با دیگران هم به خود آسیب می زنند و هم موجب آسیب دیدن دیگران می گردند. برای جلوگیری از چنین مشکلاتی لازم است افراد آگاهی کامل در مورد رفتار خود داشته باشند و بر اساس معیارهای صحیح و سنجیده عمل کنند. یکی از مهمترین معیارهایی که می توانند در شکل گیری یک رابطه مفید و سالم موثر باشد، نحوه محبت کردن افراد به دیگران است. در یک پانسیون دخترانه نوع ارتباطی که ساکنین با یکدیگر برقرار می کنند از نوع رابطه دوستانه می باشد. همین رابطه دوستی چنانچه صحیح و بر اساس معیارهای درستی انجام شود می تواند به قدمت یک عمر فرد باشد. بسیاری از دوستی هایی که در پانسیون و خوابگاه ها شکل می گیرند گاهی مادام العمر هستند. اما گاهی دیده می شود که یک فرد بر اساس کمبودهایی که در خود احساس می کند محبت بیش از اندازه ای را نثار دیگران می کند. همین مساله به تنهایی می تواند لطمه بزرگی به روابط دوستانه افراد در پانسیون دخترانه وارد کند.

دیدگاه‌ها