چرا قضاوت کردن دیگران در پانسیون دخترانه خطرناک است؟

بشرا یعقوبیان

۱۴۰۲/۱۰/۲۳

تعداد بازدید:‌ 97

دسته‌بندی:

پانسیون دخترانه

انسان ها در طول روز رفتارهای مختلفی از خود نشان نی دهند. هر فردی بست به شرایط روحی و روانی که در طول روز سپری می کند ممکن است در زمان های استراحت کردن خود رفتار متفاوتی از خود نشان دهد. افراد در طول روز خسته و دلزده می شوند و به راحتی ممکن است رفتار آنها نسبت به روز قبل خود متفاوت باشد. این تغییر رفتار مادامی که به دیگران آسیب نرساند هیچ ایراد و مشکلی نخواهد داشت. قضاوت کردن انسان ها دقیقا به همین دلیل نادرست است. چرا که ما در تمامی آنچه که در طول زندگی و حتی در طول یک روز بر کسی گذشته است خبر نداریم. ممکن است فردی را بر اساس یک رفتار وی قضاوت کنیم در حالی که خود او دلیل موجهی برای این رفتار داشته باشد. این مساله در پانسیون دخترانه امری محتمل تر است. کسانی که در پانسیون دخترانه تهران و سایر پانسیون کرمندی و دانشجویی زندگی می کنند تنها زمان های استراحت و فراغت خود را در  پانسیون سپری می کنند. آنها ممکن است در طول روز به دانشگاه و محل کار خود بروند و سایر ساکنین پانسیون از آنچه که در این مکان ها بر آنا گذشته است بی اطلاع باشند. بنابراین یک بی حوصلگی یا بداخلاقی مقطعی نباید ملاک قضاوت کردن در پانسیون دخترانه باشد. کسی حق ندارد دیگران را قضاوت کند. این امری بدیهی و واضح است. چرا که قضاوت کردن دیگران می تواند موجبات آزار روحی و روانی آنها را فراهم کند. برخی از افراد در پانسیون دخترانه در تهران و هر مکان دیگری قضاوت کردن دیگران را به روتین زندگی خود تبدیل کرده اند. آنها به راحتی دیگران را قضاوت می کنند بدون آنککه از تمامی تجربه زیسته آنها مطلع باشند.

پانسیون دخترانه

در وهله اول قضاوت کردن دیگران در هر موقعیت و شرایطی می تواند عرصه را بر فرد قضاوت شده تنگ کند. اما قضاوت کردن تنها به ضرر فرد قضاوت شده تمام نمی شوند بلکه فرد قضاوت گر هم پس از مدتی آن مقبولیت خود را در نزد دیگران از دست می دهد. چرا که برای بسیاری از افراد روشن می گردد فردی که عادت به قضاوت کردن دیگران پیش آنها دارد بدون شک آنها ر نیز در نزد دیگران قضاوت خواهد کرد. همین مساله تخم بددلی را در ذهن و روان ساکنین پانسیون دخترانه خواهد کاشت. قضاوت کردن دیگران به این معنی است که من این حق را به خود می دهم که دیگران را تحلیل کرده و آنها را بر اساس معیارهای خود ارزش گذاری کنم. این در حالیست که هیچ فردی این حق را ندارد که تمامی باور ها و ارزش های خود را صحیح دانسته و دیگرانی را که بر اساس آنها رفتار نمی کنند محکوم کند. قضاوت کردن افراد در پانسیون دخترانه می تواند دوستی ها را کمرنگ کرده و افراد را نسبت به یکدیگر بدبین کند. از طرفی دیگر حضور فرد قضاوت گر در مکانی نظیر پانسیون دخترانه تهران هر موقعیت دیگری نتیجه ای جز خود سانسوری افراد اطراف وی نخواهد داشت. کسانی که با یک فرد قضاوت گر مواجه می شوند تمام تلاش خود را به کار می گیرند تا جایی که می توانند خود را سانسور کرده تا بی رحمی مورد قضاوت دیگران قرار نگیرند. همین مساله صمیمت را در پانسیون دخترانه در تهران از بین برده و ساکنین آن را به راحتی از یکدیگر دور می کند.

پانسیون دخترانه

چند خصوصیت افراد قضاوت گر در پانسیون دخترانه

کسانی که عادت به قضاوت کردن دیگران دارند در موقعیت های مختلف رفتارهای مشابهی از خود بروز می دهند. آنها در ابتدا با دقت به سخنان و رفتارهای دیگران توجه کرده و بر اساس معیارهای خود آنها را تحلیل می کنند. سپس زمانی که خود فرد در جمع حضور نداشته سعی بر قضاوت و بررسی رفتارهای وی می نمایند. این در حالیست که یک دوست همدل و دلسوز تنها زمانی که تصور می کند دوست خود در راه اشتباهی قدم بر می دارد با ارائه راهکارهای مناسب وی را از انجام چنین کاری باز می دارد. یک فرد قضاوت گر در پانسیون دخترانه در تهران در نگاه اول ممکن است فردی مهربان و دلسوز به نظر برسد. حتی در حضور خود فرد ممکن است یک فرد قضاوت گر رفتارهای و کارهای وی را تایید کرده اما امان از زمانی که فرد خود در جمعی حضور نداشته باشد آنگاه با بی رحمی تمام وی را ترور شخصیتی خواهد کرد.

دیدگاه‌ها