هم اتاقی من در پانسیون دخترانه اهل همکاری نیست!

بشرا یعقوبیان

۱۴۰۳/۲/۲۲

تعداد بازدید:‌ 58

دسته‌بندی:

پانسیون دخترانه

یکی از اصلی ترین معضلات افراد در زمان اقامت در پانسیون دخترانه و هر نوع اقامتگاه و پانسیون دانشجویی و کارمندی دیگری، بروز مشکل با هم اتاقی ها می باشد. به طور کلی می توان ادعا کرد که اصلی ترین مشکلی که افراد می توانند در چنین موقعیت هایی با آن روبرو شوند همین مشکل مربوط به عدم رسیدن به نقطه مشترک با هم اتاقی های خود می باشد. این در حالی است که وجود هم اتاقی چه در پانسیون دخترانه در تهران و چه در هر اقامتگاه جمعی دیگری یکی از اصلی ترین فاکتورها به شمار می آید. چرا که انسان می تواند به راحتی نبود امکانات و یا شرایط نامساعد محیطی را تحمل کند ولی تحمل یک انسان دیگری که مدام در حال آزار دادن روح و روان فرد می باشد به راستی کاری غیر ممکن به نظر می رسد. در پانسیون دخترانه افراد با خلق و خوهای مختلفی ساکن می شوند. هر یک از ساکنین پانسیون دخترانه تهران به قدری ممکن است از نظر رفتاری با دیگران متفاوت باشند که از این نظر واقعا منحصربه فرد به نظر برسند. این تفاوت های رفتاری بین ساکنین پانسیون دخترانه در تهران به خودی خود نه تنها مساله بدی نیست بلکه حتی می تواند از نقطه نظر آشنا شدن با فرهنگ های گوناگون مساله خوشایندی هم باشد. اما زمانی این مساله به امری آزار دهنده تبدیل می شود که این تفاوت ها به بروز اختلافات در پانسیون دخترانه منجر گردد. از این رو در پانسیون دخترانه تهران و هر پانسیون دانشجویی دیگری بسیار مهم است افرادی با هم هم اتاقی شوند که حداقل شباهت های رفتاری را با یکدیگر داشته باشند. 

پانسیون دخترانه

امر مهمی که در مورد هم اتاقی ها در پانسیون دخترانه تهران وجود دارد، داشتن همکاری با یکدیگر می باشد. همکاری کردن در پانسیون دخترانه و سایر پانسیون ها تاثیر مستقیمی بر آرامش همه افراد ساکن در اتاق دارد. زیرا زمانی که حتی یک نفر از هم اتاقی ها در پانسیون اهل همکاری نباشد می تواند به کلی نظم را در آن اتاق بر هم بزند. زندگی کردن در یک اتاق با کمترین فضای خصوصی به معنی مشترک بودن قسمت اعظمی از اتاق با یکدیگر است. داشتن همکاری همه جانبه در زمینه مدیریت امور مربوط به اتاق می تواند آرامش و آسایش خاطر ساکنین را تامین کند. همکاری کردن با دیگران در پانسیون دخترانه و هر نوع مکان و مسکن جمعی دیگری به راستی یکی از نشانه های اصلی بلوغ فکری در افراد می باشد. چرا که یک فرد بالغ به خوبی درک می کند که در هر مکان و جایگاهی که قرار داشته باشد بهرحال وظایفی دارد که باید به آنها عمل کند. این وظایف اگر در قبال دیگران باشند در قالب همکاری کردن با دیگران نمود پیدا می کنند. یکی از مهمترین رفتارهایی که آرامش ساکنین پانسیون دخترانه را تحت تاثیر قرار می دهد همین احساس وظیفه کردن در برابر دیگران می باشد.

پانسیون دخترانه

 

چگونه با هم اتاقی که همکاری نمی کند برخورد کنیم؟

گاهی انسان خود را وادار می کند در برابر رفتارهای نادرست دیگران گذشت کند. این کار تا یک جایی کار درستی می باشد. اما از یک جایی به بعد برخورد نکردن با رفتارها و کارهای نادرست دیگران در پانسیون دخترانه در تهران و سایر پانسیون کارمندی و دانشجویی مصداق واقعی نادیده و پایمال کردن حق و حقوق خود ما می باشد. بر همین اساس باید در برابر فردی که در پانسیون و خوابگاه با هم اتاقی های خود همکاری نمی کند، به طور جدی موضع گرفت. در این میان حوزه وظیفه هر کسی برای همکاری کردن با هم اتاقی های خود در پانسیون دخترانه بر اساس نوع برنامه ریزی صورت گرفته توط همه اعضای اتاق برای همان اتاق خاص ممکن است دارای شرایط ویژه باشد. به طور مثال در یک اتاق در پانسیون دخترانه ممکن است قوانین خاصی حاکم باشد که در اتاق های دیگر چنین قوانینی وجود ندارد. این قوانین زمانی که توسط همه اعضای اتاق (باید حتما حتما همه اعضا با آنها موافقت کنند) پذیرفته شده و برای حداقل یک ترم توافق نظر بر سر آنها صورت گرفت، حتما باید در طول ترم اجرایی شوند و همه اعضای اتاق ملزم به همکاری کردن برای انجام و پیش برد آنها می باشند. در چنین حالتی اگر یکی از اعضای اتاق در برابر مسئولیت خود شانه خالی کرد لازم است همه اعضای اتاق نسبت به آن واکنش نشان داده و حتی در صورت لزوم به سرپرست خوابگاه برای تعویض اتاق چنین فردی درخواست دهند.  

دیدگاه‌ها