قضاوت زود هنگام در پانسیون دخترانه در تهران، ممنوع!

نامشخص

۱۴۰۲/۹/۲۲

تعداد بازدید:‌ 41

دسته‌بندی:

پانسیون دخترانه

گاهی ما انسان ها در شرایط جدیدی قرار می گیریم که به دلیل نا آشنا بودن و همچنین نداشتن اطلاعات درست از موقعیت دست به قضاوت های زودهنگام می زنیم. شروع زندگی در پانسیون دخترانه در تهران نیز به همین شکل است. با شروع زندگی در پانسیون دخترانه در تهران ما در موقعیتی قرار می گیریم که تا پیش از این ممکن است نظیر آن را ندیده باشیم. به همین دلیل نسبت به جنبه های مختلفی از آن شروع به قضاوت و پیش داوری می کنیم. این پیش داوری ها سبب می شود که ما تصور کنیم بر اوضاع کنترل داریم و از تمامی جوانب امر مطلع هستیم. اما این مساله می تواند لطمه های سنگینی به ما وارد کند. در واقع داشتن تسلط بر اوضاع به قیمت پیش داوری کردن در پانسیون دخترانه با یک حالت کوری و نادیده گرفتن واقعیت ها در پانسیون دخترانه و هر نوع پانسیون کارمندی و دانشجویی دیگری همراه است. قضاوت زودهنگام در پانسیون دخترانه در تهران فرصت تجربه کردن موقعیت های جدید و شناختن افراد جدید را از فرد می گیرد. در واقعع با پیش داوری کردن و قضاوت زود هنگامانگار که فرد می گوید: من یک دیوار آهنی به دور خودم کشیده ام و دنیای بیرون از این دیوار را تنها از راه روزنه های کوچکی که خودم ساخته ام می بینم. پس هیچ واقعیتی در بیرون از این دیوار وجود ندارد مگر آن چیزی که من در ذهن خود ساخته و پرداخته ام.

چرا قضاوت زود هنگام در پانسیون دخترانه در تهران خطرناک است؟

پانسیون دخترانه در تهران محیطی اجتماعی بوده و شکل زندگی در آن یک زندگی جمعی می باشد. در پانسیون دانشجویی و کارمندی افراد از اقشار و مکان های مختلفی حضور دارند. در طی یک ترم و حتی یک ماه نیز ممکن است افراد مختلفی به پانسیون دخترانه تهران آمده و یا از آن خارج شوند. قضاوت زود هنگام در پانسیون دخترانه تهران به این دلیل خطرناک است که هر یک از افراد جدیدالورود به پانسیون بصورت بلقوه امکان تبدیل شدن به بهترین دوستان افراد قدیمی را دارند. بنابراین اگر ساکنین قدیمی پانسیون دخترانه تهران سریعا دست به قضاوت ورودی های جدید زده و به آنها امکان شناساندن خود را ندهند، این دوستی ها هرگز شکل نخواهند گرفت. از طرفی دیگر ساکنین پانسیون دخترانه از نقاط مختلف کشور بوده که هر یک از آنها می توانند فرهنگ و آداب و رسوم خاص خود را داشته باشند. بنابراین اگر افراد عجولانه دست به قضاوت یکدیگر در پانسیون دخترانه تهران بزنند هرگز فرصت آشنا شدن با سایر فرهنگ ها را نخواهند داشت.

قضاوت عجولانه و زود هنگام در پانسیون دخترانه تهران و هر مکان دیگری اغلب از کسانی سر می زند که ترس صمیمی شدن و شناختن دیگران را دارند. این افراد با فرافکنی مشکلاتی که خود در درون از آنها رنج می برند سعی در پوشاندن کمبودهای خود دارند. این در حالیست که افراد سالم از نظر روان و همچنین افرادی که در روابط اجتماعی و هوش اجتماعی سرآمد هستند هرگز در پانسیون دخترانه و هر مکان دیگری به این شکل عمل نمی کنند و دست به قضاوت عجولانه نمی زنند. این افراد به دیگران فرصت می دهند که خود واقعیشان را نشان داده و بر اساس شناخت واقعی نسبت به دیگران با آنها رفتار می کنند. اگر بخواهیم بصورت ریزبینانه تر به مساله نگاه کنیم در هر شرایطی قضاوت کردن دیگران چه زود هنگام و چه دیر هنگام کار صحیحی نمی باشد. چرا که افراد تنها درصد بسیار کمی از نیت واقعی خود را در عمل نشان می دهند. سیستم فکری انسان ها به قدری پیچیده است که شناخت تمامی جوانب آن از حیطه توانایی یک متخصص خارج بوده و بر همین اساس فردی عادی در پانسیون دخترانه و هر مکان دیگری هرگز توانایی شناخت کامل یک فرد را نخواهد داشت.

دیدگاه‌ها