تغییر در سبک زندگی دختران در خوابگاه تهران

نامشخص

۱۴۰۲/۹/۲۲

تعداد بازدید:‌ 41

دسته‌بندی:

پانسیون دخترانه

هرکدام از ما با نگاه به مسیر زندگی‌مان و با قدم ‌گذاشتن در مسیر رشد به این نتیجه می‌رسیم که نیازمند ایجاد تغییرات مهمی در زندگی و عادت‌هایمان هستیم. کمتر کسی را می‌توان پیدا کرد که در زندگی‌اش دغدغه «تغییر» نداشته باشد؛ چرا که کمتر کسی را می‌توان پیدا کرد که دغدغه «بهتر شدن» را نداشته باشد. تغییر و رشد به طرز خیلی عمیقی به یکدیگر گره خورده‌اند و باید اعتراف کرد که تغییر اصلی‌ترین لازمه رشد است. مي گويد: خيلي از اوقات باورم نمي شود اين دختر من است كه الآن به زحمت مي توانم او را در خانه ببينم. در حالی که در سال اوّل دانشجويي بايد تا سر بزرگراه مي رفتم و او را از بزرگراه رد مي كردم . مسير بعدي را خودش مي رفت چون در آن جا تاكسي هاي خطي براي دانشگاه بود. برگشتش هم بهمين ترتيب بود. اما حالا، او در انجمن تئاتر دانشجويي فعال است. روزهايي در طول هفته در يك سازمان خيريه، داوطلبانه كار مي كند، كلاس زبان مي رود، برنامه هاي سنگين كوهنوردي دارد. نكتۀ جالب اين است كه همۀ اين كلاس ها و فعاليت ها را خودش به تنهايي انتخاب كرده و دنبال مي كند. زمان هاي اندكي هم كه خانه است، آن قدر كار دارد و آن قدر تلفن هاي مختلفي به او مي شود كه من كمتر فرصت صحبت كردن با او را دارم. اگرچه، خيلي از اوقات دلم براي روزهايي كه از صبح تا شب كنارم بود تنگ مي شود ولي از اين كه شاهد اين همه رشد و پيشرفت او هستم، خوشحالم و به داشتن چنين دختري افتخار مي كنم.

 

دورۀ زندگی در پانسیون دخترانه، دورۀ مهم و حساسي از زندگی یک دختر جوان است. زیرا، دورۀ انتقال از نوجوانی به جوانی است. به عبارت دیگر، افراد در دوره ای از زندگی خود قرار دارند که از یک مرحلۀ رشد روانی به مرحلۀ دیگررشدی وارد می شوند. با توجه به ویژگی های رشدی خاصی که در این دوره وجود دارد، تغییرات زیادی در پیش خواهند داشت که ضروری است والدین آنها با این تغییرات آشنا باشند و از قبل برای آنها آماده شوند. بهمین دلیل، در این قسمت به تغییرات رشدی ساکنین پانسیون دخترانه در تهران پرداخته می شود.

 

 

نکته بسیار مهم دیگر آن است که یک جوان حتی اگر دانشجو نیز نباشد یا زندگی در خوابگاه دخترانه را تجربه نکرده باشد با چنین تغییرات و فشارهای آن روبرو می شود که باید با آنها سازگار شود. این در حالی است که دانشجویان با فشارهای زندگی دانشجویی نیز باید سازگار شوند. چنین وضعیتی، میزان فشارهای دانشجویان را افزایش می دهد و به همین دلیل، سازگاری با شرایط جدید را سخت تر می کند. به همین دلیل، اطلاعات و آگاهی والدین از وضعیت دانشجویان و کمک های خاص آنها کمک می کند تا دانشجویان راحت تر و سالم تر این دوره را طی کنند. در اين دوره، دختران به تدريج مي آموزند كه بيشتر از خودشان مراقبت كنند تا زمينه ساز خوداتكايي در آنها شود. اگرچه، در اين زمان آنها هنوز به والدين خود نيز متكي بوده، ولي در زمينه هاي متعددي بتدريج به سوي استقلال حركت مي كنند. حركت به سوي استقلال، هم زمان با نياز به حمايت خانواده است. نياز افرادی که از خانه دور هستند به حمايت خانواده به صورت هاي متغير و متفاوتي خود را نشان مي دهد كه در بعضي مواقع براي خانواده غير قابل پيش بيني است، بخصوص زماني كه دانشجو از خانواده فاصله نيز دارد.  گاهي اوقات، والدين از برخوردهاي دوگانۀ دانشجويان دچار حيرت و گاه عصبانيت مي گردند. در برخی از مواقع آنان خود را موجودي مستقل و در حال رشد مي بينند كه داراي افكار و نظرات متفاوتي از والدين خود است. در حالي كه درهمان زمان ممكن است براي كمك مالي، از والدين خود درخواست كمك كنند

دیدگاه‌ها