شرايط تاسيس خوابگاه‌ دانشجويي غيردولتي

نامشخص

۱۴۰۲/۹/۲۲

تعداد بازدید:‌ 528

دسته‌بندی:

خوابگاه تهران

شرايط لازم براي تاسيس و اداره خوابگاه‌ دانشجويي غيردولتي شامل لزوم تاييد تاسيساتي و استحکام ساختمان خوابگاه توسط سازمان نظام مهندسي، درجه‌بندي خوابگاه‌هاي غيردولتي به تناسب تجهيزات، نحوه برخورد با تخلفات خوابگاه‌هاي غيردولتي و ‌ظرفيتهاي استاندارد اتاقهاي خوابگاهي می باشد. اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط مي‌توانند نسبت به تاسيس و اداره خوابگاه‌ها اقدام کنند، عدم سوء پيشينه کيفري، عدم اعتياد به مواد مخدر و صلاحيت فردي از شرايط اشخاص حقيقي و ثبت شرکت خدماتي از اداره ثبت شرکتها، عدم اعتياد به مواد مخدر مدير عامل، عدم سوء پيشينه کيفري اعضاي هيات مديره و مدير عامل و تاييد صلاحيت فردي مديرعامل از سوي ناجا از شرايط اشخاص حقوقي براي تاسيس و اداره خوابگاه‌هاي دانشجويي غير دولتي می باشد همچنین دارا بودن تاييديه سازمان نظام مهندسي ساختمان از حيث تاسيسات و استحکام و تاييديه فضا از حيث انتظامي و ترافيکي از دیگر شرایط تاسیس خوابگاه دانشجویی غیر دولتی می باشد.درخواست کتبي متقاضي به دانشگاه مربوطه، بررسي درخواست متقاضي  توسط دانشگاه و تاييد آن، معرفي متقاضي از سوي دانشگاه به ناجا، بازديد کارشناسان ناجا از خوابگاه، ارايه تضمين لازم براي رعايت ضوابط و مفاد دستورالعمل، صدور مجوز فعاليت يکساله از سوي دانشگاه، صدور مجوز فعاليت دو ساله پس از بررسي عملکرد يکساله و صدور مجوز فعاليت سه ساله پس از بررسي عملکرد دوساله از مراحل صدور مجوز است. خوابگاه‌هاي غير دولتي به تناسب تجهيزات و امکانات قابل ارائه، به خوابگاه‌هاي درجه يک و ممتاز تقسيم مي شوند و به منظور رعايت بهداشت، تهيه وسايل اختصاصي از قبيل تشک، بالشت، پتو و ملحفه بر عهده دانشجو است.

 

 

استفاده از مستخدم مرد در خوابگاه دخترانه ممنوع است

سرپرست خوابگاه با حداقل مدرک کارشناسي، نگهبان و مستخدم به تعداد کافي و کادر اداري مورد نياز از کارکنان مورد نياز هستند و بر اين اساس استفاده از مستخدم و سرپرست مرد در خوابگاه‌هاي خواهران و بالعکس ممنوع است. همچنين داشتن تاييديه سلامت بهداشتي براي کليه پرسنل شاغل در خوابگاه الزامي است.

اسکان بيش از 6 دانشجو در يک اتاق ممنوع است

حداکثر ظرفيت اتاقهاي 12 مترمربع 3 نفر، 9 مترمربع 2 نفر و براي يک نفر حداقل اتاق بايد 6 مترمربع باشد، بر اين اساس ظرفيت اتاقهاي بالاتر از 12 مترمربع بر اساس سرانه هر دانشجو حداقل 4 مترمربع مي باشد و اسکان بيش از 6 دانشجو در يک اتاق ممنوع است. تعيين ميزان اجاره بها بر اساس توافق طرفين يعني دانشگاه و متقاضي تاسيس است و در صورت عدم توافق، نظر کارشناسي معاونت دانشجويي وزارت علوم ملاک عمل خواهد بود.

اسکان افراد غير دانشجو در محيط خوابگاه ممنوع است

بر اساس دستورالعمل خوابگاهای دانشجویی غیردولتی اسکان افراد غير دانشجو در محيط خوابگاه پسرانه و دخترانه ممنوع است، اما مدير خوابگاه مي تواند پس از اخذ مجوز از دانشگاه و اعلام به ناجا با تامين محلي مناسب براي نگهداري وسايل دانشجويان در ايام تعطيلات تابستان و تعطيلات نوروزي از ساختمان بهره‌برداري کند. مسئول خوابگاه ملزم به همکاري با دفتر مشاوره دانشجويي و هماهنگي با معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه مي باشد. در صورت معرفي دانشجو توسط دانشگاه انجام تسويه حساب نهايي دانشجويان ساکن خوابگاه هاي غيردولتي با دانشگاه منوط به ارايه تسويه حساب از خوابگاه است.

 

 

روش اجرایی

متقاضی با توجه به شرایط دستورالعمل آیین نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات خرید، احداث یا تکمیل خوابگاههای دانشجویی غیردولتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی درخواست کتبی خود را با ذکر کامل مشخصات طرح و توان مالی و اجرایی به دانشگاه تحویل می کند.

بررسی درخواست متقاضی در دانشگاه انجام گرفته و در صورت تایید آن، مدارک لازم به شرکت تعاونی خوابگاه داران غیردولتی جهت تشکیل پرونده ارسال می شود.

تشکیل پرونده در شرکت تعاونی شامل اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق با موارد ذیل و ارسال آن به صندوق جهت اقدام مقتضی صورت می پذیرد.

مدارک لازم برای اشخاص حقیقی

مدارک هویتی متقاضی، تاییدیه عدم سوءپیشینه کیفری، تاییدیه صلاحیت فردی و مکان از اماکن، تاییدیه عدم اعتیاد به مواد مخدر، تایید مشخصات کامل طرح و توان مالی و اجرایی توسط دانشگاه، تفاهم نامه سه جانبه بین متقاضی، دانشگاه و صندوق.

مدارک لازم برای اشخاص حقوقی

معرفی نامه نماینده شخص حقوقی، مدارک هویتی نماینده شخص حقوقی، تاییدیه عدم سوءپیشینه کیفری نماینده شخص حقوقی، تاییدیه صلاحت فردی و مکان از اماکن، تاییدیه صدور عدم اعتیاد به مواد مخدر نماینده شخص حقوقی، تایید مشخصات کامل طرح و توان مالی و اجرایی توسط دانشگاه، تفاهم نامه سه جانبه بین نماینده شخص حقوقی، دانشگاه و صندوق، مصوبه مجامع شرکتها مبنی بر موافقت با عضویت در شرکت تعاونی خوابگاه داران غیردولتی کشور (اساسنامه شرکت)، ارائه مدارک ثبت شرکت (آگهی تاسیس و آخرین اگهی تغییرات)."

 

 

 

دیدگاه‌ها