روش صحیح حل مشکلات بین فردی در خوابگاه تهران

بشرا یعقوبیان

۱۴۰۳/۲/۲۹

تعداد بازدید:‌ 78

دسته‌بندی:

خوابگاه تهران

زندگی در میان اجتماع های مختلف همواره با چالش های گوناگونی همراه است. به طور کلی انسان ها موجوداتی اجتماعی هستند و بودن در جمع را ترجیح می دهند. بودن در جمع به معنی قرار گرفتن در یک جمع برای هم صحبتی و وقت گذراندن نیست. منظور از اجتماعی بودن انسان ها اسن است که آنها به صورت کلونی زندگی کرده و وظایف مختلف را در بین یکدیگر تقسیم می کنند. آنچه اهمیت دارد این است که انسان ها تصور کنند که به جمعی تعلق دارند که آنها را حمایت می کند. زندگی در خوابگاه تهران و سایر خوابگاه دانشجویی و کارمندی مصداق واقعی زندگی در جمع است. در یک خوابگاه دانشجویی ساکنین به صورت جمعی در کنار یکدیگر زندگی می کنند در یک نگاه کلی اجتماعی را تشکیل می دهند که هر کس وظیفه خود را در آن به بهترین نحو انجام می دهد. به طور مثال مسئول خوابگاه وظیفه تامین امکانات مختلف را بر عهده دارد در حالی که سرپرست خوابگاه در تهران و سایر شهرها موظف است به بهترین شکل امورات داخلی یک خوابگاه دانشجویی از قبیل رفت و آمد ساکنین، رسیدگی به مشکلات خوابگاه، پیگیری درخواست های ساکنین و همچنین نظارت بر نحوه اجرای قوانین کلی خوابگاه را بر عهده دارد. ساکنین خوابگاه در تهران نیز به عنوان یک فرد ساکن در این مکان وظیفه دارند که هزینه های سکونت و اقامت خود را پرداخت کرده و بر اساس قراردادی که امضا کرده اند به قوانین مختلف عمل کنند. 

خوابگاه تهران

ذات زندگی جمعی خوابگاه در تهران با مشکلاتی که انسان ها تنها در زمان حضور در یک جمع با آنها روبرو می شوند، در تضاد است. به این معنی که همه انسان ها از جمله ساکنین خوابگاه تهران ذاتا تمایل به جمعی زندگی کردن و تعلق داشتن به یک جمع را دارند و از طرفی دیگر با مشکلات مختلف زندگی در یک جمع دسته و پنجه نرم می کنند. ساکنین خوابگاه تهران و هر خوابگاه دانشجویی و کارمندی دیگری، با مشکلات متعددی دشته و پنجه نرم می کنند. یکی از مهمترین این مشکلات، مشکلات مربوط به روابط بین فردی می باشد. روابط بین فردی در خوابگاه تهران و دیگر خوابگاه ها بیش از بسیاری دیگر از مکان ها پر رنگ بوده و افراد ارتباطات زیادی با یکدیگر دارند. همین مساله گاهی به سادگی موجب بروز مشکلات متعددی می گردد. مشکلات متعددی از جمله اختلاف نظر و عقیده، اختلاف بر سر حق مالکیت قیمت های مختلف خوابگاه، اختلاف در ترجیحات فردی و هزاران مورد دیگر می توانند به راحتی بستر مشکلات متعدد را فراهم کنند. 

بهترین راهکار برای حل مشکلات بین فردی در خوابگاه تهران

بروز مشکل در خوابگاه تهران و هر خوابگاه کارمندی و دانشجویی دیگری اجتناب ناپذیر است. آنچه اهمیت دارد این است که به راحتی می توان این مشکلات را حل کرد در حالی که کدورت و اختلافات عمیق ایجاد نشود. در وهله اول باید با دیدی باز و منطقی به مشکلات بین فردی در خوابگاه در تهران نگاه کرد. اگرچه اختلافات بین فردی در خوابگاه تهران گاها می توانند خیلی عمیق باشند اما با همین شدت هم می توان آنها را بدون بروز مشکل حل نمود. در این بین تنها راهکار عملی و مفید کنار گذاشتن تعصبات بی موردی است که گاهی مانند زنجیر دست و پاهای افراد را می بندد. به طور مثال در یک خوابگاه در تهران فردی را در نظر بگیرید که معتقد است هیچ یک از ساکنین اتاق نباید لباس های خود را حتی بر روی تخت خود بگذارند و باید سریعا آنها را مرتب کنند. چنین فردی اگرچه در یک دید کلی حرف خوبی می زند اما از نظر منطقی هیچ کسی حق ندارد در خوابگاه تهران برای کس دیگری تعیین تکلیف کند مگر اینکه بر سر مساله ای و با رای اکثریت اتفاق نظر حاصل شده باشد. بنابراین بهترین راه این است که برای مسائل مهم و اساسی اتاق قواینن دقیقی وجود داشته باشد و در دیگر موارد بهتر است دخالت کردن در کار دیگران در خوابگاه به حداقل خود برسد.

خوابگاه تهران

 

یکی دیگر از راهکارهای اساسی حل کردن اختلافات بین فردی قرار دادن افراد با فرهنگ های مشابه در یک اتاق است. اختلاف فرهنگی و عقیدتی حتی در مکانی نظیر خوابگاه که اغلب ساکنین در یک سن و سال قرار داشته و اصطلاحا به روز هستند هم ممکن است بروز پیدا کرده و زمینه ساز اختلافات اساسی تر و شدید تر گردد. 

دیدگاه‌ها