مزیت صبور بودن در خوابگاه پسرانه در تهران

نامشخص

۱۴۰۲/۹/۲۲

تعداد بازدید:‌ 43

دسته‌بندی:

خوابگاه پسرانه

یکی از مشکلاتی که ساکنین خوابگاه پسرانه در تهران با آن روبرو هستند، عدم داشتن صبر و شکیبایی در موقعیت های مختلف است. در خوابگاه پسرانه در تهران و سایر خوابگاه دانشجویی و کارمندی نظیر هر موقعیت دیگری، همواره شرایط و پیشامدهایی رخ می دهند که داشتن صبر و شکیبایی در آنها می تواند به هرچه بهتر گذر کردن از موقعیت کمک شایان توجهی داشته باشد. در خوابگاه پسرانه و سایر خوابگاه ها افراد در وهله اول با شرایطی روبرو می شوند که ممکن است تا پیش از این هرگز مانند آن را تجربه نکرده باشند. امکانات محدود خوابگاه دانشجویی و کارمندی با آنچه که افراد تاکنون در خانه و منزل خود تجربه کرده اند متفاوت است. از طرفی دیگر ساکنین خوابگاه پسرانه در تهران و سایر شهرها، از نقاط مختلف کشور با آداب و رسوم و خلق و خوی های متفاوت می باشند. گاهی ممکن است فردی به آسانی نتواند با این شرایط تطابق یابد. در این موقعیت افراد می توانند به دو شیوه با موقعیت برخورد کنند. برخی از ساکنین خوابگاه پسرانه در تهران به سرعت در برابر موقعیت های نه چندان خوشایند جبهه گرفته و عرصه را بر خود و دیگران تنگ می کنند. شروع به بهانه تراش یهای مختلف کرده و موقعیت خوابگاه پسرانه را غیر قابل تحمل قلمداد می کنند. این افراد در وهله اول موجب بر هم خوردن آسایش خود شده و در قدم بعدی آسایش و آرامش زندگی دیگر ساکنین خوابگاه پسرانه را بر هم می زنند. در نقطه مقابل این افراد کسانی هستند که در بدو روبرو شدن با شرایط ناخوشایند صبر پیشه کرده و به خود و دیگران این فرصت را می دهند که با موقعیت پیش آمده کنار بیایند.

خوابگاه پسرانه در تهران

نحوه برخورد افراد با موقعیت های گوناگون در خوابگاه پسرانه در تهران می تواند ادامه روند اقامت آنها در خوابگاه را تعیین کند. بدون شک همه افراد تمایل دارند در موقعیتی حضور داشته باشند که تمامی شرایط بر وفق مراد آنها باشند. در خوابگاه پسرانه در تهران امکانات مختلفی را در دسترس داشته باشند و هیچ گونه کمبودی را احساس نکنند. از طرفی دیگر همه افراد ترجیح می دهند با کسانی هم اتاقی و هم صحبت شوند که با آنها هم نظر و هم عقیده بوده تا کمترین نا ملایمتی را از طرف دیگران تحمل نکنند. اما واقعیت زندگی در خوابگاه پسرانه تهران و هر موقعیت دیگری، خلاف این را نشان می دهد. در بسیاری از مواقع افراد مجبور می شوند در خوابگاه پسرانه در تهران کمبودها و ناملایمتی هایی را تاب بیاورند که تا پیش از این هرگز مجبور به تحمل آنها نشده اند. بنابراین داشتن صبر و شکیبایی در خوابگاه پسرانه در تهران و سایر شهرها به افراد این امکان را می دهد که تجربه زندگی مستقل در خوابگاه را با خاطرات خوبی آغاز کنند. در بین ساکنین خوابگاه پسرانه در تهران گاهی دیده می شود که افراد چندان با یکدیگر سازگار نیستند. همین مساله موجب می شود که ساکنین نتوانند به آسانی از کنار ناخوشایندی های پیش آمده عبور کنند. همین مساله فرصت داشتن آرامش مورد نیاز آنها را از بین می برد.

خوابگاه پسرانه در تهران

صبور بودن در خوابگاه پسرانه به نفع همه ساکنین است!

گاهی مساله کوچکی نظیر یک درگیری و ناسازگاری لفظی در خوابگاه پسرانه در تهران می تواند به یک معضل بزرگ در خوابگاه تبدیل شود. دو نفری که در خوابگاه پسرانه در تهران با یکدیگر سازگار نیستند می توانند جو اتاق و کل خوابگاه را به جوی سنگین و سمی تبدیل کند. به هین دلیل وقوع چنین مشکلی در خوابگاه پسرانه تهران نیازمند داشتن صبر و شکیبایی از طرف یکی از ساکنین خوابگاه می باشد. اگر هر دو طرف بدون در نظر گرفتن آرامش خود و دیگران بر اختلافات پیش آمده دامن بزنند و شکیبایی پیشه نکنند به راحتی می توانند فضای اتاق را در خوابگاه به فضایی ناخوشایند تبدیل کنند. از طرفی همه افراد ساکن در خوابگاه پسرانه در تهران باید به این نکته آگاه باشند که تمامی ساکنین خوابگاه پسرانه و سایر خوابگاه کارمندی و دانشجویی مشکلات خاص خود را دارند. بنابراین نباید توقع داشته باشند که دیگران عمواره در برابر رفتارهای ناخوشایند آنها صبور باشند. داشتن صبر و حوصله در برخورد با دیگران در فضاهایی نظیر خوابگاه پسرانه و هر مکان جمعی دیگری، وظیفه تک تک ساکنین بوده تا به راحتی بتوانند جو را در آرام ترین شکل خود در خوابگاه حفظ کنند.

دیدگاه‌ها