شکل گیری جوی صمیمانه در خوابگاه پسرانه

بشرا یعقوبیان

۱۴۰۲/۱۲/۷

تعداد بازدید:‌ 99

دسته‌بندی:

خوابگاه پسرانه

انسان ها در هر شرایط و موقعیتی که باشند دوست دارند در آن بهترین احساس را داشته باشند. کمتر کسی را می توان یافت که جوی معذب را در یک مکان ترجیح دهد. همه انسان ها دوست دارند با اطرافیان خود احساس راحتی و صمیمیت داشته باشند. البته اینکه این صمیمیت تا چه حد و اندازه ای باشند، به شخصیت افراد بستگی دارد. با این حال حتی درونگراترین انسان ها هم با افرادی از اطرافیان خود صمیمیت را تجربه می کنند. با این وجود در خوابگاه پسرانه و سایر خوابگاه دانشجویی و کارمندی این صمیمیت گاهی می تواند دردسر آفرین باشد. این دردسر گاهی از افراط در آن و گاهی نیز ناشی از تفریط و کمبود حس صمیمیت در خوابگاه پسرانه تهران می باشد. به هر جهت تجربه صمیمیتی سالم و سازنده در خوابگاه پسرانه در تهران و سایر خوابگاه دانشجویی و کارمندی یکی از مهمترین نیازهایی است که هر یک از ساکنین خوابگاه آن را طلب می کنند. در خوابگاه پسرانه و هر خوابگاه دیگری معمولا ساکنین پس از مدتی با یکدیگر صمیمی می شوند. این صمیمیت گاهی زود اتفاق افتاده و گاهی نیز در بین برخی از ساکنین به قدری دیر اتفاق می افتد که ممکن است برخی از افراد را ناراحت کند. به هر حال هر یک از ساکنین خوابگاه پسرانه ترجیح می دهند بر اساس سبک شخصیتی خود با یک یا تعدادی از دوستان خود در خوابگاه حس صمیمت را تجربه کنند. این حس صمیمیت و شکل گیری آن در خوابگاه پسرانه تهران به ساکنین کمک می کند راحت تر بتوانند جو خوابگاه را تحمل کرده و آن را به شرایط خانه خود شبیه کنند

خوابگاه پسرانه

 افراد ناب ترین صمیمیت را تا پیش از ورود به خوابگاه پسرانه تهران با خانواده و دوستان نزدیک خود تجربه می کنند. گاهی این صمیمیت حاصل کل عمر افراد تا آن سن می باشد. بنابراین نباید انتظار داشته بباشند چنین حس صمیمیتی را در خوابگاه پسرانه پس از مدت زمان کوتاهی تجربه کنند. با این وجود افراد در خوابگاه پسرانه به دلیل دوری از خانواده و دوستان خود بیش از هر زمان دیگری به تجربه حس صمیمت نیاز دارند. همه ساکنین خوابگاه پسرانه (حتی اگر به آن اعتراف نکنند) نیاز دارند با هم اتاقی های خود صمیمی شده و به این شکل حس امنیت مورد نیاز خود را در خوابگاه تجربه و تامین کنند. ساکنین خوابگاه پسرانه در تهران از خانواده خود دور هستند. آنها در زمانی که با مشکلی روبرو می شوند هیچ یک از اعضای خانواده خود را در دسترس ندارند تا از آنها کمک بگیرند. در چنین شرایطی هم اتاقی هایشان نزدیک ترین افراد به آنها هستند. به همین دلیل اگر با آنها صمیمی نباشند نمی توانند توقع پشتیبانی و حمایت از آنها را داشته باشند. این در حالیست که نزدیک ترین دوستان در خوابگاه پسرانه می توانند در زمان بروز مشکل به بهترین حامیان افراد تبدیل شوند. 

چگونه در خوابگاه پسرانه جوی صمیمی و سالم داشته باشیم؟

زمانی که از ایجاد جو صمیمی در خوابگاه پسرانه در تهران و سایر خوابگاه دانشجویی و کارمندی صحبت می شود افراد تصور می کنند که راحت بودن هم اتاقی ها به هر شکل و شمایلی نشانه ای از صمیمیت است. این در حالیست که برخی از اشکال صمیمت می تواند مضر بوده و حریم خصوصی افراد را نقض کند. مهمترین نکته در مورد صمیمت و شکل گیری آن در خوابگاه پسرانه در تهران توجه به این نکته است که صمیمیت شکل گرفته در خوابگاه باید سالم در نهایت احترام متقابل باشد. برخی از افراد از جمله برخی از ساکنین خوابگاه پسرانه تهران صمیمت را معادل راحت بودن به هر شکل و شمایلی می دانند. آنها به راحتی به دیگران توهین کرده و گاهی حتی با گفتن حرف های توهین آمیز موجب رنجش دیگران شده در حالی که آن را پای صمیمت می گذارند. این در حالیست که صمیمیتی دوستانه زمانی می تواند سازنده باشد که با نهایت احترام همراه باشد. در خوابگاه پسرانه حفظ احترام متقابل بین ساکنین تاثیر بسیار زیادی بر حس و حال خوابگاه دارد. در هر صورت شکل گیری صمیمیتی سالم دو دوستانه در خوابگاه پسرانه و سایر خوابگاه ها از گذرگاه شناخت متقابل و کافی عبور می کند. علاوه بر آن افراد برای اینکه بتوانند با دیگران صمیمی شوند باید بتوانند به آنها اعتماد کنند. اعتماد شکل گرفته بین ساکنین خوابگاه پسرانه تهران مهمترین رکن در پیدا کردن دوستانی صمیمی و دلسوز می باشد. 

دیدگاه‌ها