توهین به اعتقادات مذهبی افراد در خوابگاه پسرانه، خط قرمزی انکار نشدنی!

بشرا یعقوبیان

۱۴۰۲/۱۲/۲۶

تعداد بازدید:‌ 58

دسته‌بندی:

خوابگاه پسرانه

انسان ها در سرتاسر کره زمین بر سر مسائل مختلفی با یکدیگر تفاوت دارند. از تفاوت های ساده ای نظیر تفاوت در ظاهر گرفته تا تفاوت اساسی نظیر تفاوت در اعتقادات دینی و مذهبی، در سرتاسر دنیا دیده می شود. کمتر کسی را می توان یافت که جرات این را داشته باشد که قدرت اعتقادات مذهبی و دینی افراد را دست کم بگیرد. این اعتقادات و باورها به حدی قوی هستند که ممکن است بهترین دوست ها را به دشمن یکدیگر تبدیل کرده و یا بلعکس آن موجب دوستی و نزدیکی در بین دو فرد غریبه شوند. در خوابگاه پسرانه و سایر خوابگاه دانشجویی و کارمندی نیز تفاوت در اعتقادات و باور های مذهبی به وفور دیده می شود. به طور کلی کشور ما ایران کشوری چند دینی و چندین مذهبی می باشد. سه دین رسمی در کشور یعنی ادیان اسلام، مسیحیت و زرتشتی وجود دارند و در کنار آنها چندین و چند دین غیر رسمی هستند که هر کدام پیروان خود را دارند. شاید در تعداد پیروان هر دین تفاوت وجود داشته باشد اما آنچه مهم است این است که یک دین با کمترین پیروانی هم که دارد باز هم یک اعتقاد بوده که برای برخی از افراد نهایت تقدس می باشد. در انواع خوابگاه کارمندی و دانشجویی نظیر خوابگاه پسرانه تهران ممکن است به اندازه کل وسعت ایران تفاوت در اعتقادات دینی و مذبی دیده شود. به همین دلیل است که بهترین شیوه برای احترام گذاشتن به اعتقادات مذهبی افراد باید در اینگونه مکان ها پیاده سازی شود.

در خوابگاه پسرانه در تهران ساکنین از نقاط مختلف کشور هستند. در واقع هر یک از ساکنین خوابگاه پسرانه ممکن است از یکی از چهار گوشه کشور آمده باشند. کشور ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها یک کشور نسبتا پهناور است. همین مساله موجب می شود که تفاوت های مذهبی در بین قومیت های مختلف به وفور دیده شود. اگر از هر کدام از این قومیت ها حتی یک نفر در یک خوابگاه پسرانه حضور داشته باشد، بروز تفاوت ها در این مساله امری غیر قابل انکار است. این تفاوت در عقیده و باور در حالت عادی امری معمولی و عادی است؛ اما زمانی که سروکار ما با یک فردی باشد که به اعتقادات دیگران احترام نمی گذارد آنگاه کار برای ساکنین خوابگاه پسرانه بسیار سخت می شود. در خوابگاه پسرانه اغلب ساکنین افراد تحصیل کرده ای هستند که قاعدتا باید احترام به تفاوت های فردی در هر زمینه ای را یاد گرفته باشند. اما متاسفانه حتی اگر 95 درصد ساکنین هم به این اندازه با درک باشند آن 5 درصد باقیمانده می توانند با حرف ها و توهین های خود جو خوابگاه پسرانه تهران را به کلی متشنج و غیر قابل تحمل کنند. باید تمامی انسان ها از جمله ساکنین خوابگاه پسرانه در تهران به این باور برسند که اعتقادات سایرین مادامی که ضرری برای ما ندارند به ما اصلا مربوط نیستند. اگر در خوابگاه پسرانه و هر مکان دیگری تمامی افراد به این باور و اعتقاد برسند به راستی جهانی که در آن زندگی می کنیم به جایی بسیار بهتر برای زندگی تبدیل می شود.

اعتقادات مذهبی افراد در خوابگاه پسرانه خط قرمز هستند!

دین و مذهب انسان ها راهی است که آنها انتخاب کرده اند تا به کمک آن با خدا و سایر نیروهای ماوراطبیعه ارتباط برقرار کنند. از زمانی که تاریخ برای ما انگاشته شده است، نوشته ها و حتی سنگ نگاره های بسیار کهن نشان می دهند که دین و مذهب جزء جدا نشدنی و لاینفک زندگی انسان ها بوده است. به همین دلیل است که حتی امروزه انسان ها تا به این اندازه بر سر مسائل مذهبی خود حساس هستند. این مساله تا زمانی که به دیگران آسیب و ضرری وارد نشود هیچ مشکلی نخواهد داشت. اما گاهی برخی از ساکنین در خوابگاه پسرانه به هر دلیلی به دین و مذهب دیگران گیر داده و حتی ممکن است به آن توهین کنند. باید بدانیم که در هر شرایط و موقعیتی توهین کردن اعتقادات مذهبی افراد خط قرمز جدی است که شکسته شده و به هیچ وجه افراد از آن چشم پوشی نمی کنند. بنابراین بهترین کار این است که هرگز نباید به اعتقادات مذهبی دیگران توهین کرده و در حد مقدور باید نهایت تلاش به کار برده شود تا در مورد اعتقادات دینی و مذهبی افراد حتی صحبت چندانی هم در خوابگاه تهران صورت نگیرد.

دیدگاه‌ها