امتحانات و اثرگذاری آن بر جو خوابگاه پسرانه تهران

بشرا یعقوبیان

۱۴۰۳/۳/۹

تعداد بازدید:‌ 72

دسته‌بندی:

خوابگاه پسرانه

زندگی در خوابگاه پسرانه تهران و سایر خوابگاه دانشجویی و کارمندی همواره بر یک پاشنه نمی چرخد. در خوابگاه پسرانه نظیر هر مکان دیگری موقعیت ها و شرایط مختلفی پیش می آیند که ممکن است جو و شرایط را تغییر دهند. یکی از این موقعیت ها ایام امتحانات است که به شدت جو خوابگاه پسرانه در تهران و سایر شهرها را تحت تاثیر قرار می دهد. تا پیش از وارد شدن به ایام امتحانات جو خوابگاه موقعیتی کاملا متفاوت با این دوران دارد. در روزهایی که ساکنین خوابگاه پسرانه درگیر امتحانات نیستند هر کدام برای خود برنامه های خاصی دارند که آنها را دنبال می کنند؛ اما به محض ورود به ایام امتحانات در خوابگاه پسرانه تهران و سایر خوابگاه دانشجویی شرایط کاملا تغییر کرده و تقریبا همه ساکنین خوابگاه درگیر درس خواندن و مطالعه کردن می شوند. امتحانات و شرایط خاصی که بر خوابگاه پسرانه حاکم می کنند می توانند یک خوابگاه دانشجویی را به شرایطی مشابه با یک سالن مطالعه بزرگ تبدیل کند. بدون شک ایام امتحانات برای دانشجویان ساکن در خوبگاه دانشجویی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چرا که آن دسته از ساکنین خوابگاه دانشجویی که دانشجو هستند یک ترم تلاش می کنند در کلاس ها شرکت کرده و مشکلات مختلفی را تحمل می کنند تا با قبول شدن در امتحانات و پاس کردن واحدهای خود بتوانند نتیجه زحمات خود را ببینند. به همین دلیل هیچ دور از انتظار نیست که در ایام امتحانات در خوابگاه پسرانه و سایر خوابگاه دانشجویی جو متفاوتی حاکم باشد. 

خوابگاه پسرانه تهران

جو حاکم بر خوابگاه پسرانه در تهران و سایر شهرها در ایام امتحانات تقریبا برای همه ساکنین قابل درک است. حتی آن دسته از ساکنین خوابگاه پسرانه تهران که دانشجو نیستند نیز می توانند شرایط و جو خوابگاه در ایام امتحانات را تحمل کنند. چرا که آنها درک می کنند که همه دانشجویان ساکن در خوابگاه پسرانه تمامی تلاش و کوشش خود را در طول ترم معطوف این روزها می کنند و برای نتیجه گرفتن در امتحانات تلاش می کنند. اگر بخواهیم جو حاکم بر خوابگاه پسرانه تهران در ایام امتحانات را توصیف کنیم می توانیم به یک محل زندگی اشاره کنیم که در آن همه ساکنین تقریبا روتین معمولی زندگی خود را تعطیل کرده اند و صد درصد توان خود را برای گرفتن بهترین نتیجه از امتحانات معطوف کرده اند. این در حالیست که در روزهای معمولی در خوابگاه پسرانه در تهران هر کسی روتین خاصی برای زندگی دارد. در ایام امتحانات در خوابگاه پسرانه در تهران اغلب ساکنین ترجیح می دهند که از لحظه به لحظه زمان خود برای مطالعه دروس استفاده کنند. این در حالیست که در روزهای معمولی در خوابگاه پسرانه تهران ممکن است همزمان با آواز خواندن یک نفر، نفز دیگری در گوشه ای دیگر از خوابگاه مشغول فیلم دیدن باشد در حالی که هم اتاقی او در حال مطالعه یک کتاب می باشد. 

خوابگاه پسرانه تهران

چگونه جو خوابگاه پسرانه تهران را در ایام امتحانات قابل تحمل کنیم؟

همنگونه که گفته شد در ایام امتحانات تمرکز اصلی ساکنین خوابگاه پسرانه و سایر خوابگاه کارمندی و دانشجویی بر درس خواندن معطوف است. این در حالیست که همین مساله می تواند گاهی جو خوابگاه را خیلی سنگین کند. برای جلوگیری از پیش آمدن چنین مشکلی می توان تدابیری هر چند ساده اما موثر اندیشید. به طور مثال می توان به صورت گروهی در اتاق خوابگاه یک ساعت مشخص را برای دیدن فوتبال یا یک فیلم در نظر گرفت، و یا اینکه می توان در طول شبانه روز دقایقی را برای دور هم جمع شدن و چای نوشیدن و صحبت کردن اختصاص داد. این کارهای به ظاهر شاده می توانند جو خوابگاه پسرانه را تا حد زیادی تغییر دهند. آنچه که در مورد چنین فعالیت هایی و انجام آنها در ایام امتحانات در خوابگاه پسرانه تهران اهمیت دارد این است که این کار باید به صورت توافقی و با موافقت تمامی ساکنین خوابگاه پسرانه صورت گیرد. این در حالیست که اگر حتی یکی از ساکنین با انجام این کارها موافقت نکند انجام دادن آنها در زمان امتحانات در خوابگاه سپرانه و هر خوابگاهه دانشجویی دیگری کار اخلاقی و صحیحی نمی باشد. از طرفی دیگر ساکنین باید در ایام امتحانات برای بهبود جو خوابگاه با هم اتاقی های خود همکاری کنند و چنانچه آنها همچین برنامه هایی دارند با آنها برای هرچه بهتر کردن جو خوابگاه پسرانه تهران همکاری کنند. 

دیدگاه‌ها