علت کم شدن علاقه به کتاب خوانی در خوابگاه دخترانه تهران

بشرا یعقوبیان

۱۴۰۲/۱۰/۲۳

تعداد بازدید:‌ 71

دسته‌بندی:

خوابگاه دخترانه

یکی از فاکتورهایی که میزان پیشرفته بودن یک جامعه یا کشور را بر اساس آن می سنجند، میزان یا سرانه مطالعه افراد آن جمعه می باشد. پژوهش های مختلف نشان می دهد که هرچه میزان پیشرفت در یک کشور بالاتر باشد میزان مطالعه یا سرانه مطالعه افراد آن جامعه بیشتر است. بر همین اساس کتاب خوانی و مطالعه را در کشورهای پیشرفته بسیار جدی می گیرند. در واقع پیشرفته بودن و میزان مطالعه افراد یک جامعه دو سر یک پیکان را تشکیل می دهد که هر یک از آنها می تواند هم هدف باشد و هم وسیله ای برای رسیدن آن هدف دیگر. به این معنی که افزایش سرانه کتاب خواندن در یک کشور ممکن است هدف سیاست گذاران یک کشور باشد اما بدون شک چنین سیاست مدارانی مربوط به یک کشور پیشرفته می باشند. از طرفی دیگر بالا بودن مطالعه در یک جامعه می تواند به افزایش آگاهی جمعی و فردی و در نتیجه پیشرفت یک کشور بینجامد. اما متاسفانه آمار چندین سال اخیر در کشور ما نشان می دهد که سرانه مطالعه در بین افراد مختلف جامعه به شدت کاهش یافته است. در این بین ساکنین خوابگاه دخترانه تهران و سایر خوابگاه دانشجویی و کارمندی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. این افراد نیز به تابعیت جامعه که خود بخش بزرگی از آن را تشکیل می دهند، پسرفت بسیار بزرگی در میزان مطالعه و کتاب خوانی خود داشته اند. این کاهش سرانه مطالعه نه تنها در بین ساکنین خوابگاه بلکه در بین تمامی جوانان نیز به شدت به چشم می خورد. بدون شک تبعات این واقعه ناخوشایند در آینده ای نه چندان دور به صورتی بسیار آزار دهنده و مشکل آفرین خود را نشان خواهد داد.

خوابگاه دخترانه تهران

ساکنین خوابگاه دخترانه در تهران و سایر شهرها، معمولا در سنین جوانی خود قرار دارند. به جرات می توان گفت که اهمیت داشتن مطالعه برای این دسته از افراد جامعه امری حیاتی می باشد. چرا که هر فرد جوانی سودای پیشرفت و رسیدن به پله های موفقیت در حوزه های گوناگون زندگی را در سر می پروراند. این امر هم میسر نمی شود مگر با افزایش دانش و آگاهی فرد در حوزه های گوناگونی که با آنها سروکار داشته و یا ممکن است در آینده سروکار داشته باشد. به همین علت است که کاهش سرانه مطالعه در بین جوانان از جمله ساکنین خوابگاه دخترانه تهران و سایر خوابگاه کارمندی و دانشجویی امری نگران کننده می باشد. چرا که چنانچه در یک جامعه ای، جوانان آن جامعه افراد با سطح آگاهی پایینی باشند بدون شک جامعه مورد نظر دیر یا زود رو به انحطاط و نابودی فرهنگی و حتی اجتماعی و اقتصادی خواهد رفت. زیرا در دنیای پر شتاب امروز تنها علم و آگاهی است که می تواند با چراغ راه شدن، مسیر پر پیچ و خم رسیدن به موفقیت ها و پیشرفت های گوناگون فردی و اجتماعی را میسر سازد. بر همین اساس است که ضرورت دارد علت یا علت های کم شدن علاقه به کتاب خوانی در بین ساکنین خوابگاه دخترانه تهران و سایر خوابگاه دانشجویی و کارمندی بررسی گردد.

خوابگاه دخترانه تهران

چرا ساکنین خوابگاه دخترانه تهران کتاب نمی خوانند؟

شاید رسیدن به جواب همین سوال ساده بتواند راه های پیشرفت در زندگی فردی و اجتماعی درصد بالایی از افراد جامعه را تضمین کند. بدون شک علاقه به کتاب خوانی در بین جوانان ساکن در خوابگاه و سایر جوانان به شدت کم شده است. علت این امر می تواند به هر یک از دلایل زیر باشد.

  1. بالا رفتن قیمت کتاب؛
  2. عدم دسترسی به کتاب های تازه چاپ شده در شهرهای دور دست؛
  3. بالا رفتن میزان سانسور و سخت گیری در چاپ کتاب های مورد علاقه جوانان از جمله ساکنین خوابگاه؛
  4. پیشرفت تکنولوژی هایی نظیر گوشی و سایر وسایل الکترونیکی که میل به مطالعه را کاهش داده است؛
  5. اتلاف وقت در شبکه های اجتماعی؛
  6. دسترسی به جملات کوتاه و سر تیتر موضوعات و حتی خلاصه کتاب ها از طریق فضای مجازی و احساس کاذب بی نیاز شدن از مطالعه کتاب اصلی؛
  7. مد گرایی و تمایل به هزینه کردن در بخش های لوکس زندگی به جی خرید کتاب؛
  8. خسته شدن دانشجویان ساکن در خوابگاه دخترانه و سایر خوابگاه ها با کتاب های درسی و از دست دادن علاقه به مطالعه کتب غیر درسی.
  9. نیاز به تمرکز بالا در زمان مطالعه و عدم دسترسی به این مورد در مکان هایی نظیر خوابگاه؛

دیدگاه‌ها