ارزش مثبت اندیشی در خوابگاه دخترانه تهران

نامشخص

۱۴۰۲/۹/۲۲

تعداد بازدید:‌ 44

دسته‌بندی:

خوابگاه دخترانه

در بسیاری از مواقع اتفاقات و جریانات زندگی ارتباط مستقیمی با نحوه دیدگاه ما نسبت به آن جریانات دارد. اگر هر اتفاقی را در زندگی خود یک فاجعه و پیشامد ناگوار ببینیم در حالی که واقعا اینگونه نباشد، آنگاه نمی توانیم به طور واقع بینانه به اتفاقات اطراف خود نگاه کنیم. این در حالی است که مثبت اندیشی در زندگی ما را از دچار شدن در تله ناگوار دور شدن از واقعیت کمک می کند. ممکن است این در مورد صحبت برخی از افرادی که به صورت افراطی دیدی مثبت به هر چیز دارند، صدق نکند. واقعیت امر این است که مثبت نگری افراطی به همان اندازه می تواند آسیب زننده باشد که داشتن دیدگاه منفی افراطی به انفاقات می تواند چنین پیامدی را به دنبال داشته باشد. با این وجود مثبت اندیشی صحیح و اصولی می تواند در بسیاری از مسائل زندگی به کمک افراد بیاید. این مساله در مورد شرایط زندگی در خوابگاه دخترانه تهران و سایر خوابگاه دانشجویی و کارمندی نیز صدق کند. در تمامی مواقع و شرایط زندگی در هر صورت ممکن است موقعیت هایی اتفاق بیفتد که بر اساس ملاک های ما در زندگی، اتفاقات خوشایندی نباشند. اگر در چنین شرایطی با دیدی منفی به آن مسائل نگاه کنیم می تواند کیفیت زندگی ما را به طرز قابل توجهی کاهش دهد. افرادی که خوابگاه دخترانه در تهران و سایر شهرها را برای زندگی انتخاب می کنند از همان ابتدا متوجه این امر می گردند که زندگی در خوابگاه مانند هر موقعیت دیگری همیشه بر وفق مراد تمامی افراد نیست. با زندگی در خوابگاه دخترانه و هر شرایط و موقعیت دیگری ممکن است افراد با مسائلی روبرو شوند که چندان بر میل و خواسته آنها نباشد.

خوابگاه دخترانه

شرایط زندگی در خوابگاه دخترانه تهران و سایر خوابگاه ها تا حدودی با زندگی در موقعیت های دیگر متفاوت است. در خوابگاه دخترانه در تهران افراد با سایر ساکنین خوابگاه به طور مستمر در ارتباط هستند. در بین این ساکنین خوابگاه دخترانه تهران ممکن است افرادی با هر رفتار و خلق و خو دیده شوند. رفتار برخی از افراد مودبانه و خوشایند و برخی دیگر ناخوشایند و آزار دهنده است. نوع دیدگاه افراد ساکن در خوابگاه دخترانه تعیین می کند که دید مثبتی به دیگران نگاه کرده و هر رفتاری را از جانب دیگران به صورت منفی برداشت نکند و یا اینکه همواره دیدی منفی به همه مسائل و اتفاقات اطراف خود داشته باشد. برخی از افراد ذاتا مثبت نگر هستند و به سختی می توان دیدگاه آنها را نسبت به مسائل مختلف به دیدگاهی منفی تبدیل کرد. آنها همواره با عینکی از خوشبینی و مثبت نگری به اطراف خود می نگرند و دیدی نسبت به همه مسائل و افراد دارند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. در واقع می توان گفت ارزش مثبت نگری در خوابگاه دخترانه در تهران زمان بیش از پیش به چشم می آید که به افراد کمک می کند بتوانند به راحتی با شرایط و مسائل پیش آمده در خوابگاه دخترانه که توانایی تغییر آن را ندارند، کنار بیایند.

خوابگاه دخترانه تهران

مثبت نگری در خوابگاه دخترانه تهران به کمک افراد می آید!

ارزش مثبت نگری در زندگی به قدری زیاد است که می تواند بر سایر مسائل موجود در زندگی افراد غلبه کند. فردی را در نظر بگیرید که در خوابگاه دخترانه در تهران و هر خوابگاه کارمندی و دانشجویی دیگری ساکن است. این فرد در همان بدو ورود به خوابگاه انتظار دارد که فضای فیزیکی و جو خوابگاه دقیقا مشابه منزل شخصی وی باشد. اگر یکی از وسایل خوابگاه ایرادی داشته باشد چنین فردی که یک فر منفی نگر است شروع به غر زدن کرده و شرایط را برای خود و دیگران ناگوار می کند. در برابر این فرد، فرد مثبت نگری قرار دارد که همواره سعی می کند که با داشتن دیدگاهی مثبت نسبت به زندگی، شرایط زندگی را برای خود و دیگران تحمل پذیر کند. این فرد اگر با شرایط و موقعیت ناخوشایندی در خوابگاه دخترانه تهران روبرو شود به سرعت وارد عمل شده و سعی در تغییر موقعیت و شرایط دارد. اگر شرایط قابل تغییر باشد با تلاش خود سعی در تغییر آن کرده و چنانچه با شرایط غیر قابل تغییری روبرو شود سعی می کند آن را بپذیرد و با غر زدن و صحبت های منفی و ناخوشایند، شرایط را برای خود و دیگران غیر قابل تحمل نمی کند.

دیدگاه‌ها