رشد شخصیتی در اقامتگاه پسرانه تهران

بشرا یعقوبیان

۱۴۰۳/۲/۱۳

تعداد بازدید:‌ 44

دسته‌بندی:

اقامتگاه پسرانه

انسان ها همواره از جنبه ها و نقطه نظرات مختلفی در حال رشد هستند. رشد جسمی تنها یکی از بخش های رشد فردی می باشد که برای ما قابل مشاهده است. بخش زیادی از رشد انسان ها در طول زندگی با استفاده از پارامترهایی قابل اندازه گیری است که ممکن است قابل مشاهده مستقیم نباشند. یکی از این موارد، رشد شخصیت افراد است که در هر سن و سالی می تواند اتفاق بیفتد. ساکنین اقامتگاه پسرانه تهران مانند هر فرد دیگری در هر برهه از زندگی خود در حال رشد بوده که رشد شخصیتی بخشی از آن می باشد. انسان ها ممکن است بر اساس اولویت بندی که در ذهن خود دارند به یکی از جنبه های رشد بیش از سایر جنبه ها اهمیت دهند. به طور مثال فردی که تمامی زمان روز خود را به تمرینات بدنسازی اختصاص داده و کمتر به جنبه های دیگر زندگی می پردازد، رشد جسمی را در اولویت خود در میان انواع رشد در زندگی قرار داده است. این در حالیست که برخی از افراد بیشتر به رشد شخصیتی و روانی خود اهمیت داده و در انی راستا قدم برمی دارند. بدون شک نمی توان گفت کدامیک از این جنبه های رشد اهمیت بیشتری دارند. آنچه مسلم است این است که ساکنین اقامتگاه پسرانه تهران و سایر افراد باید به رشد شخصیتی خود در حد سایر جنبه و گاها چه بسا بیشتر از آن اهمیت دهند. به همان اندازه که ظاهر انسان ها به معرفی آنها در جامعه کمک کرده و با اهمیت است، رشد شخصیتی افراد و شخصیتی که در جمع دارند نیز می تواند تا حد زیادی معرف آنها باشد. به همین دلیل است که یک فرد اگر می خواهد در جامعه با پذیرش قابل قبولی روبرو شود همواره باید به رشد شخصیتی خود اهمیت دهد.

اقامتگاه پسرانه تهران

 

رشد شخصیتی در اقامتگاه پسرانه در تهران و سایر شهرها یک توفیق اجباری می باشد. افرادی که اقامتگاه پسرانه را برای زندگی انتخاب می کنند به زودی متوجه خواهند شد که در این مکان با مسائلی روبرو می شوند که خواه ناخواه رشد شخصیتی آنها را در پی خواهد داشت. یکی از اولین سازوکارهایی که به رشد شخصیتی افراد کمک می کند، مستقل شدن در پی اقامت در اقامتگاه پسران تهران است. در واقع مستقل شدن و داشتن حس استقلال در اقامتگاه پسرانه کمک می کند که افراد بهتر و بیشتر با جنبه های مختلف شخصیتی خود آشنا شوند. یکی دیگر از دلایلی که به رشد شخصیتی افراد در اقامتگاه پسرانه تهران کمک می کند، کمبود ها و سختی هایی است که افراد ممکن است در اقامتگاه پسرانه با آن مواجه شوند. بیشتر ساکنین اقامتگاه پسرانه و هر اقامتگاه دانشجویی و کارمندی دیگری دانشجو یا کارمندانی هستند که ممکن است از نظرات مختلفی در مضیقه مالی باشند. همین مساله گاهی آنها را در راه رسیدن به رشد شخصیتی جلو می اندازد. چرا که افراد در چنین شرایطی در موقعیتی قرار می گیرند که مجبور به حل مساله شده و همین کار قدرت تحلیل و در نتیجه رشد شخصیتی را برای آنها در پی خواهد داشت.

اقامتگاه پسرانه تهران

 

آیا در اقامتگاه پسرانه تهران همواره شخصیت افراد رشد می کند؟

بدون شک پاسخ به این سوال یک خیر محکم و با قطعیت می باشد. در واقع نمی توان ادعا کرد که هیچ کاری حتی چالش برانگیزترین کارها چه در اقامتگاه پسرانه و چه در هر موقعیت دیگری می تواند به رشد شخصیتی افراد منجر گردد. چرا که این واکنش افراد به پارامترهای محیطی و خارجی است که تعیین می کند این اتفاقات تا چه اندازه بر افراد اثرگذار باشند. بر همین اساس هر پارامتری که در اقامتگاه پسرانه در تهران قابلیت این را داشته باشد که به رشد شخصیتی افراد بیانجامد کاملا تحت تاثیر نوع واکنش افراد به آن می باشد. به طور مثال مستقل شدن که یکی از عواقب اقامتگاه نشینی می باشد ممکن است در هر فردی واکنشی را برانگیزد. در برخی از افراد مستقل شدن در اقامتگاه دانشجویی و کارمندی می تواند به رشد شخصیتی آنها منجر شده و کمک کند افراد بیشتر و بهتر بتوانند چالش هایی را در زندگی آینده خود مدیریت کنند. این در حالیست که همین مساله مستقل شدن در اقامتگاه پسرانه و هر اقامتگاه دیگری برای کسانی که آمادگی و مهارت کافی برای مواجهه با چنین امری را ندارند می تواند به یک دردسر بزرگ ختم شود. 

دیدگاه‌ها