خودداری از رفتار نژادپرستانه در اقامتگاه دخترانه

بشرا یعقوبیان

۱۴۰۲/۱۲/۲۰

تعداد بازدید:‌ 71

دسته‌بندی:

اقامتگاه دخترانه

انسان ها دارای خلق و خو ها و رفتارهای متفاوتی هستند. هر کسی ممکن است در زمینه های مختلف با دیگران حتی با نزدیک ترین اعضای خانواده و دوستان خود اختلاف نظر داشته باشد. این تفاوت ها مادامی که برای دیگران مضر نبوده و به آنها و زندگیشان آسیب وارد نمی کند، بلامانع هستند. اما امان از زمانی که یک فرد با یک رفتار خاص به طور عمدی یا سهوی موجب آزار و اذیت دیگران می گردد. یکی از مواردی که در هیچ آیین و باوری قابل قبول نمی باشد، رفتارهای نژادپرستانه هستند. البته باید این ادعا را اصلاح کرد که رفتارهای نژاد پرستانه در هیچ باوری قابل قبول نیستند. چرا که باورهای نژادپرستانه در بین افرادی که به مکتب های نژادپرستی نظیر نازیسم باور دارند یک رفتار رایج است. اما حقیقت امر این است که امروزه این مکتب ها به کلی تقبیح شده و مورد غضب عموم جامعه قرار گرفته اند. بهرحال داشتن رفتارهای نژادپرستانه می توانند برای عموم افراد آزار دهنده باشند. این مساله در مکان هایی نظیر اقامتگاه دخترانه و هرگونه سکونتگاه جمعی دیگری بیش از هر مکان دیگری آزاردهنده است. چرا که در این گونه مکان ها افراد مختلفی از نژاد ها و قومیت های مختلف قرار دارند. بروز حتی یک رفتار نژاد پرستانه در بین ساکنین اقامتگاه دخترانه و سایر اقامتگاه دانشجویی و کارمندی می تواند نتایج به غایت خطرناکی داشته باشد. بهرحال به هر میزانی هم که این رفتارها تقبیح شوند هنوز هم هستند افرادی که در اقامتگاه دخترانه تهران و دیگر شهرها رفتارهای نژاد پرستانه از خود نشان داده و با این کار موجبات ناراحتی دیگران را فراهم می کنند.

چرا رفتارهای نژادپرستانه در اقامتگاه دخترانه وجود دارند؟

همانگونه که گفته شد ساکنین اقامتگاه دخترانه در تهران و سایر اقامتگاه کارمندی و دانشجویی از نژادها و قومیت های مختلف هستند. هرگز نباید انتظار داشت با اقامتگاه دانشجویی در تهران روبرو شد که افراد مختلفی از سراسر کشور را در خود جای نداده باشد. دانشجویان، کارمندان و سایر افراد با اهداف خاص خود به شهر تهران و دیگر شهرها مهاجرت می کنند. آنها برای اقامت گزیدن و ساکن شدن، اقامتگاه دانشجویی و کارمندی را انتخاب می کنند. در کنار آنها ممکن است افرادی از گوشه و کنار کشور باشند که تفاوت های نژادی و قومیتی زیادی با آنها داشته باشند. اگر ساکنین اقامتگاه دخترانه یاد نگرفته باشند که از رفتارهای نژادپرستانه به دور باشند ممکن است با اینگونه رفتارها هم اتاقی ها و هم خوابگاهی های خود را آزار دهند. از طرفی دیگر ساکنین اقامتگاه دخترانه تهران ساعات زیادی از روز خود را در کنار سایر هم اتاقی های خود سپری می کنند. آنها ممکن است طی این زمان بر سر مسائل مختلفی با هم اتاقی های خود دچار مشکل شوند. این امر یک امر کاملا طبیعی اس تا زمانی که افراد رفتارهای ناشایست دیگران را به نژاد و قومیت آنها ربط دهند. بدون شک هر فردی با هر نژاد، قومیت، آیین و رسومی ممکن است رفتارهای ناشایستی در کنار هزاران رفتار دیگر خود داشته باشد. بنابراین به هیچ وجه منصفانه نیست اگر رفتارهای ناشایست یک نفر را جمعی در نظر گرفته و آن را به قومیت وی ربط دهیم.

تلاش برای خودداری از رفتارهای نژادپرستانه در اقامتگاه دخترانه

بدون شک هیچ فردی بدون عیب و نقص نیست و ما نباید انتظار داشته باشیم که خود و یا دیگران هرگز رفتار نادرستی نداشته باشیم. با این حال می توانیم تلاش کنیم که از رفتارهایی نظیر رفتارهای نژادپرستانه که به هیچ وجه مورد تایید و قبول نیستند خودداری کنیم. در اقامتگاه دخترانه نیز گاهی ممکن است افراد مخصوصا در ابتدای سکونت خود در اقامتگاه وسوسه شوند که رفارهای دیگران را با دید نژادپرستانه تعبیر و تحلیل کنند. با این حال تلاشی که افراد به کار می گیرند تا چنین کاری از آنها سر نزند، قابل احترام است. تلاش برای خودداری از بروز رفتار نژادپرستانه در اقامتگاه دخترانه به افراد کمک می کند که با دیدی روشنتر به قضایا بنگرند و راحت تر بتوانند مشکلات و تعارضات خود با دیگران را حل و فصل کنند. از طرفی دیگر این کار کمک می کند که ساکنین اقامتگاه دخترانه تهران بهتر دیگر افراد را شناخته و حتی در راه شناخت هرچه بهتر سایر آیین و رسوم ها و قومیت ها قدم بردارند. بروز رفتارهای نژادپرستانه در اقامتگاه دخترانه در تهران ممکن است عواقب چنین رفتارهایی را به دامن جامعه کشانده و موجب ایجاد اختلافات و شکاف های عمیق در بستر جامعه گردند.

دیدگاه‌ها