اهمیت وقت شناسی در اقامتگاه دخترانه در تهران

نامشخص

۱۴۰۲/۹/۲۲

تعداد بازدید:‌ 83

دسته‌بندی:

اقامتگاه دخترانه

خصوصیات و صفات مختلفی را می توان به افراد خوشایند نسبت داد. به طور کلی افرادی از نظر دیگران خوشایند بوده و تمایل به برقراری ارتباط با آنها را دارند که دارای یکسری خصوصیات اجتماعی و فردی خوشایند و مناسب باشند. یکی از صفاتی که هر فردی را می تواند به فردی دلچسب و خوشایند تبدیل کند، وقت شناس بودن است. انسان هایی که وقت شناس بوده و برای زمان خود و دیگران ارزش و احترام قائل هستند، به طور کلی افرادی خوشایند در برخوردهای اجتماعی مختلف به شمار می آیند. در اقامتگاه دخترانه در تهران نظیر هر مکان دیگری، وقت شناس بودن می تواند یک فرد را به فردی محبوب و دوست داشتنی تبدیل کند. چرا که باارزش ترین دارایی هر فرد در زندگی، زمان و به تعبیر بهتر عمری است که در اختیار دارد. انسان ها در هیچ شرایطی گه در اقامتگاه دخترانه در تهران و چه در هر شرایط دیگری این حق را ندارند که عمر و زمان خود و دیگران را بازیچه سهل انگاری ها و بی توجهی های خود قرار دهند. در اقامتگاه دخترانه و سایر اقامتگاه دانشجویی و کارمندی همواره برنامه های مختلفی پیش می آیند که نیازمند زمان بندی خاص می باشند. چنانچه همه افراد شرکت کننده در این برنامه ها وقت شناس نباشند اصل و هدف برنامه به طور کلی منحرف شده و حاصل نمی گردد.

اقامتگاه دخترانه در تهران

در اقامتگاه دخترانه تهران چنانچه افراد در پی کسب آرامش باشند، نیاز هست که با دیگران در برنامه ها و کارهای مختلفی همکاری داشته باشند. این همکاری منوط به برنامه ریزی بوده و دنبال کردن یک برنامه خاص بر طبق برنامه ریزی انجام شده نیازمند رعایت زمان مناسب از طرف تمامی افراد می باشد. در اقامتگاه دخترانه در تهران همه ساکنین علاوه بر اینکه عضو جامعه ای تحت عنوان جامعه اقامتگاه دخترانه می باشند، هر کدام برای خود زندگی شخصی و مستقلی نیز دارند. همه افراد در اقامتگاه دخترانه تمایل دارند که حریم خصوصی آنها رعایت شده و هیچ فعالیتی مانع پیش بردن اهداف شخصی آنها نشود. اما متاسفانه گاهی برخی کارها و فعالیت های سایر ساکنین مانع از تحقق این هدف می گردد. به همین دلیل است که بنا داریم در ادامه این مقاله به این موضوع بپردازیم که عدم وقت شناسی چگونه می تواند به دیگران در اقامتگاه دخترانه در تهران آسیب وارد کند.

اقامتگاه دخترانه در تهران

چرا عدم وقت شناسی افراد در اقامتگاه دخترانه به ضرر دیگران تمام می شود؟

همانگونه که گفته شد، یکی از بارزش ترین دارایی های هر فرد در زندگی، وقت و زمانی است که در اختیار دارد. در واقع اگر با دیدی باز به این موضوع بنگریم پی خواهیم برد که تمامی تلاش انسان در طول زندگی در پی تحقق این هدف می باشد که عمر طولانی تری داشته باشد. اکنون تصور کنید که در اقامتگاه دخترانه در تهران و هر مکان دیگری یک فرد پیدا شود و این دارایی باارزش را از شما بدزدد. بدون شک وقت و زمانی که با عدم وقت شناسی دیگران تلف می شود با هیچ نوع دارایی دیگری قابل معاوضه و جبران نمی باشد. برخی از انسان ها عادت دارند که وقت دیگران را نادیده بگیرند. تصور کنید که در یک اقامتگاه دخترانه در این اتاق ساکنین برای تهیه شان برنامه ریزی کرده و هر فردی در هر روز خاص عهده دار تهیه شام می باشد. اکنون تصور کنید که همه ساکنین در وقت و روز مشخص وظیفه خود را به خوبی انجام داده و در ساعت مقرر شام را آماده می کنند. این در حالی است که یکی از ساکنین بصورت مکرر و هر هفته تهیه شام را با تاخیر انجام داده و گاهی کلا آن را نادیده می گیرد. چنین کاری مصداق واقعی عدم وقت شناسی بوده و با تهیه نشدن شام از طرف این فرد همه ساکنین مجبور می شوند که خود شخصا اقدام به تهیه شام کنند. همین مساله به وقت و زمان آنها را به میزان قابل توجهی تلف می کند. یکی دیگر ار موارد آزار دهنده ای که در اثر وقت شناس نبودن افراد در اقامتگاه دخترانه تهران و سایر اقامتگاه کارمندی رخ می دهد، رعایت نکردن قوانینی است که برای آرامش همه ساکنین وضع شده اند. به طور مثال در یک اقامتگاه دخترانه مقرر شده است که ساکنین پس از ساعت ده شب اجازه تلفی صحبت کردن در سالن های عمومی اقامتگاه را ندارند. در صورتی که یک فرد در اثر وقت نشناس بودن چنین اقدامی را انجام دهد به راستی موجب سلب آسایش دیگران می گردد.

دیدگاه‌ها