اهمیت داشتن حریم خصوصی در اقامتگاه دخترانه تهران

بشرا یعقوبیان

۱۴۰۳/۱/۲۰

تعداد بازدید:‌ 228

دسته‌بندی:

اقامتگاه دخترانه

انسان موجودی اجتماعی است و بر همین اساس تمایل دارد همواره با دیگر انسان ها در ارتباط باشد. اما چنین خصوصیتی در انسان ها موجب نمی شود که آنها به حریم خصوصی نیاز نداشته باشند. در واقع داشتن حریم خصوصی در هر شرایط و موقعیتی یکی از ضروری ترین نیازهای انسان ها به شمار می آید. در اقامتگاه دخترانه تهران و دیگر اقامتگاه دانشجویی و کارمندی نیز داشتن حریم خصوصی یک از دغدغه های اصلی ساکنین به شمار می آید. در محیط هایی نظیر اقامتگاه دخترانه تهران و هر نوع اقامتگاه دیگری که افراد به تنهایی و دور از خانواده در آن ساکن هستند، رنگ و بوی حریم خصوصی رنگ و بویی متفاوت تر از آن چیزی است که افراد در کنار نزدیکان خود به آن نیاز دارند. البته این حرف به هیچ وجه به این معنی نیست که انسان ها در کار خانواده و نزدیکان خود به حریم خصوصی نیاز ندارند و حریم خصوصی تنها در کنار غریبه ها معنی می یابد، بلکه این صحبت این را می رساند که حریم خصوصی که ما در مقابل افراد مختلف به آن نیاز داریم رنگ و بویی متفاوت به خود می گیرد. شما فرض کنید فردی برای اولین بار به یک اقامتگاه دخترانه پا می گذارد. در چنین شرایطی وی هیچ شناختی از دیگر افراد ساکن در اقامتگاه ندارد. این در حالیست که دیگران نیز هیچ شناختی از وی ندارند. بنابراین نباید توقع داشت که این فرد تمام خود را برای دیگرانی که به راستی برای وی غریبه هستند نمایان کرده و هیچ ناشناخته ای از خود باقی نگذارد. به طور کلی حریم خصوصی اصطلاحی است که دامنه وسیعی را به خود اختصاص می دهد. اما به سادگی نمی توانیم اصطلاحی به پیچیدگی حریم خصوصی را در یک تعریف ساده خلاصه کنیم اما به اختصار می توان گفت حریم خصوصی یک فضای فیزیکی با مجازی است که ما در روابط با دیگران و در برقراری ارتباط با آنها انتظار داریم در امان بماند. 

اقامتگاه دخترانه تهران

حفظ حریم خصوصی و احترام به آن در اقامتگاه دخترانه در تهران و فضا و موقعیت دیگری یکی از حقوق اولیه تمامی انسان ها می باشد. در واقع بدون حریم خصوصی انسان ها نمی توانند با دیگران به شکلی ارتباط برقرار کنند که به آنها آسیب وارد نشود. حریم خصوصی در حوزه حریم فیزیکی نیز تعریف می شود. در هر مکانی ساکنین آن مکان نیاز دارند که فضایی کاملا مختص به خود و بدون شریک شدن با دیگران داشته باشند. به دست آوردن چنین فضایی در مکان هایی نظیر اقامتگاه دخترانه تهران کار آسانی نیست. چرا که در یک اقامتگاه دانشجویی ممکن است در یک اتاق چهار نفر یا تعداد بیشتری از افراد ساکن باشند. همین مساله سبب می شود که فضای اختصاص یافته به هر فرد آنقدر کم باشد که عملا تنها به تخت خواب وی تقلیل پیدا کند. نکته ناراحت کننده ماجرا این است که حتی این فضای کم هم گاهی از طرف دیگران مورد تجاوز قرار می گیرد و دیگر معنای حریم خصوصی را نمی دهد. به این شکل که دیگران بدون اجازه فرد بر روی تخت خواب وی نشسته و یا در زمانی که فرد نیاز به فضای خصوصی دارد دیگران وی را تنها نمی گذارند. 

اقامتگاه دخترانه

به حریم خصوصی دیگران در اقامتگاه دخترانه تهران احترام بگذاریم!

هر کسی دوست دارد که مورد احترام دیگران باشد. همه انسان ها برای هر چیزی که به خودشان مرتبط باشد اهمیت قائل هستند اما چنین رفتاری ممکن است در برابر نیازهای و امور مربوط به دیگران نداشته باشند. این مساله گاهی در تجاوز کردن از حد و حدود خود در رفتار با دیگران خود را نشان می دهد. یکی از نشانه های بارز عدم احترام به دیگران، به رسمیت نشناختن حریم خصوصی آنها می باشد. همه ما انسان ها به همان اندازه که دوست داریم حریم خصوصی داشته باشیم. باید به حریم خصوصی دیگران از جمله حریم خصوصی دوستان خود در اقامتگاه دخترانه تهران احترام بگذاریم. بدون شک این مهمترین قدم در راه داشتن حریم خصوصی برای خود ما می باشد. زیرا زمانی که ما به حریم خصوصی دیگران احترام می گذاریم این باور را در آنها پدید می آوریم که ما به این مساله اهمیتی بیش از معمول می دهیم. این مساله سبب می شود که هم اتاقی ها و دوستان ما در اقامتگاه دخترانه با حساسیت بیشتری به مساله حریم خصوصی ما رفتار کنند. 

دیدگاه‌ها