اقامتگاه دخترانه و محدودیت فضا

نامشخص

۱۴۰۲/۹/۲۲

تعداد بازدید:‌ 68

دسته‌بندی:

اقامتگاه دخترانه

ممکن است برای افرادی که زندگی در اقامتگاه دخترانه را تجربه نکرده اند، کنار آمدن با محدودیت مکانی کمی دشوار به نظر بیاید. بیشتر اتاق های یک اقامتگاه دارای جمعیتی بین دو تا ده نفر هستند. طی چند سال اخیر، رشد جمعیت متقاضیان اقامتگاه دخترانه تهران، تعداد افراد موجود در یک اتاق را نیز تحت تأثیر قرار داده و سبب شلوغ تر شدن اتاق ها در اکثر خوابگاه ها، پانسیون ها و اقامتگاه دخترانه شده است. این شرایط به ویژه در شهرهای بزرگ به وضوح قابل مشاهده است. ساکنین و متقاضیان باید با شرایط زندگی در اقامتگاه دخترانه آشنایی کامل داشته باشند. در غیر این صورت ممکن است علاوه بر متحمل شدن اذیت های اضافی بر خود، دیگر هم اتاقی های خود را نیز تحت فشار قرار دهند.

اقامتگاه دخترانه

با فضای محدود در اقامتگاه دخترانه چه کنیم؟

قرار نیست شرایط همواره بر وفق مراد فرد پیش برود. پس زندگی در اقامتگاه دخترانه تهران نیز از این اصل مستثنی نیست و  نباید انتظار داشت تمام ایده آل های ساکنین فراهم شود. گاهی باید با شرایطی که قابل تغییر نیست و برای همه یکسان است، سازگار شد. فضای محدود در اقامتگاه دخترانه نیز یکی از این موارد است که طی اقامت در آن باید به گونه ای صحیح با شرایط موجود مدارا کرد. بدیهی است برای کسانی که در منزل شخصی فضای کافی در اختیار داشته اند، زندگی در اقامتگاه دخترانه دشوار خواهد بود. گاهی فضا برای کارهای شخصی مانند عوض کردن لباس نیز کم می آید. اما نباید دو مطلب را فراموش کرد:

اگر نظم داشته باشیم، فضای اقامتگاه دخترانه چندان  هم محدود نیست:

بیشتر اوقات نگرانی در مورد محدودیت فضا در اقامتگاه دخترانه دانشجویی و کارمندی بی مورد است. زیرا اکثر اقامتگاه دخترانه تهران از امکاناتی مانند کمدهای شخصی و تخت خواب بهره مند هستند. در نتیجه بدون آنکه نیاز به وسایل اضافی باشد، می توان از اقامت کوتاه و بلند مدت در اقامتگاه لذت برد. باید توجه داشت که نظم در تمام کارها، می تواند کنار آمدن با شرایط را آسان تر کند. این مساله در خوابگاه نیز حائز اهمیت است. جمع کردن لباس، کتاب، وسایل شخصی و... که مورد نیاز نیستند، برای مثال لباس هایی که برای فصل خاصی مورد استفاده قرار می گیرند. تنها فضای محدود اتاق را محدودتر می کند. پس بهتر است تنها وسایلی را با خود به اقامتگاه دخترانه آورد که برای یک مدت معین استفاده می شود. به همین سادگی یک مسأله می تواند تنش های ناشی از محدودیت مکانی در اقامتگاه دخترانه در تهران را کاهش دهد. با استفاده بهینه از کمدها و فضای خالی زیر تخت ها، به راحتی می توانید وسایل خود را ساماندهی کنید.

اقامتگاه دخترانه

احترام به فضای شخصی دیگران در اقامتگاه دخترانه:

احترام به حقوق دیگران اولین اصل در زندگی اجتماعی است. به همان اندازه که محدودیت فضا ممکن است برای ما آزار دهنده باشد، به همان اندازه نیز برای هم اتاقی ما آزاردهنده خواهد بود. پس نباید به قیمت آسایش خود، به حریم خصوصی دیگران تجاوز کرد. با وجود محدودیت مکانی اما همه ساکنین در اقامتگاه دخترانه به یک اندازه حق دارند از فضای اتاق استفاده کنند.

دیدگاه‌ها