خوابگاه در تبريز

از بین صدها خوابگاه با امکانات ویژه خوابگاه مورد پسندتان را بیابید و به سادگی رزرو کنید

5 خوابگاه پیدا شد


خوابگاه دخترانه سلوک ۲ شعبه برتر
تبریز - شهناز دانشجویی
خوابگاه دخترانه سلوک ۲ شعبه برتر
تماس بگيريد 0 (0 نظر)
خوابگاه دخترانه سلوک تبریز
خوابگاه دخترانه سلوک تبریز
تبریز - خیابان شریعتی جنوبی دانشجویی
خوابگاه دخترانه سلوک تبریز
تماس بگيريد 0 (0 نظر)
خوابگاه دخترانه خانه ما
خوابگاه دخترانه خانه ما
تبریز - آبرسان دانشجویی
خوابگاه دخترانه خانه ما
هر ماه از ۲,۴۰۰,۰۰۰ 0 (0 نظر)
خوابگاه دخترانه ترنم
خوابگاه دخترانه ترنم
تبریز - آبرسان دانشجویی - کارمندی
خوابگاه دخترانه ترنم
هر ماه از ۲,۰۰۰,۰۰۰ 0 (0 نظر)
خوابگاه پسرانه پردیس
خوابگاه پسرانه پردیس
تبریز - منظریه دانشجویی - کارمندی
خوابگاه پسرانه پردیس
هر ماه از ۱,۳۰۰,۰۰۰ 0 (0 نظر)