خوابگاه پسرانه

تجربه اقامت کوتاه مدت در خوابگاه

اقامت های کوتاه مدت در اتاق دوستان به عنوان مهمان: گاهی دید و بازدید از دوستانی که برای ادامه تحصیل و یا کار راهی شهرهای دیگر شده اند و در خوابگاه های خودگردان یا دولتی اقامت دارند، موجب می شود ساعاتی را در جمع ساکنین…

خوابگاه دخترانه& خوابگاه پسرانه

آیا زندگی در خوابگاه های پسرانه سرگرم کننده و جذابتر از خوابگاه های دخترانه است؟ پاسخ این سوال به تعریف ما از واژه “سرگرمی” بستگی دارد. واضح است که ساکنین خوابگاه ها، اقامتگاه ها و پانسیون های دخترانه و پسرانه، تمایل دارند هرآنچه را انجام…