خوابگاه دانشجویی

اهمیت رضایت دانشجویان از خوابگاه

زندگی خوابگاه دانشجویی در تهران: پذیرفته شدن در دانشگاه های سراسری به ویژه دانشگاه های تهران همواره سخت و رقابت برای پذیرش در این دانشگاه ها تنگاتنگ بوده است. اکثر دانشجویان بر این باور هستند که خوابگاه دانشجویی در تهران نیز مانند دانشگاه های آن…

خواب اینجا

امکانات در خوابگاه دانشجویی

امکانات در خوابگاه دانشجویی: کمبود امکانات در خوابگاه دانشجویی دخترانه و پسرانه همواره از مباحث داغ جمع های دانشجویی و ساکنین خوابگاه ها می باشد. این دغدغه و نگرانی ها از خوابگاه هایی که زیر نظر وزارت علوم فعالیت می کنند فراتر رفته و در…

خوابگاه و پانسیون دخترانه

کار و تحصیل: از جمله اهداف اصلی دختران و پسران جوان، نه تنها در کشور ما، بلکه در سایر کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، داشتن تحصیلات عالی و یافتن شغل مناسب است. این دو عامل مهم در طول تاریخ ، باعث نقل و انتقال…