خوابگاه های دانشجویی از نظر عموم

فرهنگ پذیرش دانشجو: متأسفانه دست یابی به موفقیت های عالی در بخش های مختلف علمی، ورزشی، اقتصادی و… برای سالیان طولانی نتوانسته است جامعه ایرانی را به سطح بالایی ارتقاء دهد. به طوری که بسیاری از خانواده ها سنتی مانده و طرز تفکرها چندان تغییر…