فضای خلاقانه خوابگاه

ایده پردازی در جمع دوستان: درس خواندن در خوابگاه های خودگردان و دولتی سبب حضور جوانان و دانشجویان در جمع های دوستانه و فعال می شود که تا حدود زیادی از کشیده شدن روزهای طلایی جوانی به سمت یکنواختی و تکرار جلوگیری می کند. جو…

خوابگاه، مکانی فراتر از کلاس درس

خوابگاه مکانی برای یادگیری: “یادگیری” یا آموزش های جدید به صورت دائم در حافظه باقی نمی ماند، مگر اینکه تحرک مکرر مدارهای حافظه برای آموخته های جدید در مسیرهای مغز وجود داشته باشد. این “جنبه دائمی” جنبه ی نوروپلاستی است که در آن شبکه های…

خوابگاه دخترانه پروین اعتصامی

خوابگاه های دانشجویی در تهران: خوابگاه های دانشجویی پسرانه و دخترانه در تهران با عنوان خوابگاه های خودگردان برای اقامت دانشجویانی که از جانب دانشگاه، مکانی برای سکونت به آنان تعلق نمی گیرد مشغول فعالیت هستند. این خوابگاه ها برخلاف خوابگاه های خودگردان کارمندی دانشجویی…

مهارت ها و درآمدزایی در خوابگاه

در ادامه مطلب قبل به مواردی اشاره می شود که از طریق آشنایی و به کار گرفتن آن ها، تا حدود زیادی می توان چالش های اقتصادی پیش روی جوانان را کاهش داد. رنج اقامت در خوابگاه: زندگی در خوابگاه ها، پانسیون ها و اقامتگاه…

زندگی در خوابگاه و چالش های اقتصادی

تعادل بین پیشرفت تحصیلی و حمایت از جوانان: در شرایط زندگی امروز و با چالش های اقتصادی که پیش روی جوانان است، در اکثر دانشجویان و غیر دانشجویان جویای کار، این اعتماد به نفس ایجاد نمی شود که آماده ورود به عرصه کار شوند. اکثر…

خوابگاه و نیازمندی ها

تفاوت در نیازهای ساکنین خوابگاه: خوابگاه ها، پانسیون ها و اقامتگاه های دانشجویی کارمندی خودگردان در برابر تأمین تمام نیازهای ساکنین مؤظف نیستند. زیرا برخی نیازها ممکن است شخصی باشند. در این صورت دانشجویان و سایر ساکنین خوابگاه های خودگردان دانشجویی کارمندی باید برای تأمین…

تأثیر معماری و چیدمان خوابگاه روی ساکنین

زندگی در خوابگاه: زندگی در خوابگاه بخش مهمی از زندگی دانشجویی محسوب می شود. به طوری که اثرات روانشناختی زندگی در خوابگاه های دانشجویی بر دانشجویان ساکن در خوابگاه به طور گسترده مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. اگرچه امروزه طیف وسیع تری از…

خوابگاه و آسیب های اجتماعی

بیماری های دوران دانشجویی همیشه فیزیکی نیستند: همه کسانی که به دلایل مختلف زندگی دور از خانواده را تجربه کرده اند، می دانند که مریض شدن در خانه در مقایسه با مریض شدن در خوابگاه تا اندازه بسیار زیادی می تواند متفاوت باشد. این تفاوت…

اقامتگاه دخترانه مهسا

معرفی اقامتگاه دخترانه مهسا: اقامتگاه کارمندی دانشجویی مهسا با ظرفیت ۱۰۰ نفر، یکی از اقامتگاه های خودگردان دخترانه در شهر تهران است که از نظر امکانات و سابقه موفق در زمینه خوابگاهداری در سطح بالایی قرار دارد. اقامتگاه مهسا دارای اتاق هایی با ظرفیت های…