دسته بندی هم اتاقی ها

اقامت متقاضیان در خوابگاه و پانسیون خودگردان: برای آن دسته از دانشجویان و کارمندان متقاضی خوابگاه، اقامتگاه و پانسیون های خودگردان کارمندی دانشجویی پسرانه و دخترانه که از جانب دانشگاه یا شرکت مربوطه، خوابگاهی در اختیار آنان قرار داده نمی

Read more

خوابگاه دخترانه بهار

معرفی خوابگاه دخترانه بهار: خوابگاه دخترانه بهار با کسب مجوز رسمی از صندوق رفاه دانشجویی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) جهت فعالیت قانونی، یکی از خوابگاه های خودگردان دانشجویی دخترانه در شمال شهر تهران است. این خوابگاه دانشجویی با ظرفیت

Read more

رؤیای زندگی در خوابگاه

تصور ما از خوابگاه: تجربه زندگی در خوابگاه با تمام کمبود ها و دلتنگی ها، می تواند تجربیات و خاطرات بسیار شیرین و به یاد ماندنی را برای هر فرد به دنبال داشته باشد.امروزه با وجود خوابگاه ها، اقامتگاه ها

Read more

پانسیون پسرانه آرکاداش

پانسیون های ارزان و تمیز در تهران: پانسیون ها به عنوان اقامتگاه های موقت برای دانشجویان و کارمندان، بسیار مورد توجه متقاضیان خوابگاه های دانشجویی- کارمندی قرار دارند. پیدا کردن پانسیون های لوکس و تمیز دخترانه و پسرانه در سطح

Read more