خوابگاه دخترانه نرگس ساری

ساری.خیابان معلم.معلم 21
مقایسه
ظرفیت: 20 نفر آزاد دخترانه دانشجویی - کارمندی
نظر دهید 0 (0 نظر)

کرایه ماهانه

اتاق دو تخته ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ کرایه ماهانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق چهارتخته ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ کرایه ماهانه: ۸۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق چهار تخته ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ کرایه ماهانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق شش تخته ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ کرایه ماهانه: ۷۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق شش تخته ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ کرایه ماهانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق مهمان ظرفيت: ۱۰ کرایه روزانه: ۵۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

خوابگاه دخترانه نرگس ساریمکانی امن با تمامی امکانات رفاهی، خوابگاه دخترانه دسترسی آسان به بازاردر صورت عدم پاسخگویی پیامک بدهید پاسخگو هستم

امکانات

internet کولر آبی
internet اسکان مهمان
internet بخاری

موقعیت مکانی

ساری.خیابان معلم.معلم 21